บริการดูแลห้องชุดลูกค้าชาวต่างชาติ

หมดห่วงเรื่องดูแลทรัพย์สินของท่านในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่เมืองไทย ให้ทีมงานของเราดูแลทรัพย์สินให้ท่าน ไม่ว่าบริการจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ งานซ่อมแซม งานประสานงานต่างๆ รวมถึงการปล่อยเช่า ให้เราดูแลท่านเพื่อให้ห้องท่านอยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

01


บริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ

ให้เจ้าของห้อง เช่น การจ่ายค่านํ้า ค่าไฟ ค่าส่วนกลาง และค่าใช่จ่ายอื่นๆ พร้อมแจ้งยอดและรวบรวมใบเสร็จให้แก่เจ้าของห้อง
02

ติดต่อประสานงาน

กับทีมช่างและบุคคลอื่นๆ เพื่อดูแลรักษาหรือซ่อมแซมปัญหาที่เกิดขึ้นภายในห้อง เพื่อให้ห้องอยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้อย่างปกติ

03


บริการประสานงานและจัดซื้อ

เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตามความต้องการ ไม่ว่าสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับอยู่เองหรือปล่อยเช่า โดยทีมงานของเราพร้อมควบคุมดูแลในเรื่องการขนส่งและการติดตั้งอย่างครบวงจร

04


เป็นตัวแทนเจ้าของห้อง

ในการดำเนินการเกี่ยวกับการ ซื้อขายหรือปล่อยเช่าและเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างผู้ซื้อ/ผู้เช่า กับเจ้าของห้อง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของห้อง.

Units available for purchase,
sale and rent

18,600

Units

Sales and marketing management
total sales value

24

Billion Baht

Experience managing resources
of commercial building

460

Projects

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม


นโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล

รหัสความปลอดภัย

014838