Home / 

Testimonials

5 Comments

 • คุณวิไลลักษณ์  ( Property consultant : Pattarawat )

  คุณธนิสร ช่วยรวบรวมข้อมูลได้ดีมาก คอยติดต่อประสานงานตลอดและช่วยให้คำแนะนำที่ดีทั้งในเรื่องการซื้อขายและการเตรียมเอกสารต่างๆ

 • คุณกัญญารัตน์  ( Property consultant : Chinnachot )

  มีความน่าเชื่อถือมากๆ ในการให้ข้อมูลตั้งแต่ขายถึงโอนกรรมสิทธิ์ บริการดีมาก สามารถโทรปรึกษาได้ตลอดเวลาทั้งวัน และติดต่อกลับรวดเร็ว เมื่อต้องการความช่วยเหลือต่างๆ มีการยิ้มแย้มและอารมณ์ดีทุกครั้งที่พบ ทำให้มีความยินดีทุกครั้งที่ได้เจอ สุภาพแต่งกายเรียบร้อยมาก บุคลิกดี

 • คุณอธิวุฒิ   ( Property consultant : Chanyaphak )

  คุณลูกชิ้นให้ข้อมูลที่ละเอียด ข้อมูลครบถ้วน ตอบปัญหาได้ทั้งหมด หาข้อมูลเพิ่มเติมให้ลูกค้าได้ครบถ้วน ให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีข้อซักถามสามารถไปถามผู้ขายให้คำตอบได้ดี เป็นกันเอง เอาใจใส่ในรายละเอียด พนักงานที่บริการชื่อลูกชิ้น บริการดีมาก เตรียมการในการซื้อขายได้ดีใช้เวลาไม่มาก

 • คุณจิตรา   ( Property consultant : Chanyaphak )

  พนักงานที่ดูแลชื่อลูกชิ้น ดีมากติดตาม ดูแล อำนวยความสะดวกดีมากช่วยเคลียร์ปัญหาที่ติดขัด แก้ไขติดตามให้ทุกเรื่องที่ทวงถาม มีความรับผิดชอบ พูดจาสุภาพ เรียบร้อย น่าเชื่อถือ

 • คุณกิตติ   ( Property consultant : Chanyaphak )

  ประทับใจในการทำงานของคุณลูกชิ้น ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีความรู้ความสามารถในการขายให้คำแนะนำเรื่องราคาจนทำให้งานประสบความสำเร็จ เป็นคนประณีประนอมให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย พูดจาสุภาพ มารยาทดีให้คำแนะนำได้ทุกเรื่องไม่เฉพาะแค่การขายเท่านั้น และยังติดตามผลดูแลหลังการขายประทับใจมากจะใช้บริการอีกแน่นอน

 • คุณวรรณา   ( Property consultant : Chanyaphak )

  มีความพอใจในการบริการของคุณลูกชิ้น ลูกชิ้นมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอน มีความเป็นกลางรักษาผลประโยชน์ได้ดีทั้ง 2 ฝ่าย ให้คำปรึกษาที่ดีมาก หากมีเพื่อนหรือคนใกล้ชิดต้องการซื้อขายบ้านจะคิดถึงคุณลูกชิ้นและจะแนะนำให้ใช้บริการต่อไปค่ะ

 • คุณชณานิน   ( Property consultant : Siripatr )

  คุณศิริภัทรให้บริการดีเยี่ยม อำนวยความสะดวกสบายดี พูดจาไพเราะมีความน่าเชื่อถือ

 • คุณชญาดา   ( Property consultant : Siripatr )

  ดิฉันพอใจในการให้บริการของคุณศิริภัทรเป็นอย่างมาก ทุกการทำงาน ทุกขั้นตอนอธิบายชี้แจงได้ละเอียดรอบคอบเข้าใจง่าย ภาพรวมเป็นบริการที่ดีมาก

 • คุณสิรินภา   ( Property consultant : Chanyaphak )

  คุณชัญญาภัค เป็นพนักงานขายที่บริการดี มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวทรัพย์ที่ขายรวมถึงบริเวณข้างเคียงเป็นอย่างดี มีความตรงต่อเวลาและติดต่อง่าย มีทักษะในการประสานงาน การเจรจาและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พูดจาไพเราะและกริยาสุภาพ นอกจากการขายทรัพย์ที่ประกาศแล้ว คุณชัญญาภัคยังมีน้ำใจในการให้ข้อมูลเรื่องของการหาธนาคารให้แก่ลูกค้า รวมถึงอธิบายขั้นตอนการประเมินราคาเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจมากขึ้น หากลูกค้าทราบว่ามีคนรู้จักที่ประสงค์จะซื้อขายทรัพย์สิน จะแนะนำให้คุณชัญญาภัคเป็นคนดูแลอย่างแน่นอนเพราะลูกค้ามั่นใจได้ว่า ”’งานจะออกมาเป็นอย่างดี”

 • คุณมงคล   ( Property consultant : Siripatr )

  คุณศิริภัทร ประสานงานได้ดี คอยโทรหาแจ้งความคืบหน้าต่างๆให้ตลอด ติดตามความเรียบร้อยของห้อง จัดหาแม่บ้าน หาช่างมาทำห้องให้ พูดจาดี นอบน้อมให้คำแนะนำต่างๆดีมาก

 • คุณวสิษฐ์พล   ( Property consultant : Manita )

  คุณมณิตา ให้บริการดี ด้านข้อมูลน่าเชื่อถือ ให้บริการรวดเร็ว มีความเป็นกันเองดี

Previous ... 11 12 13 14 15  ... Next  Row121  To  132   Total (683) results