หน้าหลัก / 

Testimonials

5 Comments

 • คุณจิตรา  ( Property consultant : Preeyanan )

  คุณปรียานันท์ให้บริการเป็นกันเอง ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีการนำเสนอข้อมูลของโครงการค่อนข้างละเอียดและมีประโยชน์ทำให้เข้าใจภาพรวมของโครงการมากขึ้น และยังมีการเสนอแนวทาง แนะนำแก้ไขปัญหาในการตัดสินใจซื้อห้องชุดให้ง่ายขึ้น เสนอห้องชุดที่เหมาะสมให้กับลูกค้า

 • คุณนภาพร  ( Property consultant : Tawalporn )

  คุณธวัลพรให้บริการดี ให้ข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม ชัดเจน บริการหลังการขายและก่อนขายดีมาก ช่วยแนะนนำและให้คำปรึกษาได้อย่างดีมาก ช่วยเหลือในสิ่งที่ลูกค้าต้องการการช่วยเหลือ เป็นน้องที่น่ารัก รู้สึกโชคดีที่ได้มาเจอและซื้อห้องกับน้อง เพราะน้องจัดการให้ทุกอย่าง ทำให้ได้ห้องที่ถูกใจและราคาที่ถูกใจ ไม่เหนื่อย ประทับใจมากค่ะ

 • คุณปานหทัย  ( Property consultant : Virinrita )

  คุณวีรินท์ลิตาน่าเชื่อถือดีมาก เตรียมงานโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างรัดกุม มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง

 • คุณสุรเชษฐ์  ( Property consultant : Virinrita )

  คุณวีรินท์ลิตาน่ารัก มีมารยามดี ไม่เสแสร้ง ใสซื่อ น่าเชื่อถือดีมาก ติดตามงานได้ดีเยี่ยมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

 • คุณสุรีพร  ( Property consultant : Tippawan )

  คุณทิพย์วรรณ บริการดี ให้ข้อมูลครบถ้วน ติดตามและอัพเดทข้อมูลเป็นอย่างดี มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง ติดต่อประสานงานชัดเจน

 • คุณเกียรติคุณ  ( Property consultant : Supasiri )

  คุณศุภสิริให้บริการด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว การประสานงานกับผู้เช่าเป็นไปด้วยดี

 • คุณเกียรติคุณ  ( Property consultant : Supasiri )

  คุณศุภสิริให้บริการด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว การประสานงานกับผู้เช่าเป็นไปด้วยดี

 • คุณภัทธิพงศ์  ( Property consultant : Sirilark )

  คุณศิริลักษณ์ ติดตามงานให้ข้อมูลตลอด สรุปข้อมูลได้ชัดเจนล่วงหน้าก่อนวันที่จะมาทำธุรกรรม ทำเรื่องคุยกับธนาคารได้เป็นอย่างดี สามารถแนะนำเจ้าหน้าที่ธนาคารทำให้ปล่อยกู้ได้

 • คุณจุฑารัตน์   ( Property consultant : Sirilark )

  คุณศิริลักษณ์ ติดต่อสื่อสารค่อนข้างไว ตอบทุกข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน และช่วยประสานงานได้เป็นอย่างดี

 • คุณสกาวรัตน์  ( Property consultant : Lucksapron )

  คุณลักษณ์พรให้บริการดี แนะนำดี เอาใจใส่ บอกรายละเอียดโครงการได้ดีมาก อัธยาศัยดี และให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

 • คุณบุญส่ง  ( Property consultant : Chanyaphak )

  คุณชัญญาภัคให้คำแนะนำในการขายดีมาก และให้บริการด้วยคุณภาพที่ดีตลอดเวลา ช่วยให้ขายทรัพย์สินได้อย่างเร็ว และได้ราคาตามที่ต้องการ และคอยประสานงานอย่างรวดเร็ว ทำให้ปิดการขายได้อย่างดีมาก

 • คุณปิยะดา  ( Property consultant : Chanyaphak )

  คุณชัญญาภัคให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นมืออาชีพ มีใจบริการ (Service minded) ให้ข้อมูลครบถ้วนน่าเชื่อถือ บริการรวดเร็ว ติดต่อได้ง่าย ตอบกลับไว สุภาพเรียบร้อย

ก่อนหน้า 1 2 3 4 5  ... ถัดไป  ลำดับที่ 37 ถึง  48   ข้อมูลทั้งหมด (625) รายการ