หน้าหลัก / 

Testimonials

5 Comments

 • คุณจิตรา  Chanyaphak

  พนักงานที่ดูแลชื่อลูกชิ้น ดีมากติดตาม ดูแล อำนวยความสะดวกดีมากช่วยเคลียร์ปัญหาที่ติดขัด แก้ไขติดตามให้ทุกเรื่องที่ทวงถาม มีความรับผิดชอบ พูดจาสุภาพ เรียบร้อย น่าเชื่อถือ

 • คุณกิตติ  Chanyaphak

  ประทับใจในการทำงานของคุณลูกชิ้น ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีความรู้ความสามารถในการขายให้คำแนะนำเรื่องราคาจนทำให้งานประสบความสำเร็จ เป็นคนประณีประนอมให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย พูดจาสุภาพ มารยาทดีให้คำแนะนำได้ทุกเรื่องไม่เฉพาะแค่การขายเท่านั้น และยังติดตามผลดูแลหลังการขายประทับใจมากจะใช้บริการอีกแน่นอน

 • คุณวรรณา  Chanyaphak

  มีความพอใจในการบริการของคุณลูกชิ้น ลูกชิ้นมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอน มีความเป็นกลางรักษาผลประโยชน์ได้ดีทั้ง 2 ฝ่าย ให้คำปรึกษาที่ดีมาก หากมีเพื่อนหรือคนใกล้ชิดต้องการซื้อขายบ้านจะคิดถึงคุณลูกชิ้นและจะแนะนำให้ใช้บริการต่อไปค่ะ

 • คุณชณานิน  Siripatr

  คุณศิริภัทรให้บริการดีเยี่ยม อำนวยความสะดวกสบายดี พูดจาไพเราะมีความน่าเชื่อถือ

 • คุณชญาดา  Siripatr

  ดิฉันพอใจในการให้บริการของคุณศิริภัทรเป็นอย่างมาก ทุกการทำงาน ทุกขั้นตอนอธิบายชี้แจงได้ละเอียดรอบคอบเข้าใจง่าย ภาพรวมเป็นบริการที่ดีมาก

 • คุณสิรินภา  Chanyaphak

  คุณชัญญาภัค เป็นพนักงานขายที่บริการดี มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวทรัพย์ที่ขายรวมถึงบริเวณข้างเคียงเป็นอย่างดี มีความตรงต่อเวลาและติดต่อง่าย มีทักษะในการประสานงาน การเจรจาและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พูดจาไพเราะและกริยาสุภาพ นอกจากการขายทรัพย์ที่ประกาศแล้ว คุณชัญญาภัคยังมีน้ำใจในการให้ข้อมูลเรื่องของการหาธนาคารให้แก่ลูกค้า รวมถึงอธิบายขั้นตอนการประเมินราคาเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจมากขึ้น หากลูกค้าทราบว่ามีคนรู้จักที่ประสงค์จะซื้อขายทรัพย์สิน จะแนะนำให้คุณชัญญาภัคเป็นคนดูแลอย่างแน่นอนเพราะลูกค้ามั่นใจได้ว่า ”’งานจะออกมาเป็นอย่างดี”

 • Mr.David  Siripatr

  Khun Siripatr :Responsible and diligent in her work

 • คุณมงคล  Siripatr

  คุณศิริภัทร ประสานงานได้ดี คอยโทรหาแจ้งความคืบหน้าต่างๆให้ตลอด ติดตามความเรียบร้อยของห้อง จัดหาแม่บ้าน หาช่างมาทำห้องให้ พูดจาดี นอบน้อมให้คำแนะนำต่างๆดีมาก

 • คุณวสิษฐ์พล  Manita

  คุณมณิตา ให้บริการดี ด้านข้อมูลน่าเชื่อถือ ให้บริการรวดเร็ว มีความเป็นกันเองดี

 • คุณนิศิษฎ์  Thanisorn

  คุณธนิสร เป็นพนักงานที่ให้บริการรวดเร็วให้คำแนะนำดี รวบรวมเอกสารครบถ้วนรวดเร็ว ให้คำปรึกษาดีไม่ทิ้งลูกค้า

 • คุณประภัสสร  Tasawan

  คุณทัศวรรณ์ให้บริการดีมาก เป็นกันเอง มีความน่าเชื่อถือ บริการและให้ข้อมูลรวดเร็ว ติดตามลูกค้าดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

 • คุณสุขเทพ  Chanyaphak

  I am happy with the service provided by the sales person, K.Lukchin. Very co-operative and informative. The salesperson made assured that there was smooth transaction between the buyer and seller. Responsive and fast informative provided.

ก่อนหน้า 1 2 3 4 5  ... ถัดไป  ลำดับที่ 37 ถึง  48   ข้อมูลทั้งหมด (596) รายการ

รับข่าวสารกับ แอคคิวท์ เรียลตี้