Home / 

Testimonials

691 Comments

 • คุณสกาวรัตน์  ( Property consultant : Lucksapron )

  คุณลักษณ์พรให้บริการดี แนะนำดี เอาใจใส่ บอกรายละเอียดโครงการได้ดีมาก อัธยาศัยดี และให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

 • คุณบุญส่ง  ( Property consultant : Chanyaphak )

  คุณชัญญาภัคให้คำแนะนำในการขายดีมาก และให้บริการด้วยคุณภาพที่ดีตลอดเวลา ช่วยให้ขายทรัพย์สินได้อย่างเร็ว และได้ราคาตามที่ต้องการ และคอยประสานงานอย่างรวดเร็ว ทำให้ปิดการขายได้อย่างดีมาก

 • คุณปิยะดา  ( Property consultant : Chanyaphak )

  คุณชัญญาภัคให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นมืออาชีพ มีใจบริการ (Service minded) ให้ข้อมูลครบถ้วนน่าเชื่อถือ บริการรวดเร็ว ติดต่อได้ง่าย ตอบกลับไว สุภาพเรียบร้อย

 • คุณพัศรา  ( Property consultant : Chanyaphak )

  คุณชัญญาภัคดูแลลูกค้าและรับผิดชอบตรงต่อเวลาดีมากๆ ตอบโต้เวลาลูกค้าสงสัยและตอบกลับรวดเร็วดี การบริการและการพูดจาสุภาพเรียบร้อยดีมาก การแต่งกายเรียบร้อยดีมาก

 • คุณจิรทีปต์  ( Property consultant : Lucksapron )

  คุณลักษณ์พรให้ข้อมูลได้ทุกคำถามที่ลูกค้าถาม สามารถตอบและชี้แจงให้เข้าใจได้โดยละเอียด พร้อมตอบชัดเจนไม่ปิดบังข้อเท็จจริงลูกค้า ทำให้ยอมรับในสินค้าได้ตามความเป็นจริง

 • คุณกนกพร  ( Property consultant : Lucksapron )

  คุณลักษณ์พรมีความเป็นกันเอง หาข้อมูลมาตอบคำถามตามที่ร้องขอ ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เข้าใจความต้องการของลูกค้า

 • คุณลัลญ์ลลิล  ( Property consultant : Phatharachanok )

  คุณพธรชนกให้บริการดี แนะนำห้องทุกอย่าง อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง

 • คุณธนะพงษ์  ( Property consultant : Phatharachanok )

  คุณพธรชนกให้บริการเป็นกันเองดีค่ะ และได้รับการบริการที่จริงใจจากพนักงานทุกท่าน ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนค่ะ

 • คุณสุวดี  ( Property consultant : Sitiporn )

  คุณศิริพร ยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้นในการให้บริการ ใส่ใจรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า ทำให้เรารู้สึกสบายใจ ไม่กดดัน เหมือนคุยกับเพื่อนที่เราไว้ใจได้ จึงตัดสินใจที่จะซื้อได้ทันทีค่ะ

 • คุณสุราสินี  ( Property consultant : Sitiporn )

  คุณศิริพรให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจนถึงข้อมูลของห้องและสิ่งที่ลูกค้าควรทราบได้ครบถ้วน น่าเชื่อถือ บริการเป็นกันเอง มีความอดทนและรักในการให้บริการสูง น่ารัก วาจาสุภาพ ซื่อตรงจริงใจต่อลูกค้า

 • คุณธนพงษ์  ( Property consultant : Lucksapron )

  คุณลักษณ์พรให้บริการและให้รายละเอียดข้อมูลของโครงการได้ครบถ้วนทุกด้าน ให้บริการอย่างเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา ตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปชมโครงการและตอบคำถามได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว แม้จะเป็นช่วงนอกเวลาทำงาน ทำให้มีความประทับใจในการบริการและมีส่วนช่วยให้ง่ายต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโครงการ

 • คุณพิพัฒน์  ( Property consultant : Lucksapron )

  คุณลักษณ์พรให้ข้อมูลครบถ้วน พร้อมเสนอแนะข้อมูลที่ตรงประเด็นและใส่ใจในรายละเอียดความต้องการของลูกค้า ประสานงานและให้ความสะดวกในการทำสัญญาเป็นอย่างดี

Previous ... 6 7 8 9 10  ... Next  Row61  To  72   Total (691) results