หน้าหลัก / 

Testimonials

5 Comments

 • คุณวาสนา  ( Property consultant : Sitiporn )

  คุณศิริพร กันเกตุแก้ว เป็นพนักงานขายที่อธิบายเข้าใจดี แนะนำทำให้ลูกค้าสนใจโครงการ จริงใจกับลูกค้า ชื่อเสียงน่าเชื่อถือ

 • คุณสุธาสินี  ( Property consultant : Sitiporn )

  ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจนถึงข้อมูลของห้อง และสิ่งที่ลูกค้าควรทราบให้ครบถ้วน น่าเชื่อถือบริการเป็นกันเอง มีความอดทน และรักในการให้บริการสูง น่ารัก วาจาสุภาพ ซื่อตรงจริงใจต่อลูกค้า เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ บริการเป็นกันเอง ให้ความสะดวกรวดเร็ว

 • คุณพนิดา  ( Property consultant : Sitiporn )

  ให้ข้อมูลดีมาก ใจเย็นในการอธิบายลูกค้า เป็นกันเอง จริงใจ สถานที่ดีมาก

 • คุณปริญญ์  ( Property consultant : Sitiporn )

  พนักงานขายให้ข้อมูลครบด้าน สามารถตอบคำถามได้กระจ่าง ติดตามและรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ ให้บริการด้วยความเป็นกันเอง บริษัทมีความน่าเชื่อถือ สามารถบริหารจัดการเพื่อดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • คุณ ปุณณัฏฐา  ( Property consultant : Sitiporn )

  พนักงานขายแนะนำดีมาก ตอบทุกคำถามที่สงสัยด้วยความสุภาพจริงใจ แนะนำในส่วนต่างๆรายละเอียดต่างๆได้ดีมาก โดยรวมพอใจมากๆ ดูมีความน่าเชื่อถือ ภาพรวมสถานที่ดี

 • คุณจุฑาภรณ์  ( Property consultant : Archaree )

  คุณปอนด์น่ารัก รู้งานในหน้าที่ดีมากค่ะ พี่ประทับใจการทำงานมาก

 • คุณกันต์ธี  ( Property consultant : Lucksapron )

  การให้บริการด้านข้อมูลดูน่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม บริการได้รวดเร็ว มีความเป็นกันเอง ให้ข้อมูลน่าพอใจ

 • คุณศุภษร  ( Property consultant : Phatharachanok )

  พนักงานมีความสุภาพ บริการดีให้ข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนมีความน่าเชื่อถือ เป็นกันเองกับลูกค้า

 • คุณปะการัง  ( Property consultant : Archaree )

  คุณปอนด์บริการดีเยี่ยม น่ารักเป็นกันเอง ประสานงานเรียบร้อย ดีเยี่ยม

 • คุณโอภาส  ( Property consultant : Archaree )

  คุณปอนด์บริการดี อัทธยาศัยดี ให้ข้อมูลดี ชัดเจน เข้าใจง่าย

 • คุณวิโรจน์  ( Property consultant : Tawalporn )

  ให้บริการดี ให้ข้อมูลครอบคลุมชัดเจน ดูแลบริการด้วยใจ อัธยาศัยดีเป็นมิตร ให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้า ทำให้ตัดสินใจในการขายได้อย่างรวดเร็ว ดูแลเรื่องเอกสารและการเตรียมโอนได้อย่างครบถ้วน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำเต็มที่ อำนวยความสะดวกจนถึงขั้นตอนการโอนและหลังโอนครบวงจรดีเยี่ยม

 • คุณวรลักษณ์  ( Property consultant : Tawalporn )

  มีความรู้ความเข้าใจด้านสินค้าโดยสามารถอธิบายได้เข้าใจง่าย บริการเป็นกันเองอย่างมาก ให้ความช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี

ก่อนหน้า 1 2 3 4 5  ... ถัดไป  ลำดับที่ 13 ถึง  24   ข้อมูลทั้งหมด (625) รายการ