หน้าหลัก / 

Testimonials

5 Comments

 • คุณธนารัตน์  ( Property consultant : )

  คุณศุภกานต์ให้คำอธิบาย แนะนำโครงการเป็นอย่างดี ตอบปัญหาที่ลูกค้าสงสัยหรือต้องการรายละเอียดมากขึ้น สามารถตอบปัญหาได้ครบถ้วน มีความเป็นกันเองและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 • คุณอัครกิตติ์  ( Property consultant : Preeyanan )

  น้องมะปรางมีอัธยาศัยดี พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน บริการด้วยความสุภาพแจกแจงรายละเอียดได้ชัดเจนและเป็นกันเอง ถึงแม้บางครั้งผมอาจจะมีคำถามมากมาย แต่น้องเค้าก็ใจเย็นและยินดีที่จะตอบคำถามทุกข้อ น้องเค้าน่าจะเป็นพนักงานดีเด่นครับ

 • คุณเมธี  ( Property consultant : Preeyanan )

  คุณปรียานันท์มีข้อมูลโครงการที่ครบถ้วนมีจุดแข็งของโครงการที่ใช้นำเสนอดีมีการนำเสนอข้อมูลของโครงการอื่นเพื่อเปรียบเทียบกับโครงการของตัวเอง (ทำการบ้านมาให้ลูกค้าแล้ว) ให้บริการเป็นกันเองแต่ก็ให้เกียรติลูกค้าด้วย (อันนี้ชมเชย) วันนั้นผมใส่ขาสั้นเสื้อยืดก็ต้อนรับด้วยความยินดี ไม่แบ่งแยกลูกค้าจากการแต่งตัว มีความรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างดี มีการเตรียมตัวมาดีและให้ข้อมูลรวมถึงคำปรึกษากับลูกค้าป็นอย่างดี มีความเข้าใจในคุณสมบัติและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จะขายเป็นอย่างดี

 • คุณสมจงกชัย  ( Property consultant : Torpat )

  คุณทอปัดให้คำแนะนำดี นำเสนอข้อมูลถูกต้องรวดเร็ว บริการดี จะแนะนำเพื่อนมาซื้ออีก

 • คุณฐิราพร  ( Property consultant : Virinrita )

  พนักงานให้ความน่าเชื่อถือ บริการรวดเร็ว และเป็นกันเอง การติดต่อพนักงานสามารถติตด่อได้ตลิด บริการดี อำนวยความสะดวกด้วยความถูกต้อง โดยรวมแล้วถือว่าดี

 • คุณภูรงค์  ( Property consultant : Virinrita )

  การให้บริการในการติดต่อซื้อขายบรรยากาศโดยรวมถือว่าดี พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้การบริการด้วยความรวดเร็ว อำนวยความสะดวเในด้านเอกสาร ตรวจทานความถูกต้องของการทำเอกสาร สามารถติดต่อพนักงานได้ตลอด มีการอัพเดทข้อมูลในการให้บริการความคืบหน้าของการซื้อขายตลอด

 • คุณชมพู  ( Property consultant : Chanyaphak )

  พนักงานขายมีความตั้งใจและให้ข้อมูลในตัวอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี ทำให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจตกลงซื้อ-ขายกัน

 • คุณรังสี  ( Property consultant : Chinnachot )

  ให้ข้อมูลดี รวดเร็ว เป็นกันเอง สุภาพเรียบร้อย ใจเย็น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้กี มีความน่าเชื่อถือ มีสัมมาคารวะ สามารถไว้ใจได้ทุกเรื่อง หากต้องการซื้อหรือขายที่ดิน บ้าน เพราะรวดเร็วในการให้ข้อมูลข้อสงสัยทุกครั้ง เป็นมิตรกับทุกคนทำให้เข้าถึงง่าย

 • คุณพรพรรณ  ( Property consultant : Tasawan )

  คุณทัศวรรณ์ให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ และทำหน้าที่ของพนักงานของบริษัทได้ดีมาก สุภาพ และให้ข้อมูลชัดเจน

 • คุณอุษา  ( Property consultant : Chanyaphak )

  คุณชัญญาภัคบริการดีมาก เป็นกันเอง ให้ข้อมูลที่ดี มีประสิทธิภาพในการทำงานในทุกๆขั้นตอน ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อถือกับบริษัทมากยิ่งขึ้น เป็นผู้ช่วยที่ดีสำหรับลูกค้า ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ถึงแม้นอกเหนือจากการขาย คุณลูกชิ้นทำให้มั่นใจในการที่จะซื้อหรือขายทรัพย์สินกับบริษัทในอนาคต

 • คุณสุรินทร์  ( Property consultant : Chanyaphak )

  คุณชัญญาภัคบริการดี คิดตามดี พูดจาสุภาพ วางแผนเตรียมงานได้ดี ติดสินใจได้ดี

 • คุณสุรินทร์  ( Property consultant : Chanyaphak )

  คุณชัญญาภัคบริการดี คิดตามดี พูดจาสุภาพ วางแผนเตรียมงานได้ดี ติดสินใจได้ดี

ก่อนหน้า ... 6 7 8 9 10  ... ถัดไป  ลำดับที่ 85 ถึง  96   ข้อมูลทั้งหมด (620) รายการ

รับข่าวสารกับ แอคคิวท์ เรียลตี้