หน้าหลัก / 

Testimonials

5 Comments

 • คุณวรรณา   ( Property consultant : Chanyaphak )

  มีความพอใจในการบริการของคุณลูกชิ้น ลูกชิ้นมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอน มีความเป็นกลางรักษาผลประโยชน์ได้ดีทั้ง 2 ฝ่าย ให้คำปรึกษาที่ดีมาก หากมีเพื่อนหรือคนใกล้ชิดต้องการซื้อขายบ้านจะคิดถึงคุณลูกชิ้นและจะแนะนำให้ใช้บริการต่อไปค่ะ

 • คุณชณานิน   ( Property consultant : Siripatr )

  คุณศิริภัทรให้บริการดีเยี่ยม อำนวยความสะดวกสบายดี พูดจาไพเราะมีความน่าเชื่อถือ

 • คุณชญาดา   ( Property consultant : Siripatr )

  ดิฉันพอใจในการให้บริการของคุณศิริภัทรเป็นอย่างมาก ทุกการทำงาน ทุกขั้นตอนอธิบายชี้แจงได้ละเอียดรอบคอบเข้าใจง่าย ภาพรวมเป็นบริการที่ดีมาก

 • คุณสิรินภา   ( Property consultant : Chanyaphak )

  คุณชัญญาภัค เป็นพนักงานขายที่บริการดี มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวทรัพย์ที่ขายรวมถึงบริเวณข้างเคียงเป็นอย่างดี มีความตรงต่อเวลาและติดต่อง่าย มีทักษะในการประสานงาน การเจรจาและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พูดจาไพเราะและกริยาสุภาพ นอกจากการขายทรัพย์ที่ประกาศแล้ว คุณชัญญาภัคยังมีน้ำใจในการให้ข้อมูลเรื่องของการหาธนาคารให้แก่ลูกค้า รวมถึงอธิบายขั้นตอนการประเมินราคาเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจมากขึ้น หากลูกค้าทราบว่ามีคนรู้จักที่ประสงค์จะซื้อขายทรัพย์สิน จะแนะนำให้คุณชัญญาภัคเป็นคนดูแลอย่างแน่นอนเพราะลูกค้ามั่นใจได้ว่า ”’งานจะออกมาเป็นอย่างดี”

 • คุณมงคล   ( Property consultant : Siripatr )

  คุณศิริภัทร ประสานงานได้ดี คอยโทรหาแจ้งความคืบหน้าต่างๆให้ตลอด ติดตามความเรียบร้อยของห้อง จัดหาแม่บ้าน หาช่างมาทำห้องให้ พูดจาดี นอบน้อมให้คำแนะนำต่างๆดีมาก

 • คุณวสิษฐ์พล   ( Property consultant : Manita )

  คุณมณิตา ให้บริการดี ด้านข้อมูลน่าเชื่อถือ ให้บริการรวดเร็ว มีความเป็นกันเองดี

 • คุณนิศิษฎ์   ( Property consultant : Pattarawat )

  คุณธนิสร เป็นพนักงานที่ให้บริการรวดเร็วให้คำแนะนำดี รวบรวมเอกสารครบถ้วนรวดเร็ว ให้คำปรึกษาดีไม่ทิ้งลูกค้า

 • คุณประภัสสร   ( Property consultant : Tasawan )

  คุณทัศวรรณ์ให้บริการดีมาก เป็นกันเอง มีความน่าเชื่อถือ บริการและให้ข้อมูลรวดเร็ว ติดตามลูกค้าดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

 • คุณชุติกาญจน์   ( Property consultant : Siripatr )

  คุณศิริภัทร ให้คำแนะนำดี เอกสารละเอียด พูดจาไพเราะ ตรงต่อเวลา กระตือรือล้น มีความเป็นมืออาชีพติดต่อกลับรวดเร็ว ข้อมูลละเอียด

 • คุณณริชา   ( Property consultant : Chanyaphak )

  คุณชัญญาภัค ให้ข้อมูลครบถ้วน รวดเร็ว ติดตามเอกสารให้อยู่ตลอด เป็นคนอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นคนน่ารัก มีน้ำใจ

 • คุณนพรัตน์   ( Property consultant : Chinnachot )

  ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและมีรายละเอียดที่สมบูรณ์ นัดหมายตรงต่อเวลาดีมาก บริการน่าประทับใจ คำพูดคำจาสุภาพเรียบร้อย อัธยาศัยดีเป็นกันเอง นอบน้อมถ่อมตน

ก่อนหน้า ... 6 7 8 9 10  ... ถัดไป  ลำดับที่ 109 ถึง  120   ข้อมูลทั้งหมด (620) รายการ

รับข่าวสารกับ แอคคิวท์ เรียลตี้