Home / 

Testimonials

5 Comments

 • คุณพรพรรณ Tasawan

  คุณทัศวรรณ์ให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ และทำหน้าที่ของพนักงานของบริษัทได้ดีมาก สุภาพ และให้ข้อมูลชัดเจน

 • คุณอุษา Chanyaphak

  คุณชัญญาภัคบริการดีมาก เป็นกันเอง ให้ข้อมูลที่ดี มีประสิทธิภาพในการทำงานในทุกๆขั้นตอน ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อถือกับบริษัทมากยิ่งขึ้น เป็นผู้ช่วยที่ดีสำหรับลูกค้า ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ถึงแม้นอกเหนือจากการขาย คุณลูกชิ้นทำให้มั่นใจในการที่จะซื้อหรือขายทรัพย์สินกับบริษัทในอนาคต

 • คุณสุรินทร์ Chanyaphak

  คุณชัญญาภัคบริการดี คิดตามดี พูดจาสุภาพ วางแผนเตรียมงานได้ดี ติดสินใจได้ดี

 • คุณสุรินทร์ Chanyaphak

  คุณชัญญาภัคบริการดี คิดตามดี พูดจาสุภาพ วางแผนเตรียมงานได้ดี ติดสินใจได้ดี

 • คุณรัชฎาพิมล Tasawan

  คุณทัศวรรณ์เป็นเด็กดี น่ารัก คุยเก่ง ขายเก่ง ติดต่องานสม่ำเสมอ ติดตามงานตามขั้นตอนได้ดีมาก

 • คุณวรภพ Tasawan

  คุณทัศวรรณ์เป็นผู้ประสานงานที่มีความสามารถมาก รับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน ให้ข้อมูลได้ชัดเจน และน่าเชื่อถือ ขอบคุณสำหรับการดูแลโปรเจคจนจบเรียบร้อยดีครับ

 • คุณคณาพจน์ Chinnachot

  ทำงานเร็ว อำนวยความสะดวกดีมาก เอาใจใส่ ตามงาน โดยรวมดีมากค่ะ ชอบพนักงานที่มีข้อมูลเยอะ ถามอะไรก็ตอบได้ สงสัยอะไรหาข้อมูลได้หมดในเวลาเพียงนิดเดียว ใจเย็นในการสื่อสารแต่ใจร้อนในการจบดีลซึ่งเป็นเรื่องที่ดีค่ะ

 • คุณสุนี Chinnachot

  พนักงานบริการดี สุภาพ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยเตรียมเอกสารและให้ขั้นตอนที่ชัดเจน ทำให้รวดเร็วและน่าเชื่อถือ เอาใจใส่ ติดต่อกลับไว นิสัยดีมาก

 • คุณนิภาพรรณ Sirawut

  ประสานงานด้วยความรวดเร็ว แต่งกายสุภาพเรียบร้อย อำนวจความสะดวกทั้งเรื่องเอกสารและการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีน้ำใจ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

 • คุณพิสุทธิ์ Chinnachot

  ให้การแนะนำดีมากๆ ทั้งเรื่องการเช่าบ้านและขายบ้าน ทำให้ไว้ใจในการใช้บริการทุกครั้ง และติดต่อได้ทุกเวลา และหากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาต่างๆ มีความเป็นกันเองและดูเรียบร้อยมาก ยิ้มแย้มแจ่มใส ภาพรวมดี ทำให้อยากใช้บริการทุกครั้ง

 • คุณนริศา Thanisorn

  คุณธนิสร ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาดีมากช่วยตอบปัญหาได้รวดเร็วและถูกต้องตรงเวลาดี มีการรายงานผลให้ทราบทุกครั้งไม่ว่าจะก่อนพบลูกค้าและหลังพบลูกค้า

 • คุณวิไลลักษณ์ Thanisorn

  คุณธนิสร ช่วยรวบรวมข้อมูลได้ดีมาก คอยติดต่อประสานงานตลอดและช่วยให้คำแนะนำที่ดีทั้งในเรื่องการซื้อขายและการเตรียมเอกสารต่างๆ

Previous 1 2 3 4 5  ... Next  Row13  To  24   Total (586) results

Subscribe for Our Newsletter