Home / 

Testimonials

691 Comments

 • คุณพัชรินทร์  ( Property consultant : Lucksapron )

  คุณลักษณ์พรแนะนำโน้มน้าวได้ดี มีการสอบถามความต้องการของลูกค้า ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเองให้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทตนเองและคู่แข่ง ภาพรวมของบริษัท มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ มั่นคง และสามารถทำให้ลูกค้ามีความไว้วางใจในการเลือกซื้อ และมีการอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ สำหรับคนสมัยใหม่ และทุกเพศทุกวัย

 • คุณวศิน  ( Property consultant : Nuntanut )

  คุณธวัลพรให้ข้อมูลรวดเร็วและละเอียดครบถ้วน เตรียมเอกสารถูกต้องครบถ้วน ทำให้ประหยัดเวลาในการเตรียมเอกสาร ให้ความช่วยเหลือและให้ความเป็นกันเองในการซื้อขายคอนโดทุกครั้ง ให้บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพอ่อนน้อมและเป็นกันเอง มีความพอใจระดับ 10 หากในอนาคตจะใช้บริการด้านอสังหาฯ จะคิดถึงคุณธวัลพรอันดับแรก และจะแนะนำเพื่อนๆ ให้ใช้บริการคุณธวัลพรในอนาคตต่อไป

 • คุณแพร  ( Property consultant : Archaree )

  คุณปอนด์มีการให้บริการที่เป็นกันเอง ทำงานรวดเร็ว หาทรัพย์ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

 • คุณจิตรา  ( Property consultant : Preeyanan )

  คุณปรียานันท์ให้บริการเป็นกันเอง ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีการนำเสนอข้อมูลของโครงการค่อนข้างละเอียดและมีประโยชน์ทำให้เข้าใจภาพรวมของโครงการมากขึ้น และยังมีการเสนอแนวทาง แนะนำแก้ไขปัญหาในการตัดสินใจซื้อห้องชุดให้ง่ายขึ้น เสนอห้องชุดที่เหมาะสมให้กับลูกค้า

 • คุณนภาพร  ( Property consultant : Nuntanut )

  คุณธวัลพรให้บริการดี ให้ข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม ชัดเจน บริการหลังการขายและก่อนขายดีมาก ช่วยแนะนนำและให้คำปรึกษาได้อย่างดีมาก ช่วยเหลือในสิ่งที่ลูกค้าต้องการการช่วยเหลือ เป็นน้องที่น่ารัก รู้สึกโชคดีที่ได้มาเจอและซื้อห้องกับน้อง เพราะน้องจัดการให้ทุกอย่าง ทำให้ได้ห้องที่ถูกใจและราคาที่ถูกใจ ไม่เหนื่อย ประทับใจมากค่ะ

 • คุณปานหทัย  ( Property consultant : Virinrita )

  คุณวีรินท์ลิตาน่าเชื่อถือดีมาก เตรียมงานโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างรัดกุม มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง

 • คุณสุรเชษฐ์  ( Property consultant : Virinrita )

  คุณวีรินท์ลิตาน่ารัก มีมารยามดี ไม่เสแสร้ง ใสซื่อ น่าเชื่อถือดีมาก ติดตามงานได้ดีเยี่ยมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

 • คุณสุรีพร  ( Property consultant : )

  คุณทิพย์วรรณ บริการดี ให้ข้อมูลครบถ้วน ติดตามและอัพเดทข้อมูลเป็นอย่างดี มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง ติดต่อประสานงานชัดเจน

 • คุณเกียรติคุณ  ( Property consultant : Supasiri )

  คุณศุภสิริให้บริการด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว การประสานงานกับผู้เช่าเป็นไปด้วยดี

 • คุณเกียรติคุณ  ( Property consultant : Supasiri )

  คุณศุภสิริให้บริการด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว การประสานงานกับผู้เช่าเป็นไปด้วยดี

 • คุณภัทธิพงศ์  ( Property consultant : Sirilark )

  คุณศิริลักษณ์ ติดตามงานให้ข้อมูลตลอด สรุปข้อมูลได้ชัดเจนล่วงหน้าก่อนวันที่จะมาทำธุรกรรม ทำเรื่องคุยกับธนาคารได้เป็นอย่างดี สามารถแนะนำเจ้าหน้าที่ธนาคารทำให้ปล่อยกู้ได้

 • คุณจุฑารัตน์   ( Property consultant : Sirilark )

  คุณศิริลักษณ์ ติดต่อสื่อสารค่อนข้างไว ตอบทุกข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน และช่วยประสานงานได้เป็นอย่างดี

Previous 1 2 3 4 5  ... Next  Row49  To  60   Total (691) results