หน้าหลัก / 

Testimonials

809 Comments

 • คุณ ปภาวี  ( Property consultant : Siriporn )

  บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ให้ข้อมูลและคำแนะนำในเรื่องต่างๆได้อย่างดี ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

 • คุณ ชนาภา  ( Property consultant : Warang )

  ประทับใจน้องหยุ่นที่เป็นsale ของโครงการค่ะให้ข้อมูลดี ดูเต็มใจในการให้ข้อมูล ไม่ทำให้ผู้ซื้ออึดอัดใจ สอบถามรายละเอียดได้เยอะมาก หรือถ้าไม่สะดวกด้านไหนก็สามารถแจ้งได้ น่าเชื่อถือ และคอนโดดูสะอาด น่าพักอาศัย

 • คุณ สราวดี  ( Property consultant : Warang )

  ให้ข้อมูลโดยรวมดีใช้ได้ ติดตามงานพอใช้ได้

 • คุณ ดาว  ( Property consultant : Phatharachanok )

  ตรงต่อเวลา มีข้อมูลสามารถตอบปัญหาที่ต้องการทราบได้ สุภาพ ดีค่ะ ประทับใจ

 • คุณ วัสสสินี  ( Property consultant : Orathai )

  สุภาพเรียบร้อย ติดตามลูกค้าเอาใจใส่ดี พนักงานขายเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจซื้อ ดีค่ะ ประทับใจ

 • คุณ วรโชติ  ( Property consultant : Siriporn )

  ให้บริการด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเป็นกันเอง ตอบคำถามรวดเร็วคล่องแคล่ว ทำให้ผู้ซื้อมีความสบายใจ ให้ความช่วยเหลือด้านการแนะนำสถาบันด้านการกู้เงินสินเชื่อได้ดี เป็นกลาง เหมาะสมกับความต้องการของผู้ซื้อ พนักงานมารยาทดี ให้บริการดี มีข้อมูลน่าเชื่อถือดี จัดการทำเอกสารเข้าใจง่าย รูปแบบการขายที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไป ทำให้ผู้ซื้อเข้าใจและตัดสินใจง่าย แต่เรื่องการจัดทำเอกสาร หากทำได้เร็วขึ้นจะดีมาก แต่โดยรวมคือดี

 • คุณ สิริรัตน์  ( Property consultant : Siriporn )

  คุณฟางแนะนำห้องดีมาก อธิบายครบถ้วนเข้าใจง่ายไม่รู้สึกอึดอัดในการชมห้อง แนะนำอธิบายเพิ่มเติมโดยที่ไม่ต้องให้ลูกค้าถาม พูดเพราะเวลาแนะนำห้องหรือสอบถาม รู้สึกเป็นกันเอง

 • คุณ ทิพยรัตน์  ( Property consultant : Lapassawan )

  ให้ข้อมูลค่อนข้างดี ครบถ้วน ให้คำแนะนำด้านการกู้เงินดีมาก มีความเป็นกันเอง ติดตามและติดต่อสม่ำเสมอ ให้ความร่วมมือในการประสานงานกับส่วนงานอื่นๆของโครงการเป็นอย่างดี ดูแลเรื่องการตรวจรับและอธิบายลำดับขั้นตอนตลอดการดำเนินการได้เป็นอย่างดี

 • คุณ ธนกร  ( Property consultant : Lapassawan )

  ดูแลดี ให้ต้อนรับดี นำเสนอคอนโดได้ดี ใจเย็นตอบทุกคำถาม ทำตามกฎของบริษัทได้อย่างดี

 • คุณ ศุภชัย   ( Property consultant : Lapassawan )

  พนักงานขายมีความเป็นกันเอง แนะนำห้องให้ตามความต้องการลูกค้า และคอยบริการให้คำแนะนำสินเชื่อกับธนาคารต่างๆได้เป็นอย่างดี และคอยติดตามผลการขอสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง เปรียบเทียบกับธนาคารต่างๆ เพื่อไว้ให้ลูกค้าพิจารณา

 • คุณ อัญชลี  ( Property consultant : Warang )

  คุณหยุ่นมีความอัธยาศัยดี การบริการเป็นกันเอง คอยดูแลรักษาลูกค้าประสานงานดีมาก คอยแนะนำดำเนินการเรียงเอกสารดีมาก

 • คุณ อัฐวี  ( Property consultant : Warang )

  ได้ติดต่อซื้อคอนโดกับทางคุณหยุ่นให้คำแนะนำดีมาก ทั้งในเรื่องของตัวคอนโดเอง หรือว่าเรื่องอื่นๆเช่น ข้อมูลในการกู้ธนาคาร หรือการตรวจห้องต่างๆ เอกสารต่างๆ บริษัทดูดีมีความน่าเชื่อถือ

ก่อนหน้า ... 6 7 8 9 10  ... ถัดไป  ลำดับที่ 61 ถึง  72   ข้อมูลทั้งหมด (809) รายการ