หน้าหลัก / 

Testimonials

5 Comments

 • คุณเกียรติคุณ  ( Property consultant : Supasiri )

  คุณศุภสิริให้บริการด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว การประสานงานกับผู้เช่าเป็นไปด้วยดี

 • คุณเกียรติคุณ  ( Property consultant : Supasiri )

  คุณศุภสิริให้บริการด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว การประสานงานกับผู้เช่าเป็นไปด้วยดี

 • คุณภัทธิพงศ์  ( Property consultant : Sirilark )

  คุณศิริลักษณ์ ติดตามงานให้ข้อมูลตลอด สรุปข้อมูลได้ชัดเจนล่วงหน้าก่อนวันที่จะมาทำธุรกรรม ทำเรื่องคุยกับธนาคารได้เป็นอย่างดี สามารถแนะนำเจ้าหน้าที่ธนาคารทำให้ปล่อยกู้ได้

 • คุณจุฑารัตน์   ( Property consultant : Sirilark )

  คุณศิริลักษณ์ ติดต่อสื่อสารค่อนข้างไว ตอบทุกข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน และช่วยประสานงานได้เป็นอย่างดี

 • คุณสกาวรัตน์  ( Property consultant : Lucksapron )

  คุณลักษณ์พรให้บริการดี แนะนำดี เอาใจใส่ บอกรายละเอียดโครงการได้ดีมาก อัธยาศัยดี และให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

 • คุณบุญส่ง  ( Property consultant : Chanyaphak )

  คุณชัญญาภัคให้คำแนะนำในการขายดีมาก และให้บริการด้วยคุณภาพที่ดีตลอดเวลา ช่วยให้ขายทรัพย์สินได้อย่างเร็ว และได้ราคาตามที่ต้องการ และคอยประสานงานอย่างรวดเร็ว ทำให้ปิดการขายได้อย่างดีมาก

 • คุณปิยะดา  ( Property consultant : Chanyaphak )

  คุณชัญญาภัคให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นมืออาชีพ มีใจบริการ (Service minded) ให้ข้อมูลครบถ้วนน่าเชื่อถือ บริการรวดเร็ว ติดต่อได้ง่าย ตอบกลับไว สุภาพเรียบร้อย

 • คุณพัศรา  ( Property consultant : Chanyaphak )

  คุณชัญญาภัคดูแลลูกค้าและรับผิดชอบตรงต่อเวลาดีมากๆ ตอบโต้เวลาลูกค้าสงสัยและตอบกลับรวดเร็วดี การบริการและการพูดจาสุภาพเรียบร้อยดีมาก การแต่งกายเรียบร้อยดีมาก

 • คุณจิรทีปต์  ( Property consultant : Lucksapron )

  คุณลักษณ์พรให้ข้อมูลได้ทุกคำถามที่ลูกค้าถาม สามารถตอบและชี้แจงให้เข้าใจได้โดยละเอียด พร้อมตอบชัดเจนไม่ปิดบังข้อเท็จจริงลูกค้า ทำให้ยอมรับในสินค้าได้ตามความเป็นจริง

 • คุณกนกพร  ( Property consultant : Lucksapron )

  คุณลักษณ์พรมีความเป็นกันเอง หาข้อมูลมาตอบคำถามตามที่ร้องขอ ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เข้าใจความต้องการของลูกค้า

 • คุณลัลญ์ลลิล  ( Property consultant : Phatharachanok )

  คุณพธรชนกให้บริการดี แนะนำห้องทุกอย่าง อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง

 • คุณธนะพงษ์  ( Property consultant : Phatharachanok )

  คุณพธรชนกให้บริการเป็นกันเองดีค่ะ และได้รับการบริการที่จริงใจจากพนักงานทุกท่าน ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนค่ะ

ก่อนหน้า 1 2 3 4 5  ... ถัดไป  ลำดับที่ 37 ถึง  48   ข้อมูลทั้งหมด (620) รายการ

รับข่าวสารกับ แอคคิวท์ เรียลตี้