หน้าหลัก / 

Testimonials

5 Comments

 • คุณพรนภา Sirilark

  ประทับใจมาก คุณศิริลักษณ์มีการบริการสุภาพเรียบร้อยและเป็นกันเอง มีบุคลิกภาพดี บริการรวดเร็ว พอใจในการใช้บริการครั้งนี้มากและอาจจะมีการแนะนำต่อแก่เพื่อน

 • คุณสุภาพร Sirilark

  คุณศิริลักษณ์ให้บริการดี อัธยาศัยดี รวดเร็วค่ะ ให้ข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับสัญญาและการชำระเงิน และน่าเชื่อถือ สุภาพ เรียบร้อยดี หาลูกค้าได้รวดเร็วค่ะและบริการอย่างเป็นกันเอง

 • คุณชัยธนิน Preeyanan

  คุณปรียานันท์บริการดี มีความสุภาพเรียบร้อย ให้ข้อมูลชัดเจนครบถ้วน ใส่ใจรายละเอียดลูกค้าดี โดยรวมแล้วพึงพอใจดี

 • คุณรัฐนันท์ Preeyanan

  คุณปรียานันท์สามารถตอบคำถามได้ดี มีความรู้และข้อมูลทั้งในส่วนของโครงการเองและสภาวะตลาดภายนอกรวมถึงคู่แข่ง ถึงคำตอบส่วนใดที่ยังไม่สามารถตอบได้ในทันทีก็จะติดตามและแจ้งคำตอบกลับมาในภายหลัง

 • คุณจุไรลักษณ์ Preeyanan

  คุณปรียานันท์สามารถให้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและบริการเป็นกันเอง การตอบคำถามตรงไปตรงมา สร้างความน่าเชื่อถือ ให้คำแนะนำถึงบริการหลังการขายดี ไม่ Hard-sale จนเกินไป ทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจ

 • คุณชัยวัสส์ Preeyanan

  คุณปรียานันท์ให้การบริการค้วยความเป็นกันเองและพร้อมแนะนำข้อคิดเห็นต่างๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ข้อมูลที่ให้ให้ด้วยความมั่นใจและน่าเชื่อถือ

 • คุณณัฎฐณิชา Preeyanan

  คุณปรียานันท์สุภาพเรียบร้อย ให้บริการดี ให้ข้อมูลรายละเอียดที่น่าเชื่อถือ บริการเป็นกันเอง รวดเร็วประทับใจมาก พร้อมแนะนำให้เพื่อนๆมาซื้อโครงการนี้ค่ะ ดูแลลูกค้าอย่างดี ทั้งน้ำดื่มและขนมหวาน อร่อยมากค่ะ

 • คุณบุษบา Preeyanan

  คุณปรียานันท์ยิ่มแย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับดี ให้บริการเป็นกันเอง คล่องแคล่วดี ตอบคำถามได้ทุกข้อ ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ประทับใจ

 • คุณทศทิศ Archaree

  คุณปอนด์มีความรวดเร็วและให้ข้อมูลที่ครบถ้วนในการติดต่อและประสานงานต่างๆ

 • คุณนพพร Archaree

  คุณอัจฉรี อัธยาศัยดี สุภาพ น้ำเสียงน่าฟัง มีความกระตือรืนร้นในการทำงาน มีความรู้ในการแนะนำอสังหาริมทรัพย์

 • K.Ji-wan Kim Supasiri

  K.Supasiri is very kindly and she has a strong sense of responsibility. I like her service so I will introduce my friend.

 • คุณศศินิภา Saowanee

  คุณเสาวนีย์อัธยาศัยดี ไม่เร่งรัดลูกค้า ให้ข้อมูลตรงประเด็นชัดเจน นอบน้อมเป็นกันเอง ทำให้ช่วยตัดสินใจได้เร็วขึ้น

ก่อนหน้า 1 2 3 4 5  ... ถัดไป  ลำดับที่ 1 ถึง  12   ข้อมูลทั้งหมด (606) รายการ

รับข่าวสารกับ แอคคิวท์ เรียลตี้