Home / 

Testimonials

5 Comments

 • คุณพลัฎฐ์  Chanyaphak

  คุณชัญญาภัค ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ บริการรวดเร็ว และบริการอย่างเป็นกันเอง ให้ความช่วยเหลือได้ดีในทุกๆด้าน จะแนะนำคนรู้จักให้มีการติดต่อจนท.ของ แอคคิวท์ เรียลตี้ คนนี้เพื่อใช้บริการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

 • คุณวรวิสุทธิ์  Chanyaphak

  คุณลูกชิ้น ดีมาก ยิ้มแย้ม ดูแลงานดีจนเสร็จสิ้นงานทั้งหมด

 • คุณภัทรนิษฐ์  Chanyaphak

  คุณชัญญาภัค ให้บริการดี มีการตามงานและแจ้งข้อมูลตลอด ให้รายละเอียดดีมาก ดูแลเรื่องความถูกต้องตรวจทานเอกสาร แนะนำแก้ไขให้เรียบร้อย

 • คุณ ปาณิสรา  Chanyaphak

  คุณชัญญาภัค อำนวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว มีความตั้งใจที่ดีในการประสานงานให้ผู้ซื้อได้ประโยชน์ด้วยความเป็นธรรม น่ารัก เป็นกันเอง ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจค่อนข้างดีค่ะ

 • คุณสมยศ  Chanyaphak

  ครั้งนี้เป็นเคสที่ ในการได้ดีลงานกับคุณชัญญาภัค ก็ยังคงประทับใจในการเป็นมืออาชีพและเป็นที่ปรึกษาได้ดีให้ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ และช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเอาใจใส่ในปัญหาที่เกิดขึ้น

 • คุณสุธีมนต์  

  คุณอนุสรา การบริการดีมากค่ะ ดูแลและคอยตามงานได้ดี พูดจาไพเราะ สามารถตอบคำถามได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ข้อมูลและรายละเอียดสามารถแจ้งได้ชัดเจนและตรงคำถาม

 • ว่าที่ร.ต. มนตรี  

  คุณอนุสรา สุภาพ อัธยาศัยดี ทำงานรวดเร็วคล่องแคล่ว เอกสารละเอียดรอบคอบ ช่วยคัดกรองลุกค้า น่ารักมาก

 • คุณสุมลมาลย์  Chanyaphak

  คุณชัญญาภัค มีความสุภาพดีมาก ใจเย็น อธิบายขั้นตอนอย่างจริงใจทำให้รู้สึกดีที่จะเจรจาด้วย ให้ความช่วยเหลือทุกอย่างดีมาก จนทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดี

 • คุณนภดล  Chanyaphak

  คุณชัญญาภัค การให้ข้อมูลลูกค้าดีมาก มีการประสานงานที่รวดเร็วแม่นยำ มีมารยาทและการวางตัวที่ดีมาก บุคลิกภาพเหมาะสมกับการทำงานและเมื่อมาถึงหน้างาน(กรมที่ดิน)มีการเตรียมเอกสารและประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินได้ดีมาก อำนวยควมสะดวกที่กรมที่ดินดีมาก

 • คุณอรัชญา  Siripatr

  คุณศิริภัทร ดูแลอย่างดี เอาใจใส่ พูดจาไพเราะ

 • คุณพาณี  Siripatr

  คุณศิริภัทร น่ารัก อัธยาศัยดีมาก ให้ความช่วยเหลือแนะนำในการให้เช่าอย่างดีเยี่ยมค่ะและตรงต่อเวลาด้วยค่ะ

 • คุณสมชาติ  Chinnachot

  ข้อมูลข้อสงสัยต่างๆ แก้ปัญหาให้เข้าใจดี มีความน่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูล บริการรวดเร็วมากมาก่อนทุกครั้งที่นัดหมด ทำให้ไม่ต้องรอนานในการไปดูที่ดินทุกครั้ง ให้บริการนอบน้อม มีความสุภาพในการเข้าหาทุกครั้ง

Previous ... 6 7 8 9 10  ... Next  Row85  To  96   Total (623) results

Subscribe for Our Newsletter