ส่งความต้องการของคุณ » เกี่ยวกับ แอคคิวท์ เรียลตี้ Th-651003-0012

หน้าหลัก / 

Send Requirement

ข้อมูลพื้นฐาน

 

Th-651003-0012
TownHouse (For Sale)

For sale 3 storey townhome, Yuyen Village, Deluxe Town
Road Expressway - Ramintra

Located on a potential location, convenient transportation, near the expressway, able to enter and exit 2 main roads, both Ram Inthra Road and along the expressway.
Nearby landmarks
Crystal Park,The Walk Agriculture - Nawamin,Chic Republic,
Crystal Design Center, Synphaet Hospital,
Phyathai Hospital, Keerapat International School,
Nawamintrachuthit School, Satriwittaya 2 School

Selling price :4,730,000 baht
House type: 3-storey townhome
Area : 24.20 sq.wa.
Usable area: 150.00 sq m.
3 bedrooms 3 bathrooms

4730000 THB
Ramintra 34

 

 

นโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล
042570
Please type in the security code to submit :