TESTIMONIALS

Comments

 • คุณรัชฎาพิมล กุลไพบูลย์4/2/2019 Tasawan


  คุณทัศวรรณ์เป็นเด็กดี น่ารัก คุยเก่ง ขายเก่ง ติดต่องานสม่ำเสมอ ติดตามงานตามขั้นตอนได้ดีมาก

 • คุณวรภพ ธาวงค์4/2/2019 Tassatorn


  คุณทัศวรรณ์เป็นผู้ประสานงานที่มีความสามารถมาก รับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน ให้ข้อมูลได้ชัดเจน และน่าเชื่อถือ ขอบคุณสำหรับการดูแลโปรเจคจนจบเรียบร้อยดีครับ

 • คุณคณาพจน์ ศิริสานต์14/12/2018 Chinnachot


  ทำงานเร็ว อำนวยความสะดวกดีมาก เอาใจใส่ ตามงาน โดยรวมดีมากค่ะ ชอบพนักงานที่มีข้อมูลเยอะ ถามอะไรก็ตอบได้ สงสัยอะไรหาข้อมูลได้หมดในเวลาเพียงนิดเดียว ใจเย็นในการสื่อสารแต่ใจร้อนในการจบดีลซึ่งเป็นเรื่องที่ดีค่ะ

 • คุณสุนี สิงห์ทา14/12/2018 Chinnachot


  พนักงานบริการดี สุภาพ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยเตรียมเอกสารและให้ขั้นตอนที่ชัดเจน ทำให้รวดเร็วและน่าเชื่อถือ เอาใจใส่ ติดต่อกลับไว นิสัยดีมาก

 • คุณนิภาพรรณ ใจกลม26/11/2018 Sirawut


  ประสานงานด้วยความรวดเร็ว แต่งกายสุภาพเรียบร้อย อำนวจความสะดวกทั้งเรื่องเอกสารและการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีน้ำใจ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

 • คุณพิสุทธิ์ รัตนาภรณ์31/10/2018 Chinnachot


  ให้การแนะนำดีมากๆ ทั้งเรื่องการเช่าบ้านและขายบ้าน ทำให้ไว้ใจในการใช้บริการทุกครั้ง และติดต่อได้ทุกเวลา และหากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาต่างๆ มีความเป็นกันเองและดูเรียบร้อยมาก ยิ้มแย้มแจ่มใส ภาพรวมดี ทำให้อยากใช้บริการทุกครั้ง

 • คุณนริศา31/10/2018 Thanisorn


  คุณธนิสร ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาดีมากช่วยตอบปัญหาได้รวดเร็วและถูกต้องตรงเวลาดี มีการรายงานผลให้ทราบทุกครั้งไม่ว่าจะก่อนพบลูกค้าและหลังพบลูกค้า

 • คุณวิไลลักษณ์31/10/2018 Thanisorn


  คุณธนิสร ช่วยรวบรวมข้อมูลได้ดีมาก คอยติดต่อประสานงานตลอดและช่วยให้คำแนะนำที่ดีทั้งในเรื่องการซื้อขายและการเตรียมเอกสารต่างๆ

 • คุณกัญญารัตน์ คำลือ30/10/2018 Chinnachot


  มีความน่าเชื่อถือมากๆ ในการให้ข้อมูลตั้งแต่ขายถึงโอนกรรมสิทธิ์ บริการดีมาก สามารถโทรปรึกษาได้ตลอดเวลาทั้งวัน และติดต่อกลับรวดเร็ว เมื่อต้องการความช่วยเหลือต่างๆ มีการยิ้มแย้มและอารมณ์ดีทุกครั้งที่พบ ทำให้มีความยินดีทุกครั้งที่ได้เจอ สุภาพแต่งกายเรียบร้อยมาก บุคลิกดี

 • คุณอธิวุฒิ 30/10/2018 Chanyaphak


  คุณลูกชิ้นให้ข้อมูลที่ละเอียด ข้อมูลครบถ้วน ตอบปัญหาได้ทั้งหมด หาข้อมูลเพิ่มเติมให้ลูกค้าได้ครบถ้วน ให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีข้อซักถามสามารถไปถามผู้ขายให้คำตอบได้ดี เป็นกันเอง เอาใจใส่ในรายละเอียด พนักงานที่บริการชื่อลูกชิ้น บริการดีมาก เตรียมการในการซื้อขายได้ดีใช้เวลาไม่มาก

 • คุณจิตรา 30/10/2018 Chanyaphak


  พนักงานที่ดูแลชื่อลูกชิ้น ดีมากติดตาม ดูแล อำนวยความสะดวกดีมากช่วยเคลียร์ปัญหาที่ติดขัด แก้ไขติดตามให้ทุกเรื่องที่ทวงถาม มีความรับผิดชอบ พูดจาสุภาพ เรียบร้อย น่าเชื่อถือ

 • คุณกิตติ 30/10/2018 Chanyaphak


  ประทับใจในการทำงานของคุณลูกชิ้น ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีความรู้ความสามารถในการขายให้คำแนะนำเรื่องราคาจนทำให้งานประสบความสำเร็จ เป็นคนประณีประนอมให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย พูดจาสุภาพ มารยาทดีให้คำแนะนำได้ทุกเรื่องไม่เฉพาะแค่การขายเท่านั้น และยังติดตามผลดูแลหลังการขายประทับใจมากจะใช้บริการอีกแน่นอน

 • คุณวรรณา 30/10/2018 Chanyaphak


  มีความพอใจในการบริการของคุณลูกชิ้น ลูกชิ้นมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอน มีความเป็นกลางรักษาผลประโยชน์ได้ดีทั้ง 2 ฝ่าย ให้คำปรึกษาที่ดีมาก หากมีเพื่อนหรือคนใกล้ชิดต้องการซื้อขายบ้านจะคิดถึงคุณลูกชิ้นและจะแนะนำให้ใช้บริการต่อไปค่ะ

 • คุณชณานิน 12/10/2018 Siripatr


  คุณศิริภัทรให้บริการดีเยี่ยม อำนวยความสะดวกสบายดี พูดจาไพเราะมีความน่าเชื่อถือ

 • คุณชญาดา 12/10/2018 Siripatr


  ดิฉันพอใจในการให้บริการของคุณศิริภัทรเป็นอย่างมาก ทุกการทำงาน ทุกขั้นตอนอธิบายชี้แจงได้ละเอียดรอบคอบเข้าใจง่าย ภาพรวมเป็นบริการที่ดีมาก

 • คุณสิรินภา 4/10/2018 Chanyaphak


  คุณชัญญาภัค เป็นพนักงานขายที่บริการดี มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวทรัพย์ที่ขายรวมถึงบริเวณข้างเคียงเป็นอย่างดี มีความตรงต่อเวลาและติดต่อง่าย มีทักษะในการประสานงาน การเจรจาและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พูดจาไพเราะและกริยาสุภาพ นอกจากการขายทรัพย์ที่ประกาศแล้ว คุณชัญญาภัคยังมีน้ำใจในการให้ข้อมูลเรื่องของการหาธนาคารให้แก่ลูกค้า รวมถึงอธิบายขั้นตอนการประเมินราคาเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจมากขึ้น หากลูกค้าทราบว่ามีคนรู้จักที่ประสงค์จะซื้อขายทรัพย์สิน จะแนะนำให้คุณชัญญาภัคเป็นคนดูแลอย่างแน่นอนเพราะลูกค้ามั่นใจได้ว่า ”’งานจะออกมาเป็นอย่างดี”

 • Mr.David 26/9/2018 Siripatr

  Khun Siripatr :Responsible and diligent in her work

 • คุณมงคล 26/9/2018 Siripatr


  คุณศิริภัทร ประสานงานได้ดี คอยโทรหาแจ้งความคืบหน้าต่างๆให้ตลอด ติดตามความเรียบร้อยของห้อง จัดหาแม่บ้าน หาช่างมาทำห้องให้ พูดจาดี นอบน้อมให้คำแนะนำต่างๆดีมาก

 • คุณวสิษฐ์พล 20/9/2018 Manita


  คุณมณิตา ให้บริการดี ด้านข้อมูลน่าเชื่อถือ ให้บริการรวดเร็ว มีความเป็นกันเองดี

 • คุณนิศิษฎ์ 29/8/2018 Thanisorn


  คุณธนิสร เป็นพนักงานที่ให้บริการรวดเร็วให้คำแนะนำดี รวบรวมเอกสารครบถ้วนรวดเร็ว ให้คำปรึกษาดีไม่ทิ้งลูกค้า

 • คุณประภัสสร 28/8/2018 Tasawan


  คุณทัศวรรณ์ให้บริการดีมาก เป็นกันเอง มีความน่าเชื่อถือ บริการและให้ข้อมูลรวดเร็ว ติดตามลูกค้าดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

 • คุณสุขเทพ 23/8/2018 Chanyaphak

  I am happy with the service provided by the sales person, K.Lukchin. Very co-operative and informative. The salesperson made assured that there was smooth transaction between the buyer and seller. Responsive and fast informative provided.

 • Miss / Ms. Hai 23/8/2018 Siripatr

  Khun Jamie is so nice for ever-time. She can pick up the phone anytime, even at night, Thank you so much.

 • Khun Pavinee/Mr.Brian 23/8/2018 Chanyaphak

  Khun Lukchin was very good to work with on this townhouse sale. She was professional, friendly and understanding of our distance and English language requirements. The sale took 3 years from contact and Lukchin continued to work on it and stayed in contact by email, telephone during that period. We appreciate the work and representation she did to complete. The transaction and would be happy to recommend her to others.

 • คุณชุติกาญจน์ 23/8/2018 Siripatr


  คุณศิริภัทร ให้คำแนะนำดี เอกสารละเอียด พูดจาไพเราะ ตรงต่อเวลา กระตือรือล้น มีความเป็นมืออาชีพติดต่อกลับรวดเร็ว ข้อมูลละเอียด

 • คุณณริชา 16/7/2018 Chanyaphak


  คุณชัญญาภัค ให้ข้อมูลครบถ้วน รวดเร็ว ติดตามเอกสารให้อยู่ตลอด เป็นคนอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นคนน่ารัก มีน้ำใจ

 • Mr. Ramesh 16/7/2018 Chanyaphak

  Khun Chanyaphak. I find the above sales person to be very reliable, honest and always looking out for my internet. She is willing to work anytime of the day and even doing holidays. She is the one want to sell one of my properties and also purchase another one for me. I am very happy with her service and use her service for my future needs.

 • Mr.Sawin16/7/2018 Chanyaphak

  Khun Chanyaphak very reliable, excellent attitude, honest, efficient. She is an asset for the company.

 • คุณนพรัตน์ 4/7/2018 Chinnachot


  ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและมีรายละเอียดที่สมบูรณ์ นัดหมายตรงต่อเวลาดีมาก บริการน่าประทับใจ คำพูดคำจาสุภาพเรียบร้อย อัธยาศัยดีเป็นกันเอง นอบน้อมถ่อมตน

 • คุณบงกช 2/7/2018 Chinnachot


  ให้บริการข้อมูลดีมาก มีความเอาใจใส่ดูแลตลอด สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะดึกขนาดไหน ให้บริการด้วยความเคารถอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาสุภาพเรียบร้อย การแต่งกายดีดูมีความน่าเชื่อถือ

 • คุณพัชรภรณ์ 2/7/2018 


  คุณเค้งทำงาน ประสานงานทุกอย่างดีมากค่ะ ตรงต่อเวลา ดูแลช่วยผู้เช่าและผู้ให้เช่าดีเยี่ยมมากๆค่ะ ขอบคุณค่ะ

 • คุณพลัฎฐ์ 18/6/2018 Chanyaphak


  คุณชัญญาภัค ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ บริการรวดเร็ว และบริการอย่างเป็นกันเอง ให้ความช่วยเหลือได้ดีในทุกๆด้าน จะแนะนำคนรู้จักให้มีการติดต่อจนท.ของ แอคคิวท์ เรียลตี้ คนนี้เพื่อใช้บริการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

 • คุณวรวิสุทธิ์ 18/6/2018 Chanyaphak


  คุณลูกชิ้น ดีมาก ยิ้มแย้ม ดูแลงานดีจนเสร็จสิ้นงานทั้งหมด

 • คุณภัทรนิษฐ์ 18/6/2018 Chanyaphak


  คุณชัญญาภัค ให้บริการดี มีการตามงานและแจ้งข้อมูลตลอด ให้รายละเอียดดีมาก ดูแลเรื่องความถูกต้องตรวจทานเอกสาร แนะนำแก้ไขให้เรียบร้อย

 • คุณ ปาณิสรา 18/6/2018 Chanyaphak


  คุณชัญญาภัค อำนวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว มีความตั้งใจที่ดีในการประสานงานให้ผู้ซื้อได้ประโยชน์ด้วยความเป็นธรรม น่ารัก เป็นกันเอง ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจค่อนข้างดีค่ะ

 • คุณสมยศ 18/6/2018 Chanyaphak


  ครั้งนี้เป็นเคสที่ ในการได้ดีลงานกับคุณชัญญาภัค ก็ยังคงประทับใจในการเป็นมืออาชีพและเป็นที่ปรึกษาได้ดีให้ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ และช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเอาใจใส่ในปัญหาที่เกิดขึ้น

 • คุณสุธีมนต์ 12/6/2018 


  คุณอนุสรา การบริการดีมากค่ะ ดูแลและคอยตามงานได้ดี พูดจาไพเราะ สามารถตอบคำถามได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ข้อมูลและรายละเอียดสามารถแจ้งได้ชัดเจนและตรงคำถาม

 • ว่าที่ร.ต. มนตรี 12/6/2018 


  คุณอนุสรา สุภาพ อัธยาศัยดี ทำงานรวดเร็วคล่องแคล่ว เอกสารละเอียดรอบคอบ ช่วยคัดกรองลุกค้า น่ารักมาก

 • คุณสุมลมาลย์ 12/6/2018 Chanyaphak


  คุณชัญญาภัค มีความสุภาพดีมาก ใจเย็น อธิบายขั้นตอนอย่างจริงใจทำให้รู้สึกดีที่จะเจรจาด้วย ให้ความช่วยเหลือทุกอย่างดีมาก จนทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดี

 • คุณนภดล 12/6/2018 Chanyaphak


  คุณชัญญาภัค การให้ข้อมูลลูกค้าดีมาก มีการประสานงานที่รวดเร็วแม่นยำ มีมารยาทและการวางตัวที่ดีมาก บุคลิกภาพเหมาะสมกับการทำงานและเมื่อมาถึงหน้างาน(กรมที่ดิน)มีการเตรียมเอกสารและประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินได้ดีมาก อำนวยควมสะดวกที่กรมที่ดินดีมาก

 • คุณอรัชญา 11/6/2018 Siripatr


  คุณศิริภัทร ดูแลอย่างดี เอาใจใส่ พูดจาไพเราะ

 • คุณพาณี 11/6/2018 Siripatr


  คุณศิริภัทร น่ารัก อัธยาศัยดีมาก ให้ความช่วยเหลือแนะนำในการให้เช่าอย่างดีเยี่ยมค่ะและตรงต่อเวลาด้วยค่ะ

 • คุณสมชาติ 5/6/2018 Chinnachot


  ข้อมูลข้อสงสัยต่างๆ แก้ปัญหาให้เข้าใจดี มีความน่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูล บริการรวดเร็วมากมาก่อนทุกครั้งที่นัดหมด ทำให้ไม่ต้องรอนานในการไปดูที่ดินทุกครั้ง ให้บริการนอบน้อม มีความสุภาพในการเข้าหาทุกครั้ง

 • คุณมนตรี 5/6/2018 Chinnachot


  เป็นคนที่ให้ข้อมูลดีมากทั้งก่อนและระหว่างการขาย ทำให้สะดวกในการทำงาน และมีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งการให้บริการที่รวดเร็ว รับโทรศัพท์ทุกครั้งที่โทรไปปรึกษาข้อมูล โดยให้บริการอย่างเป็นมิตรดีมาก

 • คุณกนกวรรณ 5/6/2018 Chinnachot


  การให้ข้อมูลทุกๆ ครั้งมีความน่าไว้ใจมา เพราะเป็นข้อมูลของแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือได้ ทำให้ไว้ใจในข้อมูลที่ได้ยิน บริการดีมีมารยาท การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีความรวดเร็วในการหาข้อมูลที่ขอไปทุกครั้ง ทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้น การบริการดีมากทั้งก่อนและหลังการขายไปแล้ว มีความเป็นกันเองที่ดี ทำให้กล้าจะปรึกษาทุกเรื่องก่อนตัดสินใจ

 • คุณพงศ์เดช 3/6/2018 Chinnachot


  การให้ข้อมูลทำให้มีความน่าเชื่อถือมาก เพราะขจัดข้อสงสัยปัญหาทุกๆ อย่างได้หมด ทั้งยังให้ความรวดเร็วในการติดต่อไม่ว่าญาติพี่น้องคนไหนจะให้มาพบก็พร้อม ทำให้สะดวกทุกๆ ครั้งที่นัดหมาย อีกทั้งการให้ความนอบน้อมถ่อมตน ทำให้มีความเอ็นดูในทุกครั้งที่พบเจอ

 • คุณ มนตรี 31/5/2018 


  คุณอนุสรา สุภาพอัธยาศัยดี ทำงานรวดเร็ว คล่องแคล่ว เอกสารละเอียด รอบคอบ ช่วยคัดกรองลูกค้า น่ารักมาก

 • Mr. Katsuo 31/5/2018 Supanun


  คุณศุภาณัณ ให้บริการดี ให้ข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ตอบข้อมูลไว บุคลิกภาพดี เป็นกันเอง ติดตามงานดี สุภาพต่อลูกค้า เมื่อมีปัญหาตอบกลับไว ใส่ใจในทุกๆรายละเอียด

 • คุณธนากร 31/5/2018 Supanun


  คุณศุภาณัณ ให้บริการดี สะดวกรวดเร็ว เป็นกันเอง น่าเชื่อถือ

 • Mr. Ahmed 31/5/2018 Supanun

  Khun Supanun was an absolute pleasure to work with. She was always prompt to answer and always professional and did her best to help. I wish her all the best.

 • คุณภิญโญ 31/5/2018 Tasawan


  คุณทัศวรรณ์ให้บริการด้วยความจริงใจ เป็นกันเอง ข้อมูลที่ให้ถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือ มี Service Mind ที่ดีมาก ทำให้ลูกค้าอยากติดต่อและซื้อคอนโดมิเนียมด้วยครับ

 • KeerYoung 30/5/2018 Lucksapron

  Khun Orasa, She has good negotiation skill and helped me arrange better option. Smily face and kindness, I satisfied.

 • คุณปิยวงศ์ 30/5/2018 Lucksapron


  คุณอรสา มีมาตรฐานในการบริหารจัดการฝากขายเช่าดี รายละเอียดในสัญญาครอบคลุม ชัดเจน

 • คุณหญิงสุภัทรา 14/5/2018 Siripatr


  คุณหมีเป็นผู้มีอัธยาศัยดีมากและสนใจติดตามงานให้กับลูกค้า

 • คุณนริศรา 14/5/2018 Siripatr


  คุณหมีให้บริการรวดเร็วมาก ดูแลเป็นอย่างดีมีข้อมูลพร้อม มีการให้คำแนะนำที่ดี มีห้องให้เลือกหลากหลายและเลือกจนกว่าจะพอใจ เอกสารละเอียดมากค่ะ

 • คุณธิติกาญจน์ 14/5/2018 Chanyaphak


  คุณชัญญาภัค ให้ข้อมูลครบถ้วน ติดตามงานดี เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่ดี การบริการหลังการขายดีเยี่ยม ตามเรื่องเอกสารและโอนสาธารณูปโภคให้เรียบร้อย

 • คุณปรีดา 14/5/2018 Chanyaphak


  คุณชัญญาภัค ภาพรวมดีมาก มารยาทดี เกรงใจลูกค้า มนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความสะดวกดีมาก

 • คุณอภิชาติ14/5/2018 Chanyaphak


  คุณชัญญาภัค ข้อมูลน่าเชื่อถือ มีความรวดเร็วในการให้บริการ มีความเป็นกันเอง อยากให้หมั่นอัพเดทข้อมูลเพิ่มขึ้น(กับลูกค้า) ด้านความคืบหน้าจะดีมาก

 • คุณจุฑามาศ 14/5/2018 Chanyaphak


  คุณชัญญาภัค สุภาพ เรียบร้อยมาก ใจเย็น กันเอง สะดวก รวดเร็ว ดูแลใส่ใจเป็นอย่างดี ดูแลเรื่องผลประโยชน์ ให้ความเป็นธรรม

 • คุณฐิตาภา 7/5/2018 Supanun


  คุณศุภนันท์ ใส่ใจติดตามลูกค้าดี ช่วยเหลือ แก้ไขสถานการณ์ได้รวดเร็ว พูดจาสุภาพ ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและอยากกลับมาใช้บริการอีก

 • คุณนรเศรษฐ์ 4/5/2018 Sirawut


  คุณสิราวุธให้บริการดีมาก จัดการธุระทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานขายและงานบริการด้านอื่นๆ อย่างเต็มใจ มีมารยาทดีมาก และทำงานให้สำเร็จได้อย่างดี ควรขึ้นเงินเดือนให้มากๆ

 • คุณสนธยา 4/5/2018 Sirawut


  คุณสิราวุธให้บริการได้เป็นอย่างดี อำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่ขั้นตอนการดูบ้าน ประสานงาน จนกระทั่งโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ขอชื่นชมคุณสิราวุธ (เหยี่ยว) ด้วยความจริงใจครับ

 • คุณเจตน์นภิศ 23/4/2018 Siripatr


  คุณศิริภัทร พนักงานมีความชำนาญให้คำแนะนำและบริการได้เป็นอย่างดี มีความคล่องแคล่ว จัดการทุกอย่างด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง

 • คุณจินตหรา 23/4/2018 Siripatr


  คุณศิริภัทร รวดเร็วบริการดีและตรงเวลา น่าเชื่อถือมีความเป็นมืออาชีพ อธิบายทุกอย่างและตอบได้ทุกคำถาม ทำให้ง่ายต่อการสื่อสารด้วย

 • คุณพงษ์สวัสดิ์26/3/2018 


  คุณอนุสรา เป็นพนักงานที่สามารถเทคแคร์ลูกค้าดีมาก รวดเร็วตามนัด ทำงานมีประสิทธิภาพมาก ทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจในหารให้บริการของพนักงาน แนะนำและบริการภายในบริเวณคอนโดละเอียดและเป็นกันเอง สรุปดีมากครับ ขอบคุณมากครับ

 • คุณชุติพล26/3/2018 


  คุณอนุสรา มีความเป็นมืออาชีพสูง ปกป้องผลประโยชน์ให้เจ้าของห้องดี ทำงานรวดเร็วดูแลลูกค้าเช่าห้องดี ได้รับคำชมบ่อยๆ

 • คุณภัทร์ฐิตา 12/3/2018 


  คุณฮาซามา ให้คำแนะนำที่ดีมากในการติดต่อและแนะนำผู้เช่ามาให้ช่วยในเรื่องการประสานงานต่างๆ ทั้งเอกสารจึงพาผู้เช่ามาดูห้อง ทำให้ไม่เป็นการเสียเวลาในการเตรียมเอกสาร ซึ่งเป็นสิ่งดีมากประหยัดเวลาไปได้เยอะ

 • คุณไพลิน 12/3/2018 


  คุณฮาซามาให้คำแนะนำดี พูดจาไพเราะมีสัมมาคาราวะ ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมาะกับการเป็นพนักงานขายมาก รู้สึกประทับใจในความเป็นกันเองและทำให้ช่วยในการตัดสินใจเช่าห้องได้มากขึ้น

 • คุณศราวุธ 5/3/2018 


  คุณเค้ง ให้บริการข้อมูลแบบมืออาชีพ รวดเร็ว สุภาพ ติดต่อประสานงานต่อเนื่อง สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

 • คุณสุขีศม 5/3/2018 Supanun


  คุณนัน ขยันขันแข็ง ตามงานดี มีความรับผิดชอบ สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสดี ให้ข้อมูลชัดเจน วางตัวดี ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี พึงพอใจในการบริการของคุณนันมากครับ

 • คุณจรรยา5/3/2018 Siripatr


  คุณศิริภัทร มีมนุษยสัมพันธ์ดี อารมณ์เย็น ยิ้มแย้มให้ข้อมูลละเอียด ให้คำแนะนำดี เข้าใจง่าย ทำงานละเอียด ตรงเวลา ทำอะไรรวดเร็ว

 • K.Wolfgang 5/3/2018 Siripatr


  คุณศิริภัทร ทำงานได้ดีค่ะ รวดเร็วและละเอียด ติดตามงานเป็นอย่างดี ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ดี เวลาโทรติดต่อตอน 4-5 ทุ่มก็ยังคงให้ข้อมูลและพูดจาดี นอบน้อม ยิ้มแย้ม เวลามีเรื่องกังวลใจก็ให้คำแนะนำและช่วยหาทางออกให้ทำให้รู้สึกไว้วางใจ

 • คุณปุญญดา 18/2/2018 Tasawan


  พนักงานอัธยาศัยดีมาก แนะนำและให้รายละเอียดอย่างดี บริการรวดเร็วทันใจ น่ารัก และเป็นกันเอง สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา ดูแลลูกค้าอย่างดีมาก

 • คุณเบญญาภา 14/2/2018 Tasawan


  คุณทัศวรรณ์ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ประทับใจมากค่ะ ที่สำคัญมีความจริงใจกับลูกค้า เป็นกลางระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ให้ความชัดเจน และน่าเชื่อถือ

 • คุณชนะพันธุ์ 7/2/2018 Chinnachot


  ให้บริการดีมากทั้งด้านข้อมูลต่างๆ ความรวดเร็วในการติดตามงานดีเยี่ยม และบริการด้วยความเป็นกันเอง มีความสุภาพเรียบร้อย นอบน้อม การแต่งกายเหมาะสมดีเยี่ยม

 • คุณปรเมศ 7/2/2018 Chinnachot


  ให้บริการด้วยความรวดเร็ว สามารถให้ข้อมูลต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการ และข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นกันเอง สุภาพ

 • คุณกัญญาณัฐ 5/2/2018 


  คุณฮาซามา ตายาตะ บริการดี มารยาทดี มีความตั้งใจในการบริการ พูดจาคล่องแคล่วดีมากค่ะ มีความเป็นกันเองและรวดเร็วมากค่ะ

 • คุณวิสุทธิ์ลภัส 5/2/2018 


  คุณฮาซามา ตายาตะ มีความรวดเร็วในการทำงาน พูดคุยเป็นกันเอง อธิบายสัญญากการเช่าได้อย่างชัดเจน เข้าใจ อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดีและตรงต่อเวลา

 • Mr. Shahid 5/2/2018 

  Very happy with the service of Kun. She is very efficient & has eye for details. Make the transaction very smooth.

 • คุณณัฐ 5/2/2018 

  The Staff (Kun) is very friendly and is willing to work side by side with the clients until the job is done.

 • คุณ จิตกร 15/1/2018 Thanisorn


  คุณเบนซ์ พนักงานให้การบริการที่ดี ตามงานรวดเร็วให้การบริการเป็นกันเองดีครับ

 • คุณอัจจิมา3/1/2018 


  คุณกุญ บริการดีมาก สามารถยืดหยุ่นได้ตามลูกค้า มีความเป็นกันเองดี ประทับใจค่ะ จัดการให้ทุกอย่างไม่ติดปัญหาใดๆเลย มีความเป็น Professional มากค่ะ

 • คุณตฤบดี 3/1/2018 


  คุณกุญ มีความ Professional ทำทุก condition ให้ง่ายทั้ง 2 ฝ่าย ติดปัญหาใดก็แก้ไขได้รวดเร็ว สะดวกสบาย จะฝากทรัพย์สินและใช้บริการอีกแน่นอน

 • Drs. Gerard 25/12/2017 Amonrat

  Amonrat is the reason I closed this deal and bought this condo. She is amazing! Besides her perfect English, she practically helped me out not only with the whole sales procedure from beginning to end, from contracts in English to the registration, she also accompanied me to the registration offices, the municipality and the bank to make sure everything would go perfect..and it did! The first thing that increased my trust dealing with Amonrat 100% was the accuracy and prompt responses to my endless E-mails, no matter how many question I asked. This is important, at least to me. Even after the sale was closed and done, I could still contact Amonrat with al questions. In Thailand, this is pretty rare so I've heard. I can only recommend her to anyone who is serious about buying a condo or home in Hua Hin and needs someone to trust completely. And I am very happy with the condo. It lives up to all my expectations. After four weeks in the condo, I already at home in my second home.

 • คุณเพชร 25/12/2017 Thanisorn


  คุณเบนซ์เป็นพนักงานอัธยาศัยดีตรงต่อเวลาให้คำปรึกษาดี ข้อมูลครบถ้วน

 • คุณฆฤน 25/12/2017 Thanisorn


  คุณเบนซ์หาทรัพย์ได้ตรงความต้องการ ติดต่อรวดเร็วและติดตามตลอด เอกสารและรายละเอียดครบ

 • คุณชุติมน 18/12/2017 


  น้องข้าวจ้าวมีความเป็นกันเอง เอาใจใส่ดีมาก ชื่นชมมาก อยากได้อะไรน้องสามารถหาให้ได้อย่างเร็ว เรากับแฟนเราชอบมากค่ะ

 • คุณธนาพงษ์ 18/12/2017 


  น้องข้าวจ้าวให้บริการครบถ้วนดีมาก ไม่มีข้อบกพร่องสามารถจัดการแทนได้หมด ทำให้การปล่อยเช่าครั้งนี้ไม่มีอุปสรรคมากและเป็นไปตามที่วางไว้

 • Mr.Abdullah12/12/2017 Anusara

  K.Anusara , she always try best to support us, we appreciate her work.

 • คุณจริยา 12/12/2017 


  คุณอนุสรา ดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจมากๆ ยิ้มแย้ม แก้ปัญหาได้อย่างมืออาชีพ มีความรู้โครงการดี

 • คุณสันติสุข 27/11/2017 Boontiwa


  คุณบุญทิวา ดีเยี่ยม ติดตามดูแลดีมาก สอบถามความเข้าใจและชี้แจงตอบคำถามชัดเจน ติดต่อได้ตลอดเวลา

 • Mr. Alex20/11/2017 Supanun

  K.Supanun, excellent service. Thank you so much for everything, you did a great job! Good luck with your business for the rest of the year!

 • คุณอุทุมพร6/11/2017 Supanun


  คุณศุภาณัณ มีการให้ข้อมูลที่ดี ชัดเจน บริการให้ข้อมูลหรือสิ่งที่ลูกค้าถามได้รวดเร็วสุภาพและเป็นกันเองกับลูกค้า ถือว่าดิฉันมีความพึงพอใจกับการบริการของคุณศุภาณัณค่ะ

 • คุณสมพิศ 6/11/2017 


  คุณข้าวเจ้า ให้บริการด้วยข้อมูลเชื่อถือได้ค่ะ ให้บริการด้วยความรวดเร็วดีค่ะ ให้บริการอย่างเป็นกันเองดี

 • คุณปรวรรณ6/11/2017 


  คุณข้าวเจ้า ดีค่ะ สามรถตอบสนองความต้องการของทางเราได้รวดเร็ว

 • คุณธาริณี 30/10/2017 Lucksapron


  คุณอรสา มีความเป็นกันเองและดูแลลูกค้าได้ดี (ทั้งเจ้าของห้องและผู้เช่า) ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างเจ้าของห้องและผู้เช่าได้ดี ทำให้การแก้ปัญหาต่างๆค่อนข้างราบรื่น มีความเข้าใจในเนื้องาน ตอบสนองค่อนข้างรวดเร็ว ไม่เสียเวลา

 • คุณเจนตา 24/10/2017 


  คุณกุญ ขอบคุณ คุณกุญมากๆที่ให้คำปรึกษาได้อย่างดี หาห้องที่ถูกใจให้ บริการดีเยี่ยมเป็นกันเองและมีความเป็นมืออาชีพมากๆ ข้อมูลแน่นถามอะไรติดอะไรก็ได้คำตอบจากคุณกุญ จิตใจดี มีความตั้งใจกับเจนมากๆ ซึ้งใจมากๆ ขอบคุณจากใจค่ะ

 • คุณชวันรัตน์ 24/10/2017 


  คุณฮาซามา เป็นพนักงานขายมีความรู้ในตัวโครงการเป็นอย่างดี มีการตอบข้อซักถามและอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจ รับฟังและเข้าใจความต้องการของลูกค้า

 • คุณกัลยา 16/10/2017 Chollada


  คุณชลดา พนักงานดูแลดี เป็นกันเอง ให้ข้อมูลตรงตามที่สอบถาม การบริการที่รวดเร็วทั้งทางข้อมูลของคอนโดและอื่นๆ

 • คุณชัชชัย16/10/2017 Hasama


  คุณฮาซามา ให้บริการดีมากเป็นข้อมูลที่เป็นประดยชน์ บริการรวดเร็วและเป็นกันเองดีมาก แนะนำในสิ่งที่มีประโยชน์ อัธยาศัยดี มีความยินดีมากที่ได้เจอกับพนักงานขายท่านนี้

 • คุณนิลาวัลย์ 16/10/2017 


  คุณฮาซามา บริการดี แนะนำข้อมูลได้ละเอียด มีความเป็นกันเอง มีการแนะนำสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า โดยรวมแล้วพึงพอใจกับการให้บริการของพนักงานขายมาก

 • คุณนันทนา 16/10/2017 


  คุณฮาซามา พนักงานบริการดี ใส่ใจลูกค้าดี ให้ข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนติดตามงานรวดเร็ว ประทับใจมาก

 • คุณรุ่งทิพย์ 16/10/2017 


  คุณฮาซามา ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ข้อมูลน่าเชื่อถือ ดูแลติดต่อประสานของสินเชื่อและกับโครงการได้ไว น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใส

 • คุณวราภรณ์ 16/10/2017 


  คุณฮาซามา พนักงานบริการดี แนะนำข้อมูลละเอียด เป็นกันเอง พูดเก่ง มีการติดตามความพึงพอใจของลูกค้าในการชมโครงการ นำเสนอสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าโดยภาพรวมแล้วพึงพอใจในการบริการของพนักงาน

 • คุณกัญญารัตน์ 16/10/2017 


  คุณกัญญารัตน์ โบรยานิโก้ น้องข้าวจ้าว บริการดีมาก ให้ข้มูลที่น่าเชื่อถือได้ บริการรวดเร็ว ทุกข้อมูลที่ต้องการทราบน้องสามารถชี้แจงได้หมด ให้บริการเป็นกันเองมาก

 • คุณวิรัตน์ 9/10/2017 Sukanya


  คุณ สุกัญญา จันทนา ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เป็นกันเอง ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีและแต่งกายสุภาพ สามารถประสานงานกับฝ่ายอื่นๆได้เป็นอย่างดี พูดจาเป็นกันเอง ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ข้อมูลน่าเชื่อถือ

 • คุณชูเกียรติ 9/10/2017 


  คุณฮาซามา พนักงานขายท่านนี้สามารถให้ข้อมูลที่ต้องการได้ดี สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆได้ดีรวมไปถึงการประสานงานกับทางธนาคาร การเอาใจใส่ลูกค้าทุกอย่างในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยรวมแล้วคุณ”แกะ”บริการได้ประทับใจมาก

 • คุณชัยยุทธ 9/10/2017 


  คุณฮาซามา พูดจาดี มีการแนะนำที่ดี มีการนัดล่วงหน้า มีความสะดวกในการใช้บริการมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ, การกู้ธนาคาร สามารถตอบปัญหาแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

 • คุณนันทนา 9/10/2017 


  คุณฮาซามา พนักงานบริการดี ใส่ใจลูกค้าดี ให้ข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนติดตามงานรวดเร็ว ประทับใจมาก

 • คุณพิมพ์พญา9/10/2017 


  คุณฮาซามา พนักงานบริการดี แนะนำข้อมูลละเอียด เป็นกันเอง พูดเก่ง มีติดตามความพึงพอใจของลูกค้าในการชมโครงการ นำเสนอสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้า โดยภาพรวมบริการดี ประทับใจมาก

 • คุณนฤมล 9/10/2017 Chollada


  คุณชลดา มีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้ม เต็มใจให้บริการ มีควมใส่ใจดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี แนะนำสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า ให้ความแนะนำช่วยเหลือในเรื่องการยื่นกู้ คอยอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับลูกค้า

 • คุณชัยภัทร 9/10/2017 Chollada


  คุณชลดา พนักงานขายบริการดีมาก ให้ความแนะนำในเรื่องของการกู้แบงค์ดีและบริการดีประทับใจ สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา

 • คุณวิทยา 9/10/2017 Chollada


  คุณชลดา พนักงานบริการดี แนะนำข้อมูลละเอียด เป็นกันเอง พูดเก่ง มีติดตามความพึงพอใจของลูกค้าในการชมโครงการ นำเสนอสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้า โดยภาพรวมบริการประทับใจมาก

 • คุณสุวิชา 9/10/2017 Sukanya


  คุณสุกัญญา พนักงานขายช่วยในการให้ข้อมูลที่ชัดเจน ช่วยติตามผลต่างๆรวดเร็ว คุณเจี๊ยบมีการให้ข้อมูลที่ดีช่วยแนะนำและแจ้งผลต่างๆ การบริการเป็นกันเอง ขอชื่นชมค่ะ

 • คุณ ธัชสินี 9/10/2017 


  คุณกุญ ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ มีความ Active ในการทำงานและรวดเร็ว บริการดีเยี่ยม สมกับที่เพื่อนแนะนำมาให้ติดต่อคุณกุญ เพราะไม่ผิดหวังกับการบริการเลย

 • คุณพัชรี 9/10/2017 Boontiwa


  คุณบุญทิวา ดีมากทางด้านต่อไปนี้ 1.บุคลิกภาพ 2.การใช้วาจาสุภาพ 3.การแนะนำตามหน้าที่ 4.การตรงต่อเวลาตามนัดหมาย

 • คุณจอมแก้ว 9/10/2017 Boontiwa


  คุณบุญทิวา ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นความจริง มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ เป็นกันเองให้ความสำคัญกับลูกค้า ดูแลลูกค้าดีมาก แนะนำสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเสมอ แนะนำโปรโมชั่นที่เป็นกำไรที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเสมอ มีความเป็นมิตรไมตรีที่ดีกับลูกค้า

 • คุณจรุวรรณ 9/10/2017 Boontiwa


  คุณบุญทิวา เป็นเด็กอัธยาศัยดี สุภาพมีเสน่ห์ น่ารัก ให้ข้อมูลละเอียด กระตือรือร้นในการงาน ซักถามตอบได้อย่างมั่นใจและชัดเจน มีข้อเปรียบเทียบ แจกแจง ข้อดีข้อเสียของคอนโดที่อื่น ทำให้ง่ายในการตัดสินใจ

 • คุณไกรสร 9/10/2017 Siripatr


  คุณศิริภัทร ให้บริการเป็นกันเอง ตอบสนองได้เร็วมากและทุ่มเทในการทำให้ลูกค้าได้สิ่งที่ต้องการอย่างรวดเร็วที่สุด พนง.ขายคอยติดตามผลงานและคอยบอกความเคลื่อนไหวของงานที่ติดตามเป็นอย่างดี

 • คุณณัฐยา 9/10/2017 Siripatr


  คุณศิริภัทร บริการดี จริงใจ ตอบรับเร็ว มีความพยายามที่จะหาคำตอบมาลูกค้า

 • คุณวิศรุตตา 25/9/2017 Chanyaphak


  คุณชัญญาภัค (ลูกชิ้น) มีความเชี่ยวชาญ รอบรู้และรอบคอบในการทำงานมากค่ะ ช่วยเหลือและให้คำแนะนำตลอดการซื้อ-ขาย แล้วก็ยังดูแลต่อหลังการโอนด้วยค่ะ ติดตามเรื่องเอกสารต่างๆ อย่างรวดเร็ว และวางแผนการทำงานดีมาก ก่อนวันโอนคุณลูกชิ้นไปยื่นอกสารที่กรมที่ดินล่วงหน้า ทำให้ในวันโอนทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและรวดเร็วไม่ต้องรอนาน คุณลูกชิ้นเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอย่างดีมาก ประทับใจมากค่ะ มารยาทในการทำงานก็เยี่ยม แล้วก็มีอัธยาศัยที่ดีมีความเป็นกันเอง แต่ก็มีความสุภาพด้วยค่ะ

 • คุณนริศรา 25/9/2017 Chanyaphak


  คุณชัญญาภัค การบริการดีทุกอย่าง การเอาใจใส่ดีมาก ไม่มีข้อบกพร่องเวลาโทรสอบถามค่อนข้างพอใจ คอยอยู่ให้คำปรึกษา ติดตามงานเสมอ ทำงานด้วยความรวดเร็ว นิสัยดีให้การช่วยเหลือดี เป็นพนักงานที่มีมารยาท จะใช้บริการอีกในครั้งต่อไป จะแนะนำทุกคนให้ใช้บริการ

 • คุณมารุดา 25/9/2017 


  คุณอนุสรา อัธยาศัยดีค่ะ พูดจาสุภาพเรียบร้อย ในการทำเอกสารเรียบร้อย รวดเร็ว แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม ทำงานได้อย่างรวดเร็วมากค่ะ

 • คุณญิบพันพิไล 20/9/2017 Sukanya


  คุณสุกัญญา ให้ข้อมูลดีมาก ละเอียด แนะนำรายละเอียดโครงการได้ละเอียดดี เป็นมิตรกับลูกค้า และเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ตัดสินใจ

 • คุณกมลพร 20/9/2017 Sukanya


  คุณสุกัญญา น้องให้บริการได้ดี น่ารักมาก ชอบค่ะ เป็นกันเอง เดิมจะดูที่อื่นด้วย แต่พอพนักงานขาย น้องสุกัญญา ให้คำแนะนำการเอาใจใส่ คิดงบที่โครงการเสนานี้ ชอบค่ะ

 • คุณธนิษฐานันท์ 18/9/2017 


  คุณอนุสรา ก็ดีค่ะ บริการสุภาพ อ่อนโยน หน้ารัก คล่องแคล่ว พูดจาอ่อนหวาน บริการดีมากๆค่ะ

 • คุณเปรมฤดี 13/9/2017 Chollada


  คุณชลดา บริการดีมากในทุกขั้นตอน เรื่องติดต่อธนาคาร ชี้แจงรายละเอียด เข้าใจง่าย และประสานงานดีเยี่ยม

 • คุณชิดชนก 13/9/2017 


  คุณฮาซามา ให้ข้อมูลตรงตามคำถาม และ Service mind ดีเยี่ยม ดูแลติดต่อประสานงานของสินเชื่อ และกับโครงการให้ได้รวดเร็ว มีความเป็นกันเอง

 • คุณคนธรส 13/9/2017 


  คุณฮาซามา (แกะ) โดยภาพรวม ดูแลดี ติดตามผลงาน ข่าวสารแจ้งรวดเร็ว พูดจาสุภาพ น่ารักค่ะ บริการประทับใจ เอาใจใส่ลูกค้าเป็นที่น่าพอใจค่ะ

 • คุณไกรราช 13/9/2017 


  คุณฮาซามา (แกะ) ตอบข้อสงสัยได้กระจ่าง สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี เข้าใจลูกค้า ไม่หงุดหงิด แม้ว่าจะถามเยอะ รวมทั้งช่วยเหลือและช่วยลูกค้าตัดสินใจเป็นอย่างดี มีการ Contact กับลูกค้าสม่ำเสมอ เยี่ยมมากๆ ครับ

 • คุณกนกทิพย์ 10/9/2017 Chollada


  คุณชลดา (ออย) ให้บริการเป็นกันเอง อัธยาศัยดี พูดจาเพราะ บริการประทับใจ รวดเร็วให้ข้อมูลถูกต้องชัดเจน จัดเตียมเอกสารให้อย่างรวดเร็ว

 • คุณนฤดล 10/9/2017 Chollada


  คุณชลดา ให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายดีมาก เมื่อมีข้อสงสัยตรงไหนหากสอบถามไปแล้ว ได้รับ Feedback รวดเร็ว และให้บริการเป็นกันเอง ข้อมูลที่ได้ก็น่าเชื่อถือ

 • คุณเกตน์สิรี 10/9/2017 


  คุณฮาซามา (แกะ) ดี ให้ข้อมูลครบถ้วน ใส่ใจลูกค้า บริการรวดเร็ว รายละเอียดครบถ้วน ตอบคำถามได้ตรงจุด เอาใจใส่ ค่อนข้างดี ให้บริการด้านสินเชื่อดี

 • คุณจิรฐา 10/9/2017 


  คุณฮาซามา ให้บริการดีมากรวดเร็ว สอบถามรายละเอียดแล้วสามารถตอบได้ทันที ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการได้ครบถ้วน ให้บริการเป็นกันเอง โดยสามารถปรึกษาเรื่องอื่นๆได้ เช่น การต่อเติม การติดอุปกรณ์เพิ่มเติม การกู้ธนาคาร ฯลฯ ในด้านการแต่งกาย แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับงาน โดยรวมการบริการดีมากและน่าประทับใจมากค่ะ

 • คุณวิภาพร 1/9/2017 


  คุณอนุสรา (เค้ง) เป็นพนังงานที่ดูลูกค้าผู้ให้เช่าดีค่ะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาไพเราะ มีความรับผิดชอบหน้าที่ดี โดยรวมๆดีมากค่ะ

 • คุณพิชัย 1/9/2017 


  คุณอนุสรา ทำหน้าที่ได้ดี ทำงานและประสานงานต่างๆเป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว พบว่ามีความสามารถและพัฒนาศักยภาพการทำงานได้ดีมาก สามารถแก้ปัญหา ทำความเข้าใจข้อระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า (กรณีของผม) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย เข้าใจความต้องการลูกค้าเป็นอย่างดี ขอชื่นชม

 • คุณบุบผา 1/9/2017 


  คุณอนุสรา อัธยาศํยดี เอาใจใส่ติดตามงานให้ลูกค้าดีมาก ให้ข้อมูลที่ชัดเจน มีความกระตือรือร้นในการประสานงานและหาลูกค้า

 • คุณกนิษฐา 1/9/2017 Chollada


  คุณชลดา (ออย) ให้บริการรวดเร็ว และเป็นกันเอง ให้บริการน่าเชื่อถือ พูดจาไพเราะ ติดตามเอกสารรวดเร็ว เข้าใจง่ายค่ะ อัธยาศัยดี

 • คุณณฐินี 1/8/2017 


  คุณอนุสรา โดยรวมดี รู้รายละเอียดของงานเป็นอย่างดี เข้าใจ บริการดี พูดจาสุภาพไพเราะ และเป็นกันเอง

 • คุณชารีดา1/8/2017 Tippawan


  คุณทิพย์วรรณ ให้บริการดีและรวดเร็ว เอาใจใส่ และให้ข้อมูลครบถ้วนตรงตามความต้องการ

 • คุณโสภณ 1/8/2017 


  คุณอนุสรา น้องน่ารักมาก การพูดจาดี มารยาทดี แนะนำดี และที่สำคัญน่ารักและสวยมากครับ ขอบคุณครับ ช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี

 • คุณวสุ 1/8/2017 


  คุณอนุสรา สุภาพ เป็นมืออาชีพดีครับ บริการดีมาก คล่องดีครับ พูดจาสุภาพเรียบร้อย แก้ปัญหาต่างๆได้ดี

 • Ms. Hui 1/8/2017 Lucksapron


  คุณอรษา ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สะดวกรวดเร็ว ประสานงานได้ดี มีความกระตือรือร้น บริการเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส ติดต่อได้ง่าย ให้ข้อมูลชัดเจน แจ้งรายละเอียดทุกจุด มีการอธิบายเป็นลำดับขั้นตอน ง่ายต่อความเข้าใจ มีความเตรียมพร้อมด้านข้อมูลและเอกสาร

 • คุณนล 1/8/2017 Lucksapron


  คุณอรษา (เล็ก) มีความเป็นมืออาชีพมาก พูดจาสุภาพเรียบร้อย ให้ข้อมูลแม่นยำครบถ้วน ยินดีที่จะอำนวยความสะดวก เช่น มีอุปกรณ์บางอย่างในห้องพักชำรุด คุณเล็กก็ยินดีจะช่วยไปหาอุปกรณ์มาเปลี่ยนให้ ผมรู้สึกสบายใจที่คุณเล็กเป็น Agent สำหรับการเช่าครั้งนี้

 • คุณนันทพร 1/8/2017 Lucksapron


  คุณอรษา สุภาพ มีความเป็นกันเอง ทำงานเป็นระบบระเรียบ รวดเร็ว มีการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ พนักงานมีความรู้ในสายงานดี และให้ข้อมูลได้ครบถ้วนและถูกต้อง

 • คุณธนากร 1/8/2017 Lucksapron


  คุณอรษา ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ใจเย็นสามารถรอการตอบกลับของลูกค้าได้ดี ตามงานและประสานงานระหว่างเจ้าของห้องกับผู้เช่าได้รวดเร็ว ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี

 • Mr. Tan 1/8/2017 Lucksapron

  Khun Orasa, She is patient and always answers to all my questions. Good customer service and always smiling. She is very detail in her work. She is never late for appointment, always reach early she is very understanding about the customer requirement.

 • Mr. Bin 1/8/2017 Lucksapron

  Khun Orasa, very kind. Good communication I like her very much also very professional. She will be excellent salesperson.

 • คุณชฎาพร1/7/2017 Chollada


  คุณชลดา บริการดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม พูดจากับลูกค้าดี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้ดี ทำให้ลูกค้า มีการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

 • คุณอารดา 1/7/2017 Chollada


  คุณชลดา ให้บริการน่าเชื่อถือ สามารถทำให้ตัดสินใจในการซื้อง่ายขึ้น มีการบริการอย่างเป็นกันเองค่ะ บริการอย่างรวดเร็ว ตามเรื่องให้ตลอดค่ะ

 • คุณจิตริน 1/7/2017 


  คุณกุญ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เป็นมืออาชีพ รู้รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่เป็นตัวแทนเป็นอย่างดี ข้อมูลที่ให้แก่ลูกค้าตรงไปตรงมา บริการรวดเร็วเป็นกันเอง

 • คุณสุชาดา 1/7/2017 

  Khun Kun is a very professional and responsible property consultant. She is always highly courteous, friendly but also responsive. Strong follow up and highly diligent hardworking excellent customer focus

 • คุณภัทรวรรณ1/7/2017 


  คุณฮาซามา ให้บริการดี แนะนำและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า มีการติดตามผลหลังจากที่เข้ามาดูโครงการ แจ้งความคืบหน้า ตอบคำถามได้ดีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตกแต่งห้อง

 • คุณนรานุช 1/7/2017 


  คุณอนุสรา ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ให้การบริการดีมาก ถือว่าเป็นพนักงานที่มีประสิทธิภาพมาก ดำเนินการทุกสิ่งเรียบร้อย Efficiency สูง, อัธยาศัยดี, มีข้อมูลครบถ้วน คุยแล้วสบายใจค่ะ

 • คุณ วิชาญ 1/7/2017 Natchaya


  คุณณัฐชยา(ซัง) อัธยาศัยดีมาก ภาษาอังกฤษก็ใช้ได้ ติดตามลูกค้าและทำงานรวบรัดดี รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ไม่ทำให้ต้องอารมณ์เสีย ต่อไปคงจะได้ติดต่อกันอีกครั้งครับ

 • Mr. Bruce 1/7/2017 Natchaya

  Khun Sang was very helpful, very nice, good attitude.

 • คุณจิรสุดา 1/7/2017 Tippawan


  คุณทิพย์วรรณ ให้บริการดีมากค่ะ เป็นกันเองกับลูกค้า ให้ข้อมูลที่ต้องการได้ทุกอย่างและรวดเร็วสามารถให้คำปรึกษาได้ในหลายๆเรื่อง หาทางออกที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

 • คุณธนัท 1/7/2017 Lucksapron


  คุณอรษา บริการเป็นกันเอง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเช่าห้องและไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดเวลาพาชมห้องต่างๆที่ต้องเช่า

 • Mr. Kent 1/7/2017 Lucksapron

  Khun Orasa was excellent. She took a lot of time with me to show many different units and make sure I got one that best suited my needs. She also helped me negotiate and went the Extra mile by helping me start TV/Internet service with True.

 • Mr. Shuya 1/7/2017 Lucksapron

  Khun Orasa, thank you for your help. Thank you for responding to being on your holiday.

 • คุณวาทินี 1/7/2017 Lucksapron


  คุณอรษา การบริการของน้องรวดเร็ว และไม่มีความผิดผลาด สามารถทำหน้าที่ Agent ระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารไม่ผิดผลาด เอกสารไม่มีผิดผลาด

 • Mr. David 1/7/2017 Lucksapron


  คุณอรษา, รู้สึก Happy กับการบริการของน้อง ในภาพรวมทั้งหมด ไม่มีความผิดผลาดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลานัดหรือเอกสารทั้งหมดถูกต้อง อีกประเด็นหนึ่งคือ น้องมีอัธยาศัยที่ดี พูดเพราะสุภาพเรียบร้อย

 • คุณอัตทกร 1/7/2017 


  คุณอนุสรา มีความรับผิดชอบ ประสานงานได้ดีมากค่ะ วันหยุดก็มีความติดต่อประสานงานตลอด เข้าใจงาน สุภาพ เรียบร้อยค่ะ

 • คุณวีระพัฒน์ 1/7/2017 


  คุณอนุสรา ดูแลเอาใจใส่ดี ติดต่อตามงานต่อเนื่อง บริการเอาใจใส่เป็นอย่างดี พูดจาสุขภาพไพเราะ เรียบร้อยเป็นมืออาชีพมากคับ

 • คุณสุภาพร 1/6/2017 Chollada


  คุณชลดา การให้ข้อมูลได้ครอบคลุมเกี่ยวกับโครงการ ให้บริการเป็นกันเอง ให้บริการข้อมูลที่น่าเชื่อถือละเอียด มีอัธยาศัยดี

 • คุณเอกราช 1/6/2017 

  Khun Anusara very professional and completed I am very impressed with Khun Anusara’s performance and reliable.

 • คุณจารุวรรณ 1/6/2017 Tejanin


  คุณเตชนินท์ ให้บริการการดี ช่วยตอบปัญหาทุกความสงสัย ช่วยประสานงานกับตัวโครงงานได้ดีมาก

 • นางสาวอาลดา 1/6/2017 Sukanya


  คุณสุกัญญา (เจี๊ยบ) ภาพรวมแล้วสุภาพเรียบร้อย แต่งกายเหมาะสุภาพ ให้ข้อมูลครบถ้วน ช่วยเหลือประสานงานในด้านต่างๆดีมาก เป็นกันเองสนิทสนมเหมือนพี่เหมือนน้อง บริการรวดเร็วดี รักษาภาพลักษณ์ของบริษัทที่เป็นมืออาชีพได้เป็นอย่างดี

 • คุณณัฎฐนิชา 1/6/2017 Chollada


  คุณชลดา (ออย) อัธยาศัยดี บริการดี เอาใจใส่ลูกค้า ช่วยเหลือและแนะนำในเรื่องต่างๆที่สอบถามดีมาก เข้าใจง่าย ให้ความเป็นกันเองกับลูกค้า ประทับใจมากค่ะ

 • คุณอรพรรณ 1/6/2017 Chollada


  คุณชลดา พนักงานขายดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ บริการที่น่าประทับใจ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ตรงไปตรงมา

 • คุณสุภัทสร1/6/2017 Chollada


  คุณชลดา ให้ข้อมูลน่าเชื่อถือ เอาใจใส่เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น ให้บริการเป็นกันเอง ดูแล เทคแคร์ดีมาก ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทุกครั้งที่บริการจะไม่มีความเครียด

 • คุณมุทิตา 1/6/2017 Lucksapron


  คุณอรษา (เล็ก) มีการติดต่อตอบกลับและติดตามงานอย่างรวดเร็ว ช่วยประสานงานทำให้งานราบรื่นดีมาก มารยาทการดูแลลูกค้าของคุณเล็กดิฉันประทับใจค่ะ แต่อยากให้เพิ่มตรงสัญญาเช่าห้องในตอนการคืนห้องให้อยู่ในระบบเดิมอย่างที่ตอนส่งมอบ

 • คุณวรัชญ์ 1/6/2017 Lucksapron


  คุณอรษา ให้ข้อมูลได้ดี รู้จักห้องหลายห้องอย่างดี ทำงานเร็วดี ให้บริการเป็นกันเองดี มีความอดทนสูง มีการสอบถามลูกค้าว่าอยากได้ห้องแบบไหนแล้วแนะนำห้องที่ตรงตามที่ต้องการได้

 • คุณพฤกษ์ 1/6/2017 Lucksapron


  คุณอรษา บริการดีใส่ใจลูกค้า มาตามนัดและตอบ E-mail ดี พร้อมรายละเอียดครบถ้วน ดำเนินการฉับไว ช่วยเหลือช่วงที่ช่างเข้ามาปรับห้องเพราะเจ้าของห้องไม่อยู่ ทำให้ทำห้องเสร็จทันส่งให้ผู้เช่า

 • คุณยอดขวัญ 1/6/2017 Chollada


  คุณชลดา ให้บริการด้วยความรวดเร็วและละเอียดถี่ถ้วน และเป็นกันเองดีมากๆค่ะ และให้คำปรึกษาในด้านสินเชื่อได้เป็นอย่างดี

 • คุณวาสนา 1/6/2017 Chollada


  จากที่ได้ติดต่อซื้ออาคารชุดตั้งแต่วันแรก ปรากฏว่า คุณชลดา (ออย) ฝ่ายขายเป็นพนักงานที่น่ารักมากๆค่ะ ช่วยแนะนำ และปรึกษาเกี่ยวกับห้องชุดสามารถแนะนำและอธิบายได้ชัดเจนค่ะ ไปขอคำแนะนำทุกครั้ง หน้าตา ยิ้มแย้ม และเป็นกันเองมากค่ะ และยังประสานงานเรื่องต่างๆได้รวดเร็วไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนานค่ะ

 • คุณนัยนา 1/6/2017 Chollada


  คุณชลดา ให้ข้อมูลและตอบคำถามได้รวดเร็ว มีความเป็นกันเอง และบริการที่ดี สุภาพ ให้ข้อมูลเรื่องธนาคารที่ยื่นเรื่องกู้ได้อย่างดี รวดเร็วและติดตามข้อมูลให้กับลูกค้าได้ดี

 • คุณนพรัต 1/6/2017 


  คุณอนุสรา พูดจาดี ดูแลเอาใจใส่มีมารตฐานดี ติดตามงานได้ตรงเวลาและครบถ้วน รวดเร็ว ให้ความรู้สึกสบายใจในการเป็นลูกค้า และเชื่อมั่นว่าจะดูแลลูกค้าและรับฟังข้อเสนอแนะหากมีขึ้นในอนาคต

 • คุณวรนาถ 1/6/2017 


  คุณอนุสรา พูดจาชัดเจน ทำให้เข้าใจดี อธิบายหน้าที่ของตนเอง จัดเตรียมเอกสารเรียบร้อย เตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆดี การแต่งกายดี

 • คุณอานันท์ 1/6/2017 


  คุณอนุสรา สุภาพ ให้ข้อมูลได้ครบ ทำการคัดเลือกลูกค้าที่เหมาะสม ให้แก่ผู้ให้เช่าได้ดี

 • คุณยุพรลักษณ์ 1/6/2017 


  คุณอนุสรา ให้ข้อมูลในการหาผู้เช่า ตลอดจนการดูแลและบริการให้ผู้ให้เช่าดีฟังพอใจ

 • Mr. Choong 1/6/2017 


  Khun Anusara has been very helpful and professionals in her business. We are glad to have her to help us in this deal for rent.

 • คุณ วุฒิชัย 1/6/2017 Amonrat


  คุณอมรรัตน์ พนักงานมีการให้บริการที่ดีมาก สามารถช่วยเหลือและตอบข้อติกถามได้ถูกต้อง มีการเจรจาที่เป็นกลาง ทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย

 • คุณพิชญา 1/6/2017 Amonrat


  คุณอมรรัตน์ สุภาพ มีความรู้และประสบการณ์ดี สามารถให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆเป็นอย่างดี ติดตามและคอย Update ความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด มีความเป็นมืออาชีพไว้วางใจได้ มีการเตรียมพร้อมในด้านเอกสาร และกระบวนการการทำนิติกรรม เป็นอย่างดี

 • คุณสุดธิดา 1/6/2017 Amonrat


  คุณอมรรัตน์ มีความรอบรู้ นำเสนอในพื้นที่ที่หลากหลาย คุยง่าย มีความพร้อมในการให้ข้อมูลและขั้นตอนการโอน

 • นางสาวอุไรวรรณ 1/5/2017 Chollada


  คุณชลดา ให้การบริการดูแลเป็นอย่างดี ให้คำแนะนำในการซื้อขายเป็นอย่างดี ให้ข้อมูลในการบริการติดต่อทางธนาคารเป็นอย่างดีและให้แจ้งข้อมูลชัดเจนให้ครบถ้วนจะได้ดำเนินการถูก

 • คุณอุษารัตน์ 1/5/2017 


  คุณฮาซามา (แกะ) ให้ข้อมูลครบถ้วน น่าเชื่อถือ รวดเร็ว เป็นกันเอง อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีเยี่ยม พี่แกะ คอยแนะนำโปรโมชั่น ติดต่อประสานงาน ใส่ใจลูกค้า คอยแนะนำสิทธิประโยชน์ดีๆ นำเสนอให้เป็นอย่างดีมากค่ะ โดยรวมแล้ว ประทับใจ

 • คุณอธิกานต์ 1/5/2017 


  คุณฮาซามา (แกะ) พูดจาดี รวดเร็ว คอยติดตามเรื่องให้ตลอด แนะนำโปรโมชั่น สิทธิประโยชน์ ติดต่อประสานงาน ใส่ใจลูกค้าตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาดูโครงการ

 • คุณศิรวดี 1/5/2017 Sukanya


  คุณสุกัญญา (เจี๊ยบ) ติดตามลูกค้าดีค่ะ ให้ข้อมูลครบถ้วน บริการดี รวดเร็วมากค่ะ ในเรื่องเอกสารและการบริการดีมากค่ะ ให้ข้อมูลละเอียดครบถ้วน ติดตามเอกสารได้ไวรวดเร็วมาก ประทับใจมากค่ะ

 • คุณสุกฤษฎ์ 1/5/2017 Boontiwa

  Khun Boontiwa was the salesperson very kind and friendly. The service is very good. I appreciate the punctuality of the salesperson. The salesperson is also very sweet and caring. The salesperson is also very detailed oriented. Also, the salesperson is very helpful.

 • คุณสุทธาทิพย์ 1/5/2017 


  คุณฮาซามา (แกะ) ให้ข้อมูลด้านโครงการดี ให้ข้อมูลด้านสินเชือดี ให้ข้อมูลเรื่องทั่วไปในการซื้อคอนโดได้ดี มี Service mind ดี มีการทำงานนอกเวลางานดี มีความรวดเร็วในการทำงานดี อำนวยความสะดวกดี

 • คุณชาญกฤษณ์ 1/5/2017 


  คุณฮาซามา (แกะ) ให้บริการด้วยความเป็นกันเอง ติอต่อสะดวกและได้เกือบทุกเวลา ทำให้การประสานงานทำได้รวดเร็วมากขึ้น ข้อมูลที่ได้รับไม่มีข้อผิดเพี้ยนจากที่ได้แจ้งล่วงหน้า พอใจในระดับดี

 • คุณศิวัช 1/5/2017 


  คุณฮาซามา (แกะ) ให้บริการเป็นกันเอง อธิบายละเอียดให้ข้อมูลได้ครบถ้วน ติดต่อประสานงานได้รวดเร็ว ตอบข้อสงสัยได้ชัดเจน

 • Mr. Brian 1/4/2017 Kanjana

  Khun Kanjana is reliable, fast and friendly. We have had no problems and we recommend Acute Realty.

 • Mrs. Fabienne 1/4/2017 Kanjana

  I’m very pleasure of the services of Acute Realty. Khun Kanjana is very efficient and effective, working with organization and professional. She understands the needs of her customers and is available for them with her very good English and the way she works she builds good contact with her customers in a truthful atmosphere.

 • คุณพัชรภรณ์ 1/4/2017 


  คุณอนุสรา ดูแลทุกอย่างดีมากคะ แนะนำทุกอย่างเป็นอย่างดี ขอบคุณมากๆค่ะ

 • Mr. Thampratheep 1/4/2017 

  Khun Anusara, perfect good easy to work with the staff. Please and help a lot in all the work with owner.

 • คุณมนต์ชัย 1/4/2017 Chollada


  คุณชลดา ให้บริการตรงกับความต้องการ มีความรู้ ประทับใจในการบริการของพนักงานมาก มีจิตการให้บริการที่ดีมาก

 • คุณภาวิณี 1/4/2017 


  คุณฮาซามา เป็นพนักงานขายที่ดูแล เอาใจใส่ลูกค้าดีมาก มีการบริการที่รวดเร็ว คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ด้วยความกระตือรือร้น มีความสุภาพ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

 • คุณนวรัตน์ 1/4/2017 


  คุณฮาซามา เป็นพนักงานขายที่บริการดีทั้งตอนขายและหลังจากส่งมอบห้องให้แล้ว ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็วดี ติดตามดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีพร้อมให้คำแนะนำตลอดทั้งก่อนขายและหลังขาย

 • คุณชัชฎา 1/4/2017 Sukanya


  คุณสุกัญญา มีการบริการที่ดี ติดตามลูกค้าได้ดี แจ้งเตือนข่าวสารที่เกี่ยวกับลูกค้าได้ดี มีความใส่ใจในลูกค้า มีการตอบรับดูแลได้ดี มีมิตรภาพที่ดีต่อลูกค้า ให้คำแนะนำ ชี้แจ้งได้ดี

 • คุณกาญจนา 1/4/2017 Sukanya


  คุณสุกัญญา ให้ข้อมูลเรื่องคอนโดได้ชัดเจน ติดต่อประสานงานกับฝ่านอื่นๆได้ดี ทั้งเรื่องเอกสารการกู้ หรือเรื่องการผ่อนชำระต่างๆ พูดจาสุภาพน่ารักเป็นกันเอง มีมีปัญหาหรือข้อสงสัยก็สามารถช่วยหาข้อมูลให้ได้ บริการดี มีมารยาทต่อลูกค้าทุกคน

 • คุณณัฐวัฒน์ 1/4/2017 Sukanya


  คุณสุกัญญา (เจี๊ยบ) เป็นพนักงานที่มีความเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดี เนื่องจากผมเป็นเคสที่มีปํญหา จึงทำให้ต้องรบกวนคุณเจี๊ยบอยู่บ่อยๆ แต่ก็ได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำที่ดีเสนอมา ผมจึงรู้สึกประทับใจในการดูแลเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดี

 • คุณดารานันท์ 1/4/2017 Sukanya


  คุณสุกัญญา เป็นพนักงานขายพูดจาดี ให้ข้อมูลได้รวดเร็ว มีความเข้าใจ ใส่ใจลูกบ้านตลอด เวลามีประชุมก็แจ้ง รวมถึงเวลาปกติที่เจอก็มีการทักทายดี

 • คุณบุญญฤทธิ์ 1/4/2017 Sukanya


  คุณสุกัญญา (เจี๊ยบ) พนักงานขายเป็นกันเอง สามารถตอบคำถามได้ทุกคำถามและการให้บริการต่างๆรวดเร็วและเป็นกันเองมาก ให้ความสะดวกทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จเรียบร้อย

 • คุณธีรศักดิ์ 1/4/2017 Sukanya


  คุณสุกัญญา อัธยาศัยดี พูดจาไพเราะ ติดต่อสะดวก เอาใจใส่ดี ตอบคำถามและให้คำแนะนำต่างๆได้ดี ให้ข้อมูลต่างๆได้ครบถ้วน

 • คุณเสาวนีย์ 1/4/2017 Sukanya


  คุณสุกัญญา ให้คำปรึกษาแนะนำเข้าใจง่าย รวดเร็ว เอกสารเรียบร้อย การพูดจาไพเราะ พูดคุยเป็นกันเอง บุคลิกดี ติดตามเอกสารดี เร็ว คอยตามผล แจ้งผล เป็นระยะไม่ขาดการติดต่อ ให้ข้อมูลตรงไปตรงมา มีความน่าเชื่อถือ

 • คุณอาทิตย์ 1/4/2017 Sukanya


  คุณสุกัญญา สุภาพ แจ้งรายละเอียดและการบริการโดยดี และอำนวยความสะดวกในการซื้อขายติดต่อทางสินเชื่อรวดเร็ว โดยรวมได้รับการบริการที่ดีกับทางพนักงานขาย

 • คุณกุลภัสสร 1/4/2017 Sukanya


  คุณสุกัญญา ให้บริการเป็นกันเอง ให้ข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการได้ครบถ้วน ไม่บีบหรือเชียร์มากเกินไป จึงทำให้ลูกค้ามีความสบายใจมาก เวลาได้รับการบริการ

 • คุณพนมพร 1/4/2017 Sukanya


  คุณสุกัญญา เป็นพนักงานมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ข้อมูลได้ดี มีการติดตามลูกค้าดี และช่วยประสานงานให้กับลูกค้าดี

 • คุณธนัญชัย 1/4/2017 


  คุณอนุสรา มีความรู้ความสามารถในอาชีพดีมาก ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่เจ้าของห้องได้ดี

 • คุณสถิตย์ 1/4/2017 Sukanya


  คุณสุกัญญาสุภาพ ตรงเวลา ติดตามผลลูกค้าดีมากครับ มีความรวดเร็วในการรับลูกค้าเมื่อมาถึงหน้างาน ไม่ขัดข้องถ้าลูกค้าต้องการดูห้องหลายๆห้อง แต่งตัวสุภาพมีความเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบดีมากครับ

 • คุณปิติพันธ์ 1/4/2017 Chollada


  คุณชลดา การให้คำปรึกษาการขายมีความใส่ใจ และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง สามารถปรึกษา แนะนำ อย่างตรงไปตรงมา มีการอัพเดทราคา โปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง มีการใส่ใจลูกค้าดี แต่การดำเนินการบางอย่างอาจช้าเกินไป

 • คุณฐานิศา1/4/2017 Chollada


  คุณชลดา ให้ข้อมูลได้ดี มีความเป็นกันเอง ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเป็นอย่างดี ติดตามและแจ้งผลรวดเร็วดีมาก ให้คำแนะนำเกี่ยวการกู้เอกสารกับธนาคารเป็นอย่างดี ให้ส่วนลดและโปรโมชั่นที่ลูกค้าสามารถจะตัดสินใจในการซื้อได้เป็นอย่างดี

 • คุณชยามา 14/3/2017 Chollada


  คุณชลดา (ออย) ให้ข้อมูลได้ละเอียดทั้งเรื่องของโครงการและส่วนอื่นๆที่สอบถาม ติดตามอัพเดทข้อมูลตลอด ตอบคำถามและข้อสงสัยได้รวดเร็ว และเป็นกันเองมาก

 • คุณเกรียงไกร 14/3/2017 Chollada


  คุณชลลดา (ออย) ในด้านของข้อมูล น่าเชื่อถือ ดีเยียม ในด้านการบริการ ดีมากทั้งก่อนและหลังการขาย และสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าได้ดี สามารถตอบคำถามและให้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง การบริการประทับใจมาก ติดตามลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และเป็นกันเอง ดีเยี่ยม

 • คุณประมาณฑ์ 14/3/2017 Chollada


  จากที่ได้ติดต่อซื้อขายอาคารชุดกับคุณชลลดา (ออย) ปรากฏว่า เป็นคนที่ให้คำแนะนำที่ดีมาก ช่วยติดต่อในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระหว่างผู้จะซื้อกับทางธนาคารและอื่นๆ ให้คำแนะนำเรื่องการตกแต่งและอื่นๆ ซึ่งช่วยให้ตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างได้ดีขึ้น

 • คุณวิวัฒน์ 14/3/2017 


  คุณฮาซามา (แกะ) การบริการเป็นกันเอง การนำเสนอการขายห้องชุด นำเสนอโปรโมชั่น ให้ความเข้าใจในรูปแบบของห้องชุดในส่วนต่างๆได้เป็นอย่างดี การนำเสนอสื่อและรูปแบบการขาย และการบริการของพนักงานและบริษัท ให้การบริการเป็นอย่างดี สร้างแรงจูงใจในการซื้อ โดยรวมพึงพอใจอย่างมาก

 • คุณเพ็ญพักตร์ 14/3/2017 


  คุณฮาซามา (แกะ) ดีมาก สุภาพทั้งบริการ และการแต่งกาย ให้บริการด้วยข้อมูลที่ชัดเจน เข้าใจง่าย สะดวกและรวดเร็ว สามารถถามตอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนทุกคำถาม ให้คำปรึกษาได้ตลอดทุกคำถาม ให้บริการเป็นกันเอง ติดตามดูแลตลอด ทั้งก่อนและหลังการขายเป็นอย่างดี ภาพรวมของบริษัทเป็นทีมเวิร์คได้ดี มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ

 • คุณธีรวินท์ 14/3/2017 


  คุณฮาซามา (แกะ) เป็นพนักงานที่มีอัธยาศัยดี สามารถตอบข้อซักถามต่างๆได้ดี มีความกระตือรือร้นในการติดต่อลูกค้าให้ข้อมูลลูกค้าอย่างดี

 • คุณสิรยา 14/3/2017 


  คุณฮาซามา (แกะ) บริการดี เป็นกันเอง แนะนำดี อัธยาศัยดี น่ารัก อารมณ์ดี ใจเย็น ให้ความร่วมมือในการติดต่อดีมาก ประสานงานและตอบคำถามต่างๆได้ดี คำพูดตรงกับที่ทำงานตรงเวลาตามนัดตลอดค่ะ

 • คุณอัศมาพร 14/3/2017 


  คุณฮาซามา (แกะ) ดีมาก ให้บริการน่าเชื่อถือมาก ข้อมูลทุกครั้งที่ได้มา ทำให้ตัดสินใจในการซื้อคอนโดกับโครงการนี้ ให้บริการวดเร็วมากค่ะ ไม่ว่าก่อนจะตัดสินใจซื้อโครงการหรือตัดสินใจซื้อโครงการ พอย้ายเข้ามาอยู่ยอมรับ Sale ที่นี่ให้บริการดีเยี่ยม ให้บริการข้อมูลเป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัว

 • ว่าที่ร้อยตรี พงศกร 14/3/2017 


  คุณฮาซามา (แกะ) ให้ข้อมูลตามที่ต้องการ ครบถ้วน เข้าใจง่าย ข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือ ให้บริการรวดเร็วพอสมควร มีการแจ้งเรื่องไฟแนนซ์สม่ำเสมอ การบริการดีเป็นกันเอง มีการยินดีคุยและตอบคำถาม

 • คุณภควดี 14/3/2017 


  คุณฮาซามา (แกะ) ให้บริการดี ให้ข้อมูลและรายละเอียดครบถ้วน Good service mind ทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่อึดอัดค่ะและไม่ลังเลที่จะถามคำถาม ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลาและเซลส์ตอบกลับทันที ข้อมูลน่าเชื่อถือ ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อ ตอบคำถามลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนค่ะ

 • คุณมะลิวรรณ 14/3/2017 


  คุณฮาซามา (แกะ) ดีมาก บริการดี ใส่ใจลูกค้าและสะดวกรวดเร็ว มีความใส่ใจในตัวลูกค้า ให้บริการดี สอบถามได้ทุกเรื่อง สะดวกรวดเร็ว กระตือรือร้นในการให้บริการตอบข้อซักถามจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยรวมแล้ว บริการดีมากค่ะ

 • คุณคัชชิดา 14/3/2017 


  คุณอนุสรา อธิบายรายละเอียดได้ดี อัธยาศัยดี สุภาพ

 • คุณสำเริง 14/3/2017 


  คุณอนุสรา ให้ข้อมูลกับลูกค้า ครบถ้วนดี มารยาทดี สุภาพ และให้เกียรติกับลูกค้าดี อธิบายและเพิ่มเติมสัญญาครบถ้วนครับ

 • คุณอธิวัฒน์ 14/3/2017 


  คุณอนุสรา บริการดีมากครับ ใส่ใจตามงานตลอด นิสัยน่ารัก สวยด้วย พูดจาไพเราะ

 • คุณจุฑาภรณ์ 14/3/2017 


  คุณเกวลิน (กิ๊ว) เป็นกันเอง บริการดีมากทำให้รู้สึกอยากติดต่ออีก ประทับใจมาก ให้ข้อมูลได้ครบถ้วน ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและรวดเร็วมาก ในส่วนของบริษัทแอคคิวท์ เรียลตี้ น่าเชื่อถือ ทำงานเป็นระบบแบบแผน

 • Khun Wonjong 1/3/2017 Lucksapron

  Khun Orasa was friendly service, reliable and fast responsive service. She was very kind. I cannot speak in Thai and English is not good too but she told me with patience I made a contact without much inconvenience. After contact, she gives me some information about condo and very kindly response to my question.

 • กษิพัส 1/3/2017 Lucksapron


  คุณอรษา ให้บริการดีมาก ทำงานเร็ว ตอบรับโทรศัพท์และไลน์ เร็วเสมอ ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือครบถ้วน อธิบายเข้าใจง่าย พูดคุยสุภาพและเป็นกันเอง ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทั้งกับผู้เช่าและผู้ให้เช่า เมื่อทางผู้เช่าขาดเหลืออะไร ก็มีน้ำใจเป็นธุระจัดหาให้ค่ะ

 • Khun Nunglack 1/3/2017 Lucksapron


  คุณอรษา ใส่ใจลูกค้าดีมาก ให้ข้อมูลรายละเอียดตามที่ลูกค้าอยากทราบได้ดีมาก ติดต่อสื่อสาร สุภาพมาก ตรงต่อเวลา ในการนัดเจรจาทุกครั้ง มีความพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกันกับลูกค้าได้ดี ในกรณีที่ลูกค้าสงสัย

 • คุณจุไรรัตน์ 1/3/2017 


  คุณอนุสรา เป็นคนน่ารักมาก Active อัธยาศัยดีมาก และดิฉันได้รับความสะดวกในการบริการจากคุณอนุสราเป็นอย่างดีและสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้รวดเร็ว ทุกอย่างราบรื่นดีมากค่ะ

 • คุณขวัญจิตร 1/3/2017 Chollada


  จากการได้ติดต่องาน คุณชลดา (ออย) เป็นคนอัธยาศัยดี บุคคลิกดี ทั้งการพูด การบริการ ดูเอาใจใส่เรา ให้ความสำคัญกับลูกค้า และการให้บริการข้อมูลที่ตรงไปตรงมา เข้าใจง่ายค่ะ คอยตามผลประสานงานให้อย่างดีค่ะ ความเป็นกันเองกับลูกค้าเหมือนประหนึ่งญาติพี่น้องค่ะ ประทับใจค่ะ

 • คุณพิมพัชรี 1/3/2017 


  คุณฮาซามา (แกะ) พนักงานขายให้บริการด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ทำงานอย่างรวดเร็วและให้บริการอย่างเป็นกันเอง อีกทั้งให้การช่วยเหลือตลอดเวลาในการขาย และรับโอน รวมถึงภายหลังขายเป็นอย่างดี

 • คุณประเสริฐ 1/3/2017 


  คุณฮาซามา (แกะ) ดีมาก ให้ข้อมูลครบ สอบถามได้ไม่มีปัญหา บริการเป็นกันเอง ให้คำปรึกษาได้ดี สอบถามได้ทุกเรื่อง แนะนำดีมากๆ

 • คุณณัฐวัฒน์ 1/3/2017 


  คุณฮาซามา (แกะ) ให้ข้อมูลได้ถูกต้อง รวดเร็วทันใจ มีความเป็นกันเอง ร่าเริง คุยด้วยแล้วรู้สึกดี ยิ้มแย่มแจ่มใส

 • คุณพงศ์ศักดิ์ 1/3/2017 


  คุณฮาซามา (แกะ) มีอัธยาศัย ให้การต้อนรับ สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งมีศักยภาพสำหรับงานขายสูงมาก สามารถให้ข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือทุกแง่มุม มีความรวดเร็วทันใจ และมีความเป็นกันเองกับลูกค้าเหมือนเป็นครอบครัว

 • คุณจิราภา 1/3/2017 


  คุณกุญ บริการรวดเร็ว ให้คำปรึกษา และปรสานงานได้ดีมาก ประทับใจในความอดทนกับความต้องการของครอบครัวเรา สำหรับบริษัท ติดต่อยาก แต่ประสานงานได้ดี โดยรวมดี

 • Mr. Graham1/3/2017 

  Ms. Kun Bunnag has unique style, very gracious manner makes everyone feel warm and welcome. She is ability to get anything done is just amazing to me. For Acute Realty is professional and grate company.

 • คุณชวเนติ1/3/2017 

  Khun Kun has been very helpful and very professional from start to finished processed. Her service has met all requirements. I will definitely recommend her to other clients.

 • คุณตรียาภรณ์ 28/2/2017 


  คุณอนุสรา บริการดี มีการ update ตลอด พูดจาดี และทำสัญญาเรียบร้อย ถ้ามีการปล่อยเช่าอีกจะว่าจ้างบริษัทเป็นผู้ประสาน

 • คุณชาลิสา 28/2/2017 


  คุณอนุสรา ดูแลและแนะนำลูกค้าได้ดีมาก พูดจาสุภาพเรียบร้อย แนะนำข้อมูลได้ดี ส่งสัญญาให้อ่านก่อนล่วงหน้า ทำให้ใช้เวลาในการเซ็นเอกสารรวดเร็วขึ้น

 • Mr. Lai 28/2/2017 

  Ms. Anusara is great, polite, pretty, good recommendation, good knowledge about premises of property project. Take very good care of customer needs.

 • คุณชุติพล 20/2/2017 


  ประทับใจในการให้บริการของคุณอนุสราที่ช่วยหาผู้เช่า คุณอนุสรามีความกระตือรือร้นและรักษาผลประโยชน์ให้เจ้าของห้องด้วยโดยไม่คำนึงถึงแต่การปล่อยห้องอย่างเดียวโดยไม่สนราคา สำหรับบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ รายละเอียดสัญญาครอบคลุมมาก ทำให้รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าดี และเป็นธรรม มีความชัดเจนครอบคลุม

 • คุณมาลัย20/2/2017 


  คุณอนุสรา ยิ้มแย้มแจ่มใส ติดตามงานดี มีความรับผิดชอบ กระตือตือร้นในการติดตามลูกค้าดีมาก

 • คุณกฤตกา 20/2/2017 Chanyaphak


  คุณชัญญาภัค มีความเป็นกันเอง และให้ข้อมูลชัดเจนทำให้รู้สึกเกิดความไว้วางใจ ทั้งในสถานภาพตัวแทนและเพื่อนคิด ใช้บริการ แอคคิวท์ เรียลตี้ มาตลอดหลายปีเพราะได้ความรู้สึกนี้ บริการดีค่ะ ประทับใจ

 • คุณพีระพงศ์ 20/2/2017 


  คุณอนุสรา มีอัธยาศัยดี ติดต่องานรวดเร็ว พูดจาไพเราะ ติดต่อประสานงานด้วยสะดวก พร้อมทั้ง Support ข้อมูลที่เรียกขอไปให้อย่างเรียบร้อย สำหรับบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ ดูจากเอกสารสัญญา ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวบริษัทในระดับหนึ่งและไว้วางใจในการที่จะใช้บริการบริษัทต่อไปอีกหากมีโอกาส

 • Mr. Adled 20/2/2017 

  Ms. Anusara is professional and efficient, helped me to look at units in a condominium and find the right one for me. Punctual and polite.

 • Mr. Kim17/2/2017 

  Ms. Anusara is so many kindly and very hard works. She is nice office woman. Acute Realty is so much kind and always cleans. I think that very nice company.

 • คุณสุชาดา 1/2/2017 Lucksapron


  คุณอรษา พูดจาไพเราะ สุภาพ ให้การบริการดี ติดต่อประสานงานเป็นกันเอง ติดตามงานดี ติดต่อประสานงานได้ง่าย มีข้อสงสัยต่างๆก็ให้คำตอบได้รวดเร็ว ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าได้ดี

 • คุณนงลักษณ์ 1/2/2017 Lucksapron


  คุณอรษา ให้คำแนะนำดีมาก สำหรับลูกค้าที่ไม่มีประสบการณ์ สนใจติดตามดี ติดต่อง่ายมาก อดทนรอลูกค้าจนค่ำ ต้อนรับด้วยความยิ้มแย้ม

 • Mr. Momoyo 30/1/2017 Lucksapron

  Ms. Orasa is very friendly and open minded, so I could ask her anything, very helpful, really appreciate her kindness. Thank you so much.

 • คุณชนะพันธุ์30/1/2017 Lucksapron


  คุณอรสาอำนวยความสะดวกอย่างมาก สามารถติดต่องานได้สะดวกทุกเวลา จนเหมือนกับว่าผู้ขายไม่ต้องออกแรงอะไรเลย ใช้เวลาในการโอนที่กรมที่ดินไม่เกิน 40 นาที ในส่วนของบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เอกสารสัญญาทำได้ชัดเจน มีความตรงต่อเวลา และส่งข่าวสารมาเป็นประจำ ทำให้รู้ความเคลื่อนไหวของการซื้อ-ขายอสังหาฯ

 • คุณกฤตกา 30/1/2017 Thanisorn


  คุณธนิสร อารมณ์ดี ใจเย็น ให้ความร่วมมือในการติดต่อดีมาก ประสานงานและตอบคำถามต่างๆได้ดี ทำให้เกิดความมั่นใจในการซื้อขายครั้งนี้

 • คุณสมชาย 27/1/2017 Chanyaphak


  พอใจกับการทำงานของคุณชัญญาภัคมาก คำพูดตรงกับที่ทำงาน ตรงเวลาตามนัดตลอดมาครับ มีความรู้ความสามารถในงานที่ทำ คล่องแคล่ว ตอบปัญหาในเรื่องที่สงสัยได้ทุกเรื่องครับ

 • Mr. Manasukh 27/1/2017 Chanyaphak

  Ms. Chanyapak (Lukchin) was always prompt to answer the calls and any question we had. She was knowledgeable, knew all the procedures and made the process very simple for us. I would highly commend her work and happily recommend other people to her.

 • คุณพัชรวลัย 27/1/2017 Chanyaphak


  คุณชัญญาภัคมีอัธยาศัยดี พูดจาชัดเจนรู้เรื่อง ขยันตามและต่อเรื่องให้ มีความรู้และความชำนาญเรื่องซื้อ-ขายที่ดิน ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินได้รวดเร็วดีมาก

 • Mr. Sunny 27/1/2017 Chanyaphak

  Ms. Chanyapak (Lukchin) is High responsibility, Active, Smart, Polite, Beautiful, Good Good Good. For Acute Realty, Popular to the market, Active, Aggressive, Loyalty, Sense, Kind, Cooperate, Feel satisfy, Good!

 • คุณวาณิช 23/1/2017 Boontiwa


  คุณบุญทิวา มีปฏิกริยาตอบรับที่ดี เก็บข้อมูลดี ไม่ถามคำถามเดิมๆแบบเอเจนซี่อื่นๆที่เคยติดต่อด้วย พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน

 • คุณอรฉัตร 17/1/2017 Lucksapron


  คุณอรสา เข้ามาดูแลแทนเซลส์ที่ลาออกไป ซึ่งอยู่ในช่วงโอนคอนโด แต่ก็ดูแลติดตาม ตรวจสอบ และประสานงานได้ดีมากค่ะ

 • Ms. Sasiwimon30/11/2016 

  Khun Benjaporn is a very professional to work with. She is very focused on proud excellent service. She is very polite and honest. She represents your company very well.

 • คุณพัชรณัฐ 30/11/2016 


  คุณอนุสรา ดีเยี่ยม มีความใส่ใจรายละเอียดและให้ข้อมูล การประสานงานทำได้ดีและรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นในการตกลงกับลูกค้าได้ดี ภาพรวมของบริษัท ดีเยี่ยม แต่แนะนำสำหรับการเปลี่ยนตัวพนักงาน จากคนเดิมเป็นคนใหม่ ได้ติดต่อพนักงานคนเก่าไว้ และพนักงานได้รับเรื่องการฝากเช่า แต่ไม่ได้แจ้งว่าลาออกไปแล้ว

 • คุณพันทิพา 30/11/2016 


  คุณอนุสรา บริการประทับใจครับ ภาพรวมของบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ ให้บริการและมีระบบติดตาม ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเป็นอย่างดี

 • คุณแจ่มจรัส 30/11/2016 


  คุณอนุสรา การบริการถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ให้ความเอาใจใส่ในคำถามลูกค้า และให้คำตอบที่ลุกค้าเข้าใจ ไม่สับสน และแนะนำว่าคำถามที่ลูกค้าถามไป ว่าดีหรือไม่ดี

 • Mr. Rudolf 30/11/2016 

  Ms. Anusara , Even if very busy, always nice and competent.

 • คุณสุนทรี 29/11/2016 Lucksapron


  คุณอรษา ให้ความสนใจ และกระตือรือร้นมาก และบริการดี ในส่วนของภาพรวมบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ นั้นทุกอย่างดี

 • คุณวินีตา 25/11/2016 


  คุณกรพินธุ์ ดีค่ะ บริการดี ให้คำแนะนำต่างๆดีค่ะ ภาพรวมของบริษัท เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง ภาพรวมดูดี เอกสารดูดี

 • Ms. Pei25/11/2016 

  Khun Korapin is very sufficient, on schedule, Meet our requirement, Professional. Thanks! For Acute Realty is Professional at sale.

 • คุณอนพัทย์ 16/11/2016 


  คุณอนุสรา ขยัน และติดตามเรื่องให้ลูกค้าดีมาก ภาพรวมของบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด ดีมาก

 • คุณพงษ์สวัสดิ์ 16/11/2016 


  คุณอนุสรา สุภาพ เรียบร้อย พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส มารยาทดีมาก แนะนำลูกค้าดี พาดูชมห้องที่น่าสนใจ ภาพรวมของบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด มีความคล่องแคล่วง ว่องไว เชื่อถือได้ แนะนำดี สุภาพ เรียบร้อย

 • คุณณัฎพล 16/11/2016 Boontiwa


  คุณบุญทิวา อัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ ใจเย็น พร้อมให้ความช่วยเหลือ และประสานงานได้อย่างเต็มที่ มีความรวดเร็วในการประสานงาน สามารถอธิบายให้ผู้เช่า และผู้ให้เช่า เข้าใจตรงกันได้เป็นอย่างดี ภาพรวมของบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

 • คุณศิริลัคน์ 16/11/2016 Boontiwa


  คุณบุญทิวา ดีค่ะ แนะนำลูกค้าได้ดี สุภาพ เรียบร้อย เทคแคร์ลูกค้าได้ดี ทำงานไว พูดภาษาอังกฤษได้ดีค่ะ

 • Mr. Shunsuke 16/11/2016 

  Khun Kun is professional sale, nice and best coordination. Thank you for help me. Acute Realty is good, professional company.

 • คุณวีรสันต์ 16/11/2016 


  คุณกุญ สุภาพ พูดจาฉะฉาน ไพเราะ อธิบาย สื่อสารได้อย่างเข้าใจง่าย ประสานงานได้รวดเร็ว เป็นกลางทั้งสองฝั่งครับ ภาพรวมของบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด ดี Support เรื่องสัญญาได้อย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ

 • นายรังสรรค์ 30/10/2016 


  คุณธนวรรธน์ มีความเป็นมืออาชีพ และตั้งใจทำงานดี เรียบร้อย บริการดี

 • คุณจอมแก้ว 30/10/2016 Boontiwa


  ได้ติดต่อไปในวันแรกที่เจอเว็บไซต์ และทาง คุณบุญทิวา ได้ติดต่อกลับมาอย่างรวดเร็ว ทำให้เห็นถึงความกระตือรือร้น และประสิทธิภาพในการทำงานที่มีอย่างสูง สะดวก รวดเร็ว และทำให้ขั้นตอนต่างๆรวดเร็วและง่ายขึ้น มีความรู้ครบทุกรายละเอียด และยินดีที่จะประสานงานทุกเมื่อ บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด มีการจัดการภาพรวมที่ดี มีการโฆษณา การตลาดและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมาก มีการตลาดหลายช่องทางทำให้ลูกค้าสะดวกต่อการหาข้อมูล

 • คุณณาศิส 30/10/2016 Boontiwa


  คุณบุญทิวา มีความสุภาพ เรียบร้อย มีความใส่ใจจรายละเอียด มีการติดตามงานที่ดี หากพัฒนาเรื่องเทคนิคการเจรจาต่อรองขึ้นจะดีมาก เยี่ยมมาก บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด ดูมีความน่าเชื่อถือ มีระบบการทำงานที่เหมาะสม

 • คุณอำนาจ 30/9/2016 


  คุณกุญ ดูแลดีมากครับ ให้บริการและอำนายความสะดวกอย่างดี ใช้บริการอีกแน่นอน เป็น Professional มากๆ Feedback รวดเร็ว ภาพรวมบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ มีทรัพย์ให้เลือกเยอะใน website อบรมพนักงานได้ดี

 • คุณณัชชา 19/9/2016 Chanyaphak


  น้องลูกชิ้น ดีทุกอย่าง บริการดี ประสานงานดี บริการหลังการขายดี ให้ความช่วยเหลือทุกอย่าง สำเร็จลุล่วง เป็นคนดี นิสัยน่ารัก ให้ความรู้ทุกด้านดี จะขอเรียกใช้บริการต่อไป

 • Mr. Alistair 19/9/2016 Kanjana

  Ms. Kanjana, Seem to be a honest person that tried her best to please. Acute Realty, Reliable Company – Try to please.

 • คุณจตุพร 12/9/2016 


  คุณธนวรรธน์ สุภาพเรียบร้อย ทำงานรวดเร็ว ประสานงานได้ดี ภาพรวมของบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ ดูดี มีมาตราฐาน สัญญาเรียบร้อย ตอบได้รวดเร็ว บริการดี

 • Ms. Anna 1/9/2016 Kanjana

  Khun Kanjana, We would like to rent many more times as well recommend to friend.

 • คุณเกศิณี 18/7/2016 


  คุณธนวรรธน์ ติดต่องานดีมาก ให้การบริการลูกค้าเป็นอย่างดี ตอบคำถามข้อสงสัยและประสานงานราบรื่นตลอด บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ มีความน่าเชื่อถือ

 • คุณวัชรี 30/6/2016 Chanyaphak


  คุณชัญญาภัค เป็นมืออาชีพดี ติดตามลูกค้าตลอดเป็นระยะ มีความสนใจ และซื่อสัตย์ในการทำงานสูง รักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัท มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ที่สำคัญมีความอดทนกับลูกค้า

 • คุณสมยศ 30/6/2016 Chanyaphak


  คุณชัญญาภัค มีความรู้ดี ให้คำปรึกษาได้ดี รวมทั้งมีการแนะนำและเสนอข้อคิดเห็นดีๆ ติดตามลูกค้าและดูแลลูกค้าดีมีความเป็นมืออาชีพ จัดระเบียบงานได้ดี มีแบบแผนและมาตราฐาน ตรงเวลานัดหมาย ภาพรวมของบริษัทมีความเป็นมืออาชีพดี พนักงานขายทำงานเป็นทีม ช่องทางการโฆษณาหลากหลายมากมาย การตลาดดีพอใช้ ทรัพย์เด่นๆมากมายและหลากหลายดี

 • คุณพรรณพิไล 29/6/2016 Chanyaphak


  คุณชัญญาภัค ตั้งใจทำงานดี ให้ข้อมูลชัดเจน สุภาพ ใจเย็น ติดตามงาน หาคำตอบ/ทางออกให้ปัญหาที่เกิดระหว่างต่อรองการซื้อขาย ถ้ามีการทำธุรกรรมในคราวหน้าจะเรียกใช้บริการอีก

 • คุณประสิทธิ์ 16/6/2016 Boontiwa


  คุณบุญทิวา น่ารัก เป็นกันเอง น่าไว้วางใจ ภาพรวมบริษัทอยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน ไว้ใจได้

 • คุณมณีนุช 13/6/2016 Boontiwa


  คุณบุญทิวา บริการดีค่ะ รวดเร็ว คล่อง บริษัทโดยรวม ดีมาก

 • คุณนวณัฐ 13/6/2016 


  คุณกุน เป็น Professional staff ประสานงานช่วยเหลือ และแก้ไขสถานการณ์ให้ทั้งสองฝ่ายอย่างลงตัว ทำงานดีมาก มีประสิทธิภาพ เอาใจใส่ ที่สำคัญบุคลิกภาพดีมาก แอคคิวท์ เรียลตี้ เป็นบริษัท professional พัฒนาบุคลากรได้ดี ประสานงานดี เป็นที่รู้จักจากเว็บไซต์

 • คุณวันดี 13/6/2016 


  สำหรับ คุณกุน First impression ประทับใจมาก ติดต่อรวดเร็ว service ดี ให้คำแนะนำได้ดีมาก ไม่ผิดหวังที่เลือกใช้บริการ เพราะมีความเป็น professional ใจเย็นและควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความเป็นกลางเมื่อเกิดปัญหาและช่วยแก้ไข ได้อย่างแฟร์ทั้ง 2 ฝ่าย ขอบคุณมากนะคะ แอคคิวท์ เรียลตี้ มีทรัพย์สินให้เลือกมากมาย search ง่ายในเว็บไซต์เป็นอันดับต้นๆ

 • Mr. Toni 13/6/2016 Kanjana

  Nice holiday at Mykonos once again and received some excellent customer service from Miss Kanjana! See you next year.

 • คุณธนนท 13/6/2016 Boontiwa


  คุณบุญทิวา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ควรส่งเสริม บริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ให้รักษามาตราฐานไว้และพัฒนา

 • คุณวิสันต์ 10/6/2016 


  คุณพงศ์พจน์ บริการดีมาก ตอบโจทย์ได้ดี เซอร์วิสดีมาก รวดเร็ว ให้ความช่วยเหลืออย่างดี แอคคิวท์ เรียลตี้ มีความเป็นมาตราฐาน มีความน่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา มีข้อมูลประกอบครบถ้วน

 • คุณอนุวัฒน์ 10/6/2016 


  คุณพงศ์พจน์ มีความกระตือรือร้น ใส่ใจในลูกค้า รวดเร็ว ให้คำแนะนำและคอยช่วยเหลือดี แอคคิวท์ เรียลตี้ มีความน่าเชื่อถือ บริการดี มีมาตราฐาน มีความเป็นธรรม เป็นองค์กรที่มั่นคง

 • คุณสุดารัตน์ 6/6/2016 


  คุณกุน ดีมาก สุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน ใจเย็น ช่วยเหลืออย่างดี น่ารักมากค่ะ

 • Mr. Wilson 3/6/2016 Chanyaphak

  Excellent staff Khun Chanyapak (Lukchin) has successfully closed the sale of my house and my wife has signed on the SP contract. Miss Lukchin has been working very hard on my case for many years and has found many clients and gave me very good service, especially in the past two months when I have the legal problem with the House. She has put in so much work and served the customer and I very well. I want to make her feel happy and successful.

 • คุณบุศราคำ 3/6/2016 Chanyaphak


  คุณชัญญาภัค เก่ง ทำงานได้ดี ประสานงานรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาในการขายให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี อัธยาศัยดี อ่อนน้อมถ่อมตน ในการซื้อขายครั้งต่อไป จะใช้บริการแน่นอน

 • Tonny 31/5/2016 Kanjana

  We are very satisfied with Ms. Kanjana. We can trust her word, and she is always very helpful.

 • Mr. Boethig 31/5/2016 Kanjana

  Khun Kanjana is for us a very friend, correctly women every time. She makes a good work. We wish her all the best for the next year. Our complement, Thanks’ for your help.

 • Mr. Lennarth 31/5/2016 Kanjana

  Ms. Kanjana our salesperson has taken good care and it something had to be done she fixed it fast. We like her and hope to contact her for our next trip to Hua Hin. Second time we had contact with Acute Realty This year and four year ago. We had a pleasant time in an apartment with good comfort.

 • คุณรจนา 31/5/2016 


  คุณมายา บริการดี และให้คำปรึกษาดี เป็นกันเอง สุภาพ หากมีเพื่อนที่ต้องการใช้บริการจะแนะนำ Acute Realty ให้ค่ะ ในส่วนภาพรวมของบริษัท คุณภาพในการบริการดี และเป็นที่น่าเชื่อถือ

 • คุณอรแก้ว 31/5/2016 


  คุณมายาได้ติดต่อเราตั้งแต่ครั้งแรก ดูแลเรามาดีมาก พาเรามาดูบ้าน จนเราตกลงซื้อ เราคิดว่าถ้ามีเพื่อนอยากได้บ้าน เราจะแนะนำให้คุณมายา ขอบคุณ คุณมายาที่ช่วยแนะนำบ้านหลังนี้ให้

 • Mrs. Monica 30/5/2016 Kanjana

  I and my hunsband are very happy with the way Ms. Kanjana has handled the rental of apartment 139/80. When there has been a problem, Ms. Kanjana always quickly returned and handled our questions. If in the future we’ll rent the condo we will contact Ms. Kanjana.

 • Mr. Heikki4/5/2016 Rukchana

  It is with a great pleasure that we give this letter or appreciation for the service that we received from Khun Rukchana as a representative of Acute Realty. As we moved from Thailand, our condominium became vacant in Grand Langsuan. It happened that Khun Rukchana contacted us as she had a buyer available. She coordinated all the details, starting with the agreement on the price and continuing with the documentation, commitments, clearance of pending payments, matters with the juristic person and bank. All the way Khun Rukchana maintained her very friendly, professional approach, making the deal happen. Further to the coordination related to the transaction – with our bank, the seller and authorities – K. Rukchana helped us in dealings with the Grand Langsuan juristic person, transfer of electricity supply. She also helped us in disposing our furniture and goods that we did not want to move. With her support the whole process, from first contact to closing the transaction, was smooth and easy, with a person we knew we can trust. We can sincerely state that in the process K. Rukchana has played a key role. I would warmly recommend Khun Rukchana for anyone needs services of a real estate agent.

 • Ms. Monika4/5/2016 

  Khun Phatcharos is very friendly, competent and fast in response. Nice to be accompanied by her. Acute Realty is good service, fast response, good trend, Professional

 • คุณ รักวิทย์ 4/5/2016 


  คุณกุน (พัชร์รส) บริการดี รวดเร็ว ทำงานแบบมืออาชีพ ประทับใจการทำงานมากครับ ช่วยเหลือ แนะนำให้ทั้งปล่อยเช่าทรัพย์สินและแนะนำการซื้อขายได้อย่างดี ประทับใจมากครับ Acute Realty อบรมพนักงานขายได้เป็นอย่างดี ทำให้ประทับใจในการใช้บริการ ประทับใจในการทำงานของพนักงานขาย เลยทำให้ประทับใจบริษัทไปด้วย

 • คุณสมบูรณ์ 21/4/2016 Boontiwa

  Khun Bootiwa has good performance, polite, good negotiation, good service, clean, and good recommendation.
  คุณบุญทิวา ทำงานว่องไวมีประสิทธิภาพ สุภาพอ่อนโยน ต่อรองราคาเก่ง บริการดี สะอาดเรียบร้อย แนะนำติชมดี

 • Mr. Matthew21/4/2016 

  Khun Korapin has always been professional throughout. She is attentive to details and is prompt in regard to all communications. Having use Acute realty previously for our need - BKK we are happy to continue to use and recommend their services
  คุณ กรพินธุ์ มีความเป็นมืออาชีพตลอด คุณกรพินธุ์ใส่ใจในรายละเอียดและใส่ใจในทุกการพูดคุย เราเคยใช้บริการของ แอคคิวท์ เรียลตี้ มาก่อน และยินดีที่จะใช้บริการในการแนะนำอสังหาริมทรัพย์ของคุณต่อไป (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Yong 21/4/2016 

  Khun Korapin, Friendly and extremely helpful. Help us to arrange the delivery and purchase of a safety cabinet. We will surely contact her for our next investment in Bangkok. Easy to assess website and clear details, however details may not be the most recent
  คุณ กรพินธุ์ อัธยาศัยดี และให้ความช่วยเหลือฉันอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยจัดการเรื่องการซื้อตู้ รวมไปถึงการจัดส่งอย่างดี แน่นอนว่าหากเราคิดจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อีกเราจะติดต่อคุณกรพินธุ์แน่นอน ในส่วนของเว็บไซต์บริษัทนั้น ใช้งานง่าย รายละเอียดชัดเจน ถึงแม้ว่าข้อมูลบางส่วนอาจจะยังไม่อัพเดทเท่าไหร่

 • Mr. Tim 21/4/2016 

  Ms. Korapin (Oil) has been such a help to us throughout the entire process. She has gone out of her way to help with anything at everything that we have needed. I would certainly recommend her to any of my friends and look forward to working with her this coming year. Acute Realty has been so helpfu
  คุณ กรพินธุ์ (ออย) ช่วยเราตลอดการซื้อขาย เธอช่วยเราในทุกๆสิ่งๆที่เราต้องการ ฉันยินดียิ่งที่จะแนะนำเธอให้กับเพื่อนของฉัน และรอคอยที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์กับเธออีกแน่นอนในปีหน้านี้ บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ ช่วยฉันอย่างมากในการค้นหาอพาร์ทเม้นท์ มีให้เลือกหลากหลาย แน่นอนว่าฉันจะแนะนำบริษัทของคุณให้กับคน

 • Ms. Siemeng16/4/2016 

  Khun Korapin, Good service at all time. Great satisfaction that we get every transaction. She did most of the running and gave good and clear explanation
  คุณ กรพินธุ์ ให้บริการฉันอย่างดีตลอดเวลา ฉันพึงพอใจมากในการทำธุรกรรมต่างๆ คุณ กรพินธุ์ ดำเนินงานต่างๆให้ฉันได้อย่างดี และให้คำอธิบายได้ดีและชัดเจน (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณวิชาญ 1/4/2016 

  Khun Phatcharos is very good sales person, good coordinated, good responsibility, good follow, kind and professional. Acute Realty is professional and well known. You have quality personnels. (Translated by Acute Realty)
  คุณพัชร์รส เป็นพนักงานขายที่ดีมาก การประสานงานดี ดูแล ให้ความรับผิดชอบ ติดตามงานดีมาก เรียบร้อย ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีความเป็นมืออาชีพ ในส่วนภาพรวมของบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ นั้นดี เป็นมืออาชีพ ผลิตบุคคลากรดีมีคุณภาพ เป็นที่รู้จัก

 • Mr. Tomiya 1/4/2016 

  Khun Phatcharos‘s very patient kind, efficient. Great in her job knowledge! Coordinate well, very good. She’s a pretty girl! Acute Realty is good effective company. I found your company in the top on Google. It is best company
  คุณ พัชร์รส มีน้ำใจ มีประสิทธิภาพ มีความรู้เกี่ยวกับงานเป็นอย่างดี ประสานงานดี คุณพัชร์รส เป็นผู้หญิงที่น่ารัก แอคคิวท์ เรียลตี้ เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพมาก ฉันพบบริษัทของคุณเป็นอันดับแรกจากการค้นหาในกูเกิ้ล มันยอดเยี่ยมมาก

 • คุณศุภมาศ 30/3/2016 Boontiwa

  Khun Boontiwa has a good service, polite, always follows up work. She has quick respond, clear and good coordinate. She made me trust and reliable. For Acute Realty has a lot of clients. (Translated by Acute Realty)
  คุณบุญทิวา ให้บริการดี สุภาพ ติดตามงานดีมาก มีการติดต่อกลับและติดต่อมาอย่างรวดเร็ว ทักษะการพูดคุยติดต่อประสานงานเรื่องข้อมูลทรัพย์สินชัดเจน มีความคล่องแคล่วในงาน ทำให้รู้สึกน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ ภาพรวมของบริษัท มีฐานลูกค้ากว้างขวางดี

 • คุณชนะชัย 30/3/2016 Boontiwa

  Khun Boontiwa takes good care of customers . We can contact her anytime and this is convenient to us to find a good property. She can explain the sale and purchase process very clealy and easy to understand. Overall, Acute Realty is a trustworthy company and its website has a good design and easy to
  คุณบุญทิวา ให้การดูแลเอาใจใส่ดี สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ช่วยอำนวยความสะดวกได้ดี อธิบายการซื้อขายได้เป็นขั้นตอนเข้าใจง่าย ภาพรวมของบริษัท  ดูน่าเชื่อถือ เว็บไซต์ดูเข้าใจง่ายแต่น่าจะมีห้องพักให้เลือกมากกว่านี้

 • คุณณัฐสินี 30/3/2016 Boontiwa

  Khun Boontiwa is a friendly person. She has done a good work for coordinating between the buyer and the seller, working orderly and preparing required documents to be completed in a short time. Overall, the company is reliable and has a good system of work. The company website has many information f
  คุณบุญทิวา อัธยาศัยดี ประสานงานติดต่อระหว่างผู้ซื้อผู้ขายได้ดี ติดต่อเรื่องเอกสารรวดเร็ว ทำงานอย่างมีระบบ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นดีค่ะ ภาพรวมของบริษัท ดูน่าเชื่อถือ ทำงานอย่างมีระบบ เว็บไซต์มีข้อมูลโครงการที่หลากหลาย ทำให้สามารถเข้าถึงคอนโดหลายที่สะดวก

 • คุณสิริลักษ์30/3/2016 

  Khun Thani is very polite, follow up work, very satisfied. Call center quickly responded. Agent call me back very quickly. Sales Person who called me back is Khun koon (Ms. Phatcharos Bunnak). She is polite and professional. (Translated by Acute Realty)
  คุณธนิต สุภาพเรียบร้อยดีมาก ติดตามงานรวดเร็ว ครบถ้วน ตามเวลา พอใจมาก Call Center ตอบรับรวดเร็ว ให้ agent โทรติดต่อมา พนักงานที่ติดต่อมา คุณกุล (พัชร์รส บุนนาค) เรียบร้อยและเป็นมืออาชีพดี

 • คุณพณิชชา 30/3/2016 

  Khun Thanit always pays attention to work, follow up, good coordinated, polite and friendly.
  คุณธนิต ใส่ใจ ติดตามงานดีมาก ประสานงานให้ได้อย่างดี สุภาพ เรียบร้อย อัธยาศัยดี

 • คุณกวีวุฒิ 25/2/2016 

  Khun Korapin is polite, good coordination. Your company is neat and no problem. (Translated by Acute Realty)
  คุณกรพินธุ์ เป็นคนสุภาพ เรียบร้อย ประสานงานให้ราบรื่นดี ในส่วนของภาพรวมของบริษัท สะดวกดี เรียบร้อย ไม่มีปัญหาอะไร

 • Ms. Yong 25/2/2016 

  Khun Korapin is very patient, efficient, kind, very well serve by her. Great in her job knowledge. Appreciated
  คุณกรพินธุ์ มีความอดทนสูง มีประสิทธิภาพ มีน้ำใจ ฉันได้รับการบริการอย่างดีจากคุณกรพินธุ์ เธอมีความรู้เกี่ยวกับงานเป็นอย่างดี (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Yong 25/2/2016 

  Very helpful, Khun Korapin showed us to more than 10 units in total. She also a companied us to bank for account opening and purchase o f bank drafts. We will definitely engage her for our future real estate dealing in BKK. For Acute Realty, Clear and user friendly website. Sufficient info for each
  คุณกรพินธุ์ โชว์ทรัพย์สินให้พวกเราดูมากกว่า 10 ห้อง นอกจากนี้เธอยังช่วยเราเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารและซื้อตั๋วแลกเงินธนาคาร แน่นอนว่าถ้าเราจะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพอีก เราต้องติดต่อเธอแน่นอน สำหรับ เว็บไซต์ของบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ เป็นเว็บไซต์ที่มีความชัดเจนและใช้งานง่าย แสดงข้อมูลเพียง

 • Hank 16/2/2016 Chanyaphak

  It is not often that I would write a letter of appreciation. I am writing this one to express my sincere thanks and appreciation for professional service of your staff, Khun Chanyaphak C. (Khun Lukchin). We have been looking for a house Since May last year. We saw one property on ddproperty.com
  ไม่บ่อยครั้งนักที่ผมจะเขียนจดหมายชื่นชม ผมต้องการเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจ และชื่นชมการบริการอย่างมืออาชีพของพนักงานขายของคุณ คุณ ชัญญาภัค จีนวงษ์ (คุณลูกชิ้น) ผมได้เริ่มมองหาบ้านตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว และได้พบกับบ้านหลังหนึ่งของ Acute Realty บนเว็บไซต์ ddpro

 • ประภาพรรณ 8/2/2016 

  Khun Nat (Nattiya) is a kind person. She provided good details of housing for us to buy and she always follows up work and gets back to us so quickly. She has a good skill of buying and selling house including house transfer process. She knows what customer needs and she can provide exactly what we
  น้องนัท (นัทฐิยา) มีอัธยาศัยและให้ความช่วยเหลือในเรื่องข้อมูลของบ้านที่จะซื้อ น้องให้ความใส่ใจลูกค้า และมีการติดต่อกลับอย่างรวดเร็ว มีทักษะในการประสานงานเรื่องการซื้อขายและโอน ตั้งใจรับฟังความต้องการลูกค้า เพื่อตอบสนองในการจัดการกับความต้องการนั้นเป็นอย่างดี ประทับใจในความมีน้ำใจและความยิ้มแย้มแจ่มใ

 • Mr. Aril 8/2/2016 

  Khun Nat (Ms. Nattiya) is very nice and very professional, good-natured and easy going. She can get along with anybody. I enjoyed working with khun Nat and thankful to you all. Thank you so much for everything. You have done for me this week. Keep up smiling and good work. Acute Realty, This Compan
  คุณ นัทน่ารักมากและมีความเป็นมืออาชีพสูง มีอัธยาศัยดีและเป็นคนลุยๆ เธอสามารถเข้ากับทุกคนได้ดี ฉันมีความสุขที่ได้ร่วมงานกับคุณนัทและขอบคุณสำหรับทุกอย่าง ยิ้มเข้าไว้และทำงานที่ดีต่อไป แอคคิวท์ เรียลตี้ มีภาพลักษณ์ที่ดี มันเหมือนกับว่าเมื่อไหร่ที่คุณต้องการเดินทางด้วยเรือ แน่นอนว่าคุณจะต้องเลือกเรือที่

 • คุณเอกอุฬาร 18/1/2016 

  Khun Maya is polite, smart, solved problem quite well. I'm appreciated Khun Maya. (Translated by Acute Realty)
  คุณมายา สุภาพ ไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ค่อนข้างดี ขอชื่นชมคุณมายาครับ

 • คุณสมชาย 18/1/2016 

  Khun Maya is polite, always follows up work, good understanding of selling and other services. Good Coordinate with Land department officer. She has very good performance. (Translated by Acute Realty)
  คุณมายา มีความสุภาพเรียบร้อย ติดตามงานได้ดี มีความเข้าใจในเรื่องการขาย และงานด้านบริการอื่นๆดีมาก ประสานงานกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ดินได้ดี สรุปโดยรวมผลการปฏิบัติงานได้ระดับดีมาก

 • Mr. Murray 17/12/2015 Kanjana

  Professional, Courteous, quite pleased with Kanjana, Would deal with Ms. Kanjana Again. For Acute Realty Satisfied – second visit, would return
  มืออาชีพ, สุภาพ, ยินดีมากกับกาญจนา, จะใช้บริการกับนางสาวกาญจนาอีกครั้ง สำหรับ แอคคิวท์ เรียลตี้ พอใจ - จะกลับมาใช้บริการอีกครั้ง (แปลโดย แออคิวท์ เรียลตี้

 • Mrs. Tordeur 17/12/2015 Kanjana

  I’m very pleased with all the work of Ms. Kanjana Hengwanich, very well organized, very good English (spoken and written), very professional, effective, good contact with her customers, available, good in solving practical problems. I’m pleased about the services of Acute Realty
  ดิฉันชอบการทำงานของนางสาวกาญจนา เฮงวานิช มาก มีการจัดการดีมาก ภาษาอังกฤษดีมาก (ทั้งพูดและเขียน) เป็นมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพ มีการติดต่อที่ดีกับลูกค้า สามารถแก้ปัญหาได้ดี ดิฉันชอบการบริการของ แอคคิวท์ เรียลตี้ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณโอภาส 14/12/2015 

  Khun Nattiya pays attention to customer. She is professional with good personality. She is friendly and always help us. If the total score is 100 points, I will give her 120 points because she has done an excellect job. Acute Realty is trustworthy and reliable company. Their sales staff are professi
  คุณนัทฐิยาใส่ใจดีมาก ทำงานรวดเร็วเป็นมืออาชีพ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทำหน้าที่ได้ดีมากครับ เต็ม 100 ให้ 120 ครับ บริษัทแอคคิวท์ เรียลตี้มีความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ มีพนักงานขายที่เป็นมืออาชีพ ไม่ผิดหวังที่ใช้บริการครับ

 • คุณสุวณี 14/12/2015 

  Khun Nattiya is lovely and friendly. She works well and be able to give us a good advice for a whole process of work. She pays attention to work and she is a good coodinator for taking care of customer. Acute Realty is a reliable and trustworthy company. The company provides good service and excell
  คุณนัทฐิยาน่ารัก ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำงานดี ให้คำแนะนำทุกอย่างได้ดี กระบวนการทุกอย่างรวดเร็ว มีความตั้งใจทำงาน ประสานงานทุกอย่างได้ดีมากค่ะ ดูแลดีมากค่ะ บริษัทแอคคิวท์ เรียลตี้ มีความน่าเชื่อถือ ดำเนินงานทุกอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ ไว้วางใจที่ใช้บริการ และจะกลับมาใช้บริการอีกค่ะ

 • คุณอุษา 12/12/2015 Chanyaphak

  Khun Chanyaphak (Lukchin) is a good advisor. She is confident to work and she can play a good role of being a representative as a salesperson of the company. And this makes me feel that the company is reliable and I really trust her work. If have to use the service again, I will choose Acute Realty
  คุณชัญญาภัค(ลูกชิ้น) ให้รายละเอียดและคำปรึกษาที่ดี มีความมั่นใจมนการซื้อขาย คุณลูกชิ้นเป็นพนักงานที่เป็นตัวแทนของบริษัทที่แสดงความมั่นคงและความเชื่อมั่นในบริษัทได้เป็นอย่างดี ดิฉันติดใจมาก หากทำการซื้อขายครั้งต่อไปก็อยากได้ใช้บริการของบริษัทและคุณลูกชิ้น ภาพรวมของบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ เป็นบริษัทท

 • คุณพลอยชมพู 12/12/2015 Chanyaphak

  Khun Chanyaphak (Lukchin) is a good sales person. She can coordinate with me very well and work politely with a quick response. She has knowledge of work and can provide useful information to me about the sales and purchase that makes everything goes smoothly. I am sure to use her service again.
  คุณชัญญาภัค(ลูกชิ้น) ดีค่ะ ช่วยประสานงานได้ดีมากค่ะ สุภาพ รับผิดชอบ ทำงานรวดเร็ว ให้ข้อมูลได้ละเอียด ทำให้การซื้อขายราบรื่น มีความรู้ในงานที่ทำดีมากค่ะ ถ้ามีการซื้อขายครั้งต่อไปจะใช้บริการอีกค่ะ

 • Mr. Omar30/11/2015 


  คุณพรรณธิภา ให้บริการเป็นอย่างดี มีความเป็นกันเอง รู้จักสถานที่เป็นอย่างดี และทำงานได้รวดเร็ว ในส่วนของบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ ดี มีความเป็นมืออาชีพ มีทรัพย์สินให้เลือกมากมาย (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณจิตตาพัณ 19/11/2015 

  Khun Phatcharos is an enthusiastic person. She is cute, friendly, work quickly with a good personality. She is a good coordinator. Acute Realty is a wellknow real estate agent that we can search in the website. The company has a good system of work and very professional. (Translated by Acute Realt
  คุณพัชร์รส เป็นคนกระตือรือร้น อัธยาศัยดี น่ารัก ทำงานคล่องแคล่วว่องไว บุคคลิกภาพดี ประสานงานแทนได้ดีมากๆ ภาพรวมของ แอคคิวท์ เรียลตี้ เป็นบริษัทมีชื่อสียง รู้จักทางเว็บไซต์ ทำงานมีระบบงานที่ดี เป็น Professional Company

 • คุณดุสิทธิ์ 19/11/2015 

  Khun Phatcharos has an outstanding personality. She coordinates work very quickly, speak well, good working and work efficiently. She provides a quick response and be able to solve any problem. I really admire her. Overall, Acute Realty is a famous company, provide a good customer service and has va
  คุณพัชร์รส มีบุคคลิกภาพโดดเด่น ประสานงานได้รวดเร็ว คล่องแคล่ว พูดจาฉะฉาน สดใส ทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพ ติดต่อรวดเร็ว แก้ปัญหาได้ดี ชื่นชมครับ ส่วนภาพรวมของ แอคคิวท์ เรียลตี้ มีชื่อเสียง ติดต่อรวดเร็ว มีทรัพย์สินที่ต้องการให้เลือกเยอะ

 • คุณนุชจรี19/11/2015 

  Khun Phatcharos is good at following up work. She is kind, sweet, polite and friendly. I will use her service again and will recommend her to my friend as well. Acute Realty is a wellknown real estate agent which is easy to contact with. The company is trustworthy and professional. (Translated by A
  คุณพัชร์รส ติดตามงานดี และสุภาพอ่อนหวาน แต่งกายสุภาพ อัธยาศัยดี น่ารักมาก สุภาพ จะใช้บริการอีก และแนะนำเพื่อนต่อค่ะ สำหรับบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง ติดต่อได้ง่าย ไว้ใจบริษัทได้ เป็นมืออาชีพ

 • Ms. Yeo 19/11/2015 

  Khun Phatcharos is good, property professional, kind & knowledgeable, able to advise & recommend. I’m glad to meet her. So lucky girl for me
  คุณพัชร์รสเป็นคนดี เป็นมืออาชีพทางด้านอสังหาริมทรัพย์ จิดใจดีและมีความรู้ สามารถให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ ฉันรู้สึกยินดีมากที่ได้พบเธอ เธอเป็นสาวที่มอบโชคให้กับฉัน (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณไพลิน 19/11/2015 


  คุณพรรณธิภา นิสัยดี พูดจาดี เอาใจใส่ลูกค้าดีมาก คล่อง รวดเร็ว ส่วนของภาพรวมบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ ดีมากค่ะ

 • Mr. Ka 30/10/2015 

  Khun Korapin is beautiful agent with great smile, smooth transaction and professional
  คุณกรพินธุ์ เป็นตัวแทนที่สวยพร้อมรอยยิ้มที่เยี่ยมยอด ทำงานได้อย่างราบรื่นและเป็นมืออาชีพ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณวิชัย 16/10/2015 

  Khun Korapin pays attention to work. She provides us a correct information we need and be able to work promptly. She is polite and kind. Acute Realty is a famous company that we know for a long time. We use their service many times for renting and selling properties. (Translated by Acute Realty)
  คุณกรพินธุ์ มีความตั้งใจในการทำงาน ข้อมูลถูกต้อง ทำงานรวดเร็ว มีความสุภาพ เรียบร้อย แอคคิวท์ เรียลตี้ เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง รู้จักมานาน ใช้บริการขายและเช่าหลายครั้ง

 • คุณอัยช์ศิกา 16/10/2015 

  Khun Korapin (Oil) works well. She always follows up work. She is polite, dress politely and has a good manner. Overall, Acute Realty is a reliable and professional company that we can trust. (Translated by Acute Realty)
  คุณกรพินธุ์ (ออย) ทำงานดีมาก ตามงานตลอด และกริยามารยาทเรียบร้อย การแต่งกายสุภาพทุกครั้งที่มาพบลูกค้า ภาพรวมของ แอคคิว์ เรียลตี้ ดูใความเป็นมืออาชีพ และมีความน่าเชื่อถือ

 • คุณทักษพงษ์ 2/10/2015 Chanyaphak

  Khun Chanyapak is an enthusiastic and responsible person. I can feel that she's always been honest to me and every time she answers my questions, she gives me good answners with information in details. If she cannot reply me at that time, she will try to reply me anyway. She has a good service mind
  คุณชัญญาภัค มีความกระตือรือร้น และรับผิดชอบในการทำงานดีมาก พูดคุยแล้วรู้สึกได้ว่ามีความจริงใจต่อลูกค้า เมื่อถามคำถามใดๆไป ก็จะตอบคำถามอย่างละเอียดครบถ้วน ถ้าตอบไม่ได้ในทันทีก็จะหาคำตอบมาให้ได้ มี Service mind ดีมากและสุภาพ ถ้ามีโอกาสที่จะซื้อ ขายอสังหาริมทรัพย์อีกก็จะเลือกใช้บริการ Acute Realty อีกแ

 • Mr. Hisanobu 2/10/2015 Chanyaphak

  Khun Chanyapak, Lukchin has been assisting us since our arrival in Bangkok. She is such a wonderful and professional salesperson to help us all the time. We highly appreciate her kindness with great thanks to the company as well. She is the best contact point in our diplomatic service abroad over th
  คุณชัญญาภัค (ลูกชิ้น) เป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือเราอยู่เสมอทุกครั้งที่มากรุงเทพฯ เธอได้ให้การบริการอย่างมืออาชีพ จึงรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณในการให้บริการของเธอและ Acute Realty ด้วยเช่นกัน เธอคือพนักงานที่ดีที่สุดที่เราไว้วางใจในการให้บริการทางการทูตของเรามากว่า 20 ปี เราจึงขอให้เธอได้รับสิ่งที่ดีแล

 • คุณทักษพงษ์ 2/10/2015 Chanyaphak

  Khun Chanyapak is an enthusiastic and responsible person. I can feel that she's always been honest to me and every time she answers my questions, she gives me good answners with information in details. If she cannot reply me at that time, she will try to reply me anyway. She has a good service mind
  คุณชัญญาภัค มีความกระตือรือร้น และรับผิดชอบในการทำงานดีมาก พูดคุยแล้วรู้สึกได้ว่ามีความจริงใจต่อลูกค้า เมื่อถามคำถามใดๆไป ก็จะตอบคำถามอย่างละเอียดครบถ้วน ถ้าตอบไม่ได้ในทันทีก็จะหาคำตอบมาให้ได้ มี Service mind ดีมากและสุภาพ ถ้ามีโอกาสที่จะซื้อ ขายอสังหาริมทรัพย์อีกก็จะเลือกใช้บริการ Acute Realty อีกแ

 • คุณนัฐฐิญา 4/9/2015 Chanyaphak

  Khun Chanyapak is well-mannered. She had done a good job and help us a lot. For the company's overview, Acute Realty has a good work of preparation and planning. (Translated by Acute Realty)
  คุณชัญญาภัค มีความรับผิดชอบต่องานที่รับมา ติมตามงานอย่างต่อเนื่อง อัธยาศัยดี เป็นกันเอง และยังได้ฝากทรัพย์ไว้อีกหลายที่ ถ้ามีโอกาสอาจได้ใช้บริการกันอีก

 • คุณสันติ 4/9/2015 Chanyaphak

  Khun Chanyapak is well-mannered. She had done a good job and help us a lot. For the company's overview, Acute Realty has a good work of preparation and planning. (Translated by Acute Realty)
  คุณชัญญาภัค มีมารยาทดี ช่วยเหลือดูแลงานได้ดี และช่วยทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ส่วนภาพรวมของบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ มีการเตรียมงานได้ดี และให้ความร่วมมือประสานงานได้เรียบร้อยดี

 • Mr.Anil 4/9/2015 

  Khun Phatcharos is very good, polite. She is very enthusiastic, good mood and friendly. She is humble. Very nice girl! Acute Realty is famous company on internet.
  คุณพัชรสเป็นคนดีและสุภาพมาก เธอเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น อารมณ์ดี อัธยาศัยดี และถ่อมตัวอยู่เสมอ เธอเป็นพนักงานที่ดีมาก Acute Realty จึงเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงที่สุด (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณแสงชัย 21/8/2015 Chanyaphak

  Khun Chanyaphak is a polite person. She always smiles and gives us a good service with a lot of information and knowledges. She is the best. If I would like to buy any property, I will contact her and recommend her to my friends. (Translated by Acute Realty)
  คุณชัญญาภัค เป็นคนสุภาพมาก บริการดีเยี่ยมสุดๆ ยิ้มแย้มตลอดเวลา ให้ข้อมูลเยอะมากที่เป็นความรู้ สุดยอดที่สุดครับ ถ้าจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์อีก จะให้น้องคนนี้ดูแลและจะแนะนำบอกเพื่อนๆต่อไปอีก

 • Ms. Sophie 21/8/2015 Chanyaphak

  Khun Chanyaphak (Lukchin) is very good, friendly, polite, professional. Khun Chanyaphak found the condominium we currently live in. We have known her for almost 5 years. She has shown me many condominiums as we are looking for investment.
  คุณชัญญาภัค (ลูกชิ้น) เป็นพนักงานที่ดี สุภาพ เป็นกันเอง ให้บริการอย่างมืออาชีพ เธอเป็นคนหาคอนโดที่เราอาศัยอยู่ในขณะนี้ เรารู้จักเธอมาเกือบ 5 ปี เธอให้บริการเราเป็นอย่างดี พยายามหาคอนโดมากมายให้เราซื้อเพื่อลงทุน (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Phil6/8/2015 Rukchana

  Khun Rukchana is very Professional, punctual, Helpful, Accurate – Excellent service, Knowledge. Acute Realty is good – Efficient
  คุณรักชนา เป็นพนักงานที่ให้บริการอย่างมืออาชีพและถูกต้อง เธอคอยให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้เราอยู่เสมอ Acute Realty จึงเป็นบริษัทที่ดีเยี่ยม (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Bill 6/8/2015 Rukchana

  Khun Rukchana is exceptional, timely and efficient service at all time, excellent communication skills and professionalism. Purchased and sold with Acute Realty – Good Results and service
  คุณรักชนา เป็นพนักงานที่ให้บริการไม่เหมือนใคร มีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา เธอมีทักษะการสื่อสารที่ดีมาก ให้บริการอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเสมอ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณกุลรภัส 21/7/2015 

  Khun Chutima has a good service in cooperation and prompt reply. She is polite, professionalism and always provides good services with full details. Acute Realty is a reliable company offering clients a lot of useful information required. (Translated by Acute Realty)
  คุณชุติมา มีการติดต่อกลับและประสานงานได้ว่องไว สุภาพและมีความเป็นมืออาชีพ การบริการดีและให้ข้อมูลครบถ้วน ในส่วนของบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด มีความน่าเชื่อถือ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีรายละเอียดที่จำเป็นครบถ้วน

 • Khun Varin 19/6/2015 Chanyaphak

  Khun Chanyaphak is excellent work, superb service, the best agent and a very professional.
  คุณชัญญาภัคทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม สมบูรณ์แบบ เธอเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดและให้บริการอย่างมืออาชีพมาก (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Christopher 19/6/2015 Chanyaphak

  Khun Chanyaphak is very good, the best agent in Bangkok. Good service and professional word. I will recommend you to my contacts
  คุณชัญญาภัคทำงานดีมาก เป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ ให้บริการที่ดีอย่างมืออาชีพ ฉันจะแนะนำการบริการนี้ให้เพื่อนๆ แน่นอน

 • คุณสหรัฐ 13/6/2015 

  Khun Nattiya is a polite, gentle and friendly person. She works so fast with good care of customers and always be on time. She is a highly responsible person. We really admire her ability. (Translated by Acute Realty)
  คุณนัทฐิยา มีความสุภาพ อ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำงานรวดเร็ว ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างดี ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบงานดีมาก ขอชื่นชมครับ

 • คุณนุชนาฎ 13/6/2015 

  Khun Nattiya focused on taking care of customers as we can see her intention and responsibility. Acute Realty is a reliable and trustworthy company. We have no regret to use their service for selling our property. (Translated by Acute Realty)
  ชอบในความใส่ใจ ของคุณนัทฐิยา และเห็นถึงความตั้งใจในการทำงานของพนักงาน ความรับผิดชอบ ทุกอย่างดีมากค่ะ ในส่วนของบริษัทนั้น น่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ ไม่ผิดหวังที่ฝากขายทรัพย์กับ Acute Realty ค่ะ

 • คุณพิรกร 5/6/2015 

  Khun Patcharos is friendly and lovely person. She is enthusiastic and responsible person. She is reliable and has a good relationship with customers. Acute Realty is a reliable and trustworthy company, and always takes good care of their clients. The company provides service according to the require
  คุณพัชร์รส เป็นคนอัธยาศัยดี น่ารัก มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี มีความน่าเชื่อถือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า Acute Realty เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจัดหาลูกค้าได้ตรงความต้องการ และยังเป็นที่วางใจสำหรับลูกค้า

 • Mr. Shoichi 5/6/2015 

  Khun Phatcharos good, kind, sincerely, courtesy, humble, intelligible
  คุณพัชร์รสเป็นคนดี มีความจริงใจ อัธยาศัยดี ถ่อมใจ และมีความเข้าใจในการทำงานได้เป็นอย่างดี (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณประกายพฤกษ์ 29/5/2015 Chanyaphak

  Khun Chanyaphak provides us a very good service like five stars. She has good knowledges and offers a quick service to us from the beginning till the end. She also found a contractor for renovating our home. We will use her service again in the near future. (Translated by Acute Realty)
  คุณชัญญาภัค very good (five stars) มีความรู้ดี ดูแลทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบ รวดเร็ว จะใช้บริการอีกในอนาคต ช่วยดำเนินการหาผู้รับเหมามาช่วยในการปรับปรุงบ้าน

 • Ms.Rewadee 29/5/2015 Chanyaphak

  We received a wonderful and efficient service from Khun Chanyaphak. We were very satisfied with the overall work. Thank you very much
  เราได้รับการบริการอันยอดเยี่ยมจากคุณชัญญาภัค และรู้สึกพอใจกับการทำงานของเธอเป็นอย่างมาก ขอบคุณมากๆ (ค่ะ /ครับ) (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณอัญรัตน์15/5/2015 

  Khun Chutima has a good taking care of us. She always follows up work and has good responsibility and preparation of documents. We can contact her and ask for help at all times. Acute Realty is a trusworthy company. (Translated by Acute Realty)
  คุณชุติมา มีการเอาใจใส่ลูกค้าดีมาก ติดตามงานดี มีความรับผิดชอบเยี่ยม มีความเตรียมพร้อมด้านเอกสารดี สามารถติดต่อและช่วยตามงานได้ตลอด ในส่วนของบริษัทดูน่าเชื่อถือดี

 • คุณธนสาร 15/5/2015 

  Khun Rawisda works quickly, correctly and gently. She can give us full details with excellent service for transferring the property. She has a good service mind and help us for finding information or documents without any excuse. We really impress her service. For Acute Realyty, we think the company
  คุณรวิษฎา ทำงานไว ชัดเจน สุภาพเรียบร้อย ให้ข้อมูลครบถ้วน อำนวยความสะดวกวันโอนดีมาก ดูแลดี ยินดีหาข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มให้ โดยไม่มีท่าทีไม่พอใจ มี Service Mind น่าประทับใจ ในส่วนของบริษัท ทำงานดี รวดเร็ว Professional ทำงานเป็นทีมเวิร์คดี บริษัทดูน่าเชื่อถือ อนาคตจะซื้อขายด้วยเรื่อยๆ ถ้ามีทรัพย์ที่ราค

 • Ms. Amanda 8/5/2015 

  Khun Korapin Excellent attention with very good match to our needs.
  คุณกรพินดูแลเอาใจใส่เราและรู้ถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณ จิดาภา30/4/2015 

  Khun Rawisada is polite, neat and very active person. She is patient and has a good passion for work with well-prepared and ready to give any information. Furthermore, she is proactive and has courage to admit her fault. Acute Realty is a company that pay attention to customers and they work as a te
  คุณ รวิษฎา สุภาพ เรียบร้อย Active ในการทำงาน อดทนสูง มุ่งมั่นเพื่อให้งานสำเร็จ ข้อมูลพร้อม กล้ายอมรับในความผิดพลาดของตัวเอง Proactive Acute Realty เป็นบริษัทที่ทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดี ติดตามเอาใจใส่ลูกค้า ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พนักงานพูดจาดี ตรงต่อเวลา และพร้อมที่ตอบคำถามลูกค้

 • คุณ ธนิต24/4/2015 Maya

  Khun Maya can explain to me clearly for what I do not understand, especially about the land tax which I really admire and appreciate her work performance. I am glad that the company sent her to work for me as she provides service with good care and responsibility to make the work successful. She alw
  คุณมายา ได้อธิบายให้ผมฟังชัดเจน จากปัญหาบางอย่างที่ผมไม่เข้าใจ เช่นเรื่องภาษีที่ดินต่างๆ ทำให้ผมชื่นชมและขอบคุณมากๆที่ได้ช่วยประสาน และแนะนำให้งานสำเร็จไปได้ ผมชื่นชมมากที่บริษัทได้คุณมายามาร่วมงานกันระหว่างผมและบริษัท เอาใจใส่ มีความรับผิดชอบ ทำให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดี และโดยส่วนตัว คุณมายาติดตามงาน

 • คุณ ชุติพร24/4/2015 Maya

  Khun Maya is very good. She always cares and pays attention to clients in details. She is friendly and honestly. Acute Realty is an internation company with all information required. (Translated by Acute Realty)
  คุณมายา ดีมาก ทำงานสนใจลูกค้า ให้รายละเอียดดีมาก เป็นกันเอง ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า บริษัทเป็น International Company รายละเอียดมีให้พร้อม

 • คุณ รุ่งทิวา24/4/2015 

  Khun Chutima is active, friendly and can be neutral between purchaser and seller. She is good at dealing with customers. (Translated by Acute Realty)

  spy cell xn--sorpendlerklub-sqb.dk s
  คุณชุติมา ให้บริการว่องไว เป็นมิตร มีความเป็นกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ประสานงานได้ดี
  natural way to terminate pregnancy open how is abortion done
  android free spy ap

 • Mr. Brian 18/4/2015 

  Khun Rawisada (Amy) assisted in as obtaining an acceptable price for our condo by negotiating with the purchaser. She communicated with us at all times. We are very happy with the sales effort she made on our behalf. We would always recommend Acute Realty. Acute Realty has been very professional an
  คุณรวิษฎา (เอมี่)ได้ช่วยเหลือในการเสนอราคาที่ดี เจรจาต่อรองกับผู้ซื้อและติดต่อประสานงานด้วยดีมาโดยตลอด เราประทับใจในความตั้งใจในการทำงานของเธอเป็นอย่างมาก และจะแนะนำบริษัท Acute Realty ให้กับคนอื่นอย่างแน่นอน เพราะ Acute Realty มีการทำงานอย่างมืออาชีพและชำนาญในเรื่องการขายอสังหาริมทรัพย์จนสามารถขายโ

 • คุณ ตุลเกษม28/3/2015 

  Khun Rawisada is polite, speak fluently, active and friendly. Overall, the company provides excellent and efficient services with good quality, reliability and professional management service. (Translated by Acute Realty)
  คุณรวิษฎา สุภาพ พูดจาฉะฉาน คล่องแคล่ว ว่องไว มีความเป็นกันเองกับลูกค้า ภาพรวมบริษัท บริการดี ทำงานไว มีคุณภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดี ดูน่าเชื่อถือ เป็นมืออาชีพในการจัดการ

 • คุณ อริสรา28/3/2015 

  Overall, the company is trustworthy that we can rely on. Most of staff are polite, have service mind and be able to give good information. (Translated by Acute Realty)
  คุณธนวรรธน์ ภาพรวมของบริษัทดูน่าเชื่อถือ ดูไว้วางใจต่อการเลือกใช้ข้อมูลได้ ภาพรวมของพนักงานขาย สุภาพ บริการลูกค้าด้วยความใจเย็น ให้ข้อมูลได้ดีพอสมควร

 • คุณ อารีวรรณ28/3/2015 

  Khun Nattiya is a friendly person. She can give us good advices and useful information. For the company overview, we believe that Acute Realty is a reliable and trusworthy company. (Translated by Acute Realty)
  คุณนัทฐิยา มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้คำแนะนำดี มีข้อมูลเรื่องต่างๆที่สามารถเป็นประโยชน์ ภาพรวมบริษัท มีความน่าเชื่อถือ สามารถไว้ใจได้

 • ระวีวรรณ9/3/2015 

  Khun Chutima gave us an excellent service and good work in cooperation. She is very helpful, polite and neat. We finally found a home according to our requirement because of her. (Translated by Acute Realty)
  คุณชุติมา Service ดีค่ะ ช่วยเหลือและประสานงานดี สุภาพ เรียบร้อย ได้บ้านที่ตรงกับความต้องการดี

 • Mr. Fumio Ebisu9/3/2015 

  We really appreciate Ms. Chutima’s dedicated support. We were impressed her response was prompt and decent. Thanks to her, we could successfully go into an apartment. We would like to ask for a support if we would have another opportunity to work together.
  อยากขอบคุณคุณชุติมาอย่างจริงใจถึงความทุ่มเทในการทำงานของเธอ รู้สึกประทับใจมาก เธอสามารถตอบคำถาม ให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว จนเราได้อพาร์ทเม้นท์ที่ดี ถ้ามีโอกาสเราจะกลับมาใช้บริการอีกอย่างแน่นอน(แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • ทัศยา2/3/2015 

  Khun Thanit is polite, good in coopeartion with ablity to understand what we need. He worked closely with us. He is friendly and has a good international skills. (Translated by Acute Realty)
  คุณธนิต ทำงานสุภาพเรียบร้อย ติดต่อประสานงาน สะดวก ง่าย ใกล้ชิด มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างดีเยี่ยม อัธยาศัย และมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม

 • ฉวีพันธุ์2/3/2015 

  Khun Thanit is polite and responsible person. He can provide us a good work with full details. (Translated by Acute Realty)
  คุณธนิต ทำงานสุภาพและมีความรับผิดชอบดี ทำงานละเอียด เรียบร้อยดี

 • มนัสนันท์29/12/2014 Chanyaphak

  Khun Chanyapak is a friendly person. She can give us clear information and good at following up work. She is also a good advisor and has ability to solve any problem. If I want to sell-buy a property, I will contact her for sure. (Translated by Acute Realty)
  คุณชัญญาภัค อัธยาศัยดี ให้ข้อมูลชัดเจน ติดตามงานดี ให้คำแนะนำและข้อมูลการซื้อขายดี สามารถแก้ปัญหาได้ดี รวดเร็ว ชอบผลงาน ถ้ามีการซื้อ-ขาย ครั้งต่อไป จะกลับมาใช้บริการอีกค่ะ

 • วิทวัส29/12/2014 Chanyaphak

  Khun Chanyapak is a good advisor and has knowledge about business. She is always willing to help us and that makes me feel that she is a good partner to work with. I really impress her. (Translated by Acute Realty)
  คุณชัญญาภัค ช่วยให้คำแนะนำที่ดีมาก ทั้งยังมีความรู้ในธุรกิจเป็นอย่างดี เต็มใจที่จะช่วยเหลือลูกค้า ทำให้เรารู้สึกเหมือนมีคู่คิดที่วางใจได้ ประทับใจมากครับ

 • Mrs. Feticia3/12/2014 Chanyaphak

  Miss Chanyaphak has been a fantastic agent. She has find us the unit we dreamed of. She has been patient, kind and very professional. Also her level of English is very good so this has been convenient. Miss Chanyaphak, we wish you a great success in your career. Thank you so much.
  คุณชัญญาภัคเป็นตัวแทนอสังหาฯที่ยอดเยี่ยมมาก เธอสามารถหาอพาท์เม้นท์ได้อย่างที่เราฝันไว้ เธอขยัน อดทน และทำงานอย่างมืออาชีพ อีกอย่างเธอพูดภาษาอังกฤษดีมาก ทำให้สะดวกในการสื่อสาร เราขอให้คุณชัญญาภัคประสบความสำเร็จในการทำงาน ขอบคุณ (ค่ะ/ครับ) (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Alexis3/12/2014 Chanyaphak

  Miss Chanyaphak, one of the best agent I have ever worked with : friendly, enthusiast, always committed and dedicated including during week-ends and late at night, very comprehensive of our situation and our needs. Thank you so much Miss Chanyaphak.
  คุณชัญญาภัคเป็นตัวแทนอสังหาฯที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่ฉันได้มีโอกาสร่วมงานด้วย เธออัธยาศัยดี มีความกระตือรือร้น เธอมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับงานเสมอ ถึงแม้ว่าต้องทำงานในวันหยุด หรือดึกแค่ไหนก็ตาม เธอมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี ขอบคุณมาก คุณชัญญาภัค (แปลโดย แอคคิวท์ เรียล

 • คุณ เพชรรินทร์3/11/2014 

  Khun Chutima offered a good service. She is friendly and good at following up work. (Translated by Acute Realty)
  คุณชุติมา บริการดี อัธยาศัยดี ติดตามงานดี

 • คุณ จักรธร3/11/2014 Maya

  Khun Maya takes good care of customers. She is a good agent and has successfully sold our property with completely and smoothly. She can protect benefits between customers and always pays attention to work. (Translated by Acute Realty)
  คุณมายา ดูแลใส่ใจ บริการเป็นอย่างดี ติดต่อกระทำการเป็นตัวแทนให้การขายลุล่วงไปได้อย่างราบรื่น โดยดูแลมิให้ฝ่ายใดได้เปรียบเสียเปรียบเกินพอดี มีความตั้งใจในการทำงาน

 • คุณ เพชรรินทร์1/11/2014 

  Khun Panthipa gave us a very good service and following up work. She is very active. (Translated by Acute Realty)
  คุณพรรณธิภา ให้บริการดีมาก มีการติดตามผล และทำงานฉับไว

 • คุณ เพชรรัตน์17/10/2014 

  Khun Thanit provided good service in planning and making appointment with customers. He can close sell quickly and good at coordinating between the unit owner and their clients. (Translated by Acute Realty)
  คุณธนิต มีการติดต่อนัดหมายล่วงหน้าดี และสามารถปิดงานได้ไว ประสานงานทั้งด้านเจ้าของห้องและลูกค้าได้อย่างไม่มีปัญหา

 • Mrs. Sasinan17/10/2014 

  Miss Chutima is excellent, hardworking, on-time, understandable and good common sense.
  คุณชุติมาเป็นพนักงานที่เยี่ยมมาก ขยัน ตรงต่อเวลา เข้าใจลูกค้าและมีไวพริบที่ดีในการบริการ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณ ศฤงยศ29/9/2014 

  Khun Chaweewan can understand customers and always pay attention to them. She can give good advice with useful information and good at cooperation. That's why she can complete the transfer process within just only an hour. She also provided good service after sale. I will definitely recommend her t
  คุณฉวีวรรณ เป็นพนักงานที่เข้าใจ ใส่ใจความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า มีการประสานงานที่ดี ทำให้ใช้เวลาวันที่โอนที่กรมที่ดินเพียง 1 ชั่วโมง และยังดูแลหลังการขายอีก ถ้ามีเพื่อนๆ คนรู้จักจะต้องแนะนำคุณฉวีวรรณแน่นอนครับ

 • Mr. Brian29/9/2014 

  I really appreciate the service of Khun Chaweewan. She was very helpful and facilitated the procedures transfer of ownership that made me spent just about one hour at the Government Land Office. She has done a good job. I would absolutely recommend her services to my friends and colleagues.
  ชอบการบริการของคุณฉวีวรรณเป็นอย่างมาก เธอประสานงานได้ดีโดยช่วยดำเนินขั้นตอนการโอนทรัพย์สินที่กรมที่ดินซึ่งเสร็จภายในเวลาเพียงแค่ 1 ชั่วโมงเท่านั้น เธอทำงานได้ดีมาก หากมีเพื่อนๆ หรือเพื่อนร่วมที่สนใจ จะแนะนำมาใช้บริการอย่างแน่นอน (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Danny2/9/2014 

  Miss Chutima is very helpful, responsible and provide friendly assistance.
  คุณชุติมาให้ความช่วยเหลือดีมาก มีความรับผิดชอบ และอัธยาศัยดี (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณ นิพัชชา2/9/2014 

  Khun Chaweewan pays attention to work. She is responsible and professional person. She takes good care of customers. If I want to sell or rent a property, I will absolutely choose Acute Realty. (Translated by Acute Realty)
  คุณฉวีวรรณ ทำงานดีใส่ใจ มีความรับผิดชอบดูแลเอาใจใส่ลูกค้าดี เป็นมืออาชีพค่ะ ถ้าต้องการจะฝากขายหรือเช่า จะต้องใช้บริการ แอคคิวท์ เรียลตี้ อย่างแน่นอนค่ะ

 • Ms. Guadalupe2/9/2014 

  Miss Chaweewan has done well that she is helpful, co-operative with her professional attitude and her skills. Many thanks Miss Chaweewa.
  คุณฉวีวรรณทำงานได้ดีมาก ให้ความช่วยเหลือและประสานงานได้ดี เธอมีทัศนคติที่ดีและทำงานอย่างมืออาชีพ ขอบคุณมากๆ (ครับ/ค่ะ) (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Ms. Sunita9/8/2014 Chanyaphak

  Her service is excellent. Miss Chanyaphak took very good care of helping me and my family in purchasing this home. I would always recommend her to my friend and family for future business in real estate. She has provided very beneficial information in my selection of this property.
  คุณชัญญาภัคบริการดีมาก ดูแลเอาใจใส่ลูกค้า คอยให้ความช่วยเหลือฉันและครอบครัวมาโดยตลอดในการหาซื้อบ้าน ฉันจะแนะนำเธอให้เพื่อนและญาติของฉันหากมีงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาฯ เพราะเธอได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • โชติ9/8/2014 Chanyaphak

  I have contacted Khun Chanyaphak for selling and buying land or housing. She offered me an excellent serivce such as negotiating price, transferring process including any procedures for selling and purchasing. She is very professional and will be a Real Estate specialist in the future. If I know any
  ติดต่อซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินกับ คุณชัญญาภัค ได้รับบริการดีเยี่ยมทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการต่อรองราคา การดำเนินการโอน และที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับการซื้อขาย ขั้นตอนการดำเนินการมีคุณภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตภายหน้า ถ้ามีบุคคลใกล้ชิดต้องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะแนะนำให้ใช้บริการ คุณช

 • Mr. Prompairoj9/8/2014 Chanyaphak

  Very attentive and helpful. I was looking for a home office and contacted many agencies. Only a few got back to me and only Miss Chanyaphak was aggressive enough to phone me constantly and checking or update status. She offered great recommendations and we finally found a property that is perfect fo
  ดูแลเอาใจใส่และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ฉันได้ติดต่อบริษัทตัวแทนมากมายเพื่อหาบ้านสำนักงาน แต่มีเพียงไม่กี่บริษัทที่ตอบกลับมา มีแต่คุณชัญญาภัคที่โทรหาฉันตลอดเพื่ออัพเดทข้อมูล เธอได้ให้คำแนะนำที่ดีๆ และในที่สุดฉันก็ได้บ้านสำนักงานที่สมบูรณ์แบบจากการบริการของเธอ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • กาญจนา9/8/2014 Chanyaphak

  Excellent service, fast, good follow up and be able to solve any problem. I have contacted the company if there is any property for investment, they can contact me. I like their serivce, especially the service from Khun Chanyaphak who is friendly and really understand what customers need. (Translate
  บริการดี รวดเร็ว ติดตามงาน หรือช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ได้ดี แจ้งความประสงค์ไว้แล้วว่าถ้ามีทรัพย์ที่เหมาะแก่การลงทุน ขอให้ช่วยนำเสนอจะใช้บริการในครั้งต่อไปแน่นอน โดยเฉพาะกับพนักงานขายชื่อ คุณชัญญาภัค ที่บริการเป็นกันเองมาก เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างดีเยี่ยม

 • พินันท์7/8/2014 

  Khun Chutima can give us a good advice and be able to explain easily. She is gentle and polite. (Translated by Acute Realty)
  คุณชุติมา แนะนำลูกค้าได้ดี และอธิบายได้เข้าใจง่าย ใจเย็น สุภาพดีมาก

 • Mr. Johan7/8/2014 

  Miss Chutima is very helpful even after signing contract, preparing document also in English, very helpful prompt reply always.
  คุณชุติมาให้ความช่วยเหลือได้ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นการเซ็นสัญญา การจัดเตรียมเอกสารทั้งไทยและอังกฤษ เธอบริการได้อย่างรวดเร็วและตอบกลับเสมอ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • กุณฑลี5/8/2014 

  Khun Chutima followed up work well and good at cooperation. She did good overall. (Translated by Acute Realty)
  คุณชุติมา สนใจติดตามงานดี อำนวยความสะดวกและประสานงานดี ภาพรวมคือดีค่ะ

 • Mr. Arturo5/8/2014 Kanjana

  Miss Kanjana rented this year for second time a condo to me and she helped me very professionally and correct to find the right one and did everything to feel me comfortably. I am looking forward to deal with her next year.
  คุณกาญจนาได้ช่วยฉันในการเช่าห้องพักปีนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว เธอทำงานอย่างมืออาชีพและช่วยเหลือเราได้มากในการหาห้องที่ดี และอำนวยความสะดวกให้กับเรา เราจะกลับมาใช้บริการอีกอย่างแน่นอนในปีหน้า (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Ashworth5/8/2014 Kanjana

  Miss Kanjana was on time for greeting and departure very pleasant to deal with and very efficient. We enjoyed our stay at Mykonos.
  คุณกาญจนามาตรงเวลาเสมอและติดต่อประสานงานได้อย่างดี เรามีความสุขที่ได้พักที่ Mykonos (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Franh5/8/2014 Kanjana

  We have had a very good cooperation with Miss Kanjana all the time. She is a very politely and kindly person.
  เราได้รับการประสานงานจากคุณกาญจนาเป็นอย่างดีอยู่เสมอ เธอเป็นคนที่สุภาพและเป็นคนดีมากๆ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Ronald5/8/2014 Kanjana

  Miss Kanjana has taken care of us in an excellent way and we are very satisfied with her. It is therefore we already have made reservation for next year.
  คุณกาญจนาดูแลเราได้อย่างยอดเยี่ยม เรารู้สึกพอใจการทำงานของเธอมาก ดังนั้น เราจึงได้จองห้องไว้แล้วสำหรับปีหน้า (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Gerhard5/8/2014 Kanjana

  Miss Kanjana is a very competent estate agent. She is always punctually and kindly. When we have wishes she react positive.
  คุณกาญจนาเป็นตัวแทนอสังหาฯที่มีความรอบรู้ เธอเป็นคนตรงต่อเวลา และสามารถตอบสนองความต้องการของเราได้เสมอ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Bothig5/8/2014 Kanjana

  Miss Kanjana is for us a very friendly, correct, reliable woman every time. She make a very good work. We wish her all the best for the next year.
  คุณกาญจณาเป็นคนอัธยาศัยดีมาก ถูกต้อง แม่นยำ ไว้ใจได้ตลอด เธอทำงานได้ดีมาก เราขอให้เธอโชคดีสำหรับทุกสิ่งในปีหน้านี้ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mrs. Olsson5/8/2014 Kanjana

  We trust Miss Kanjana. She doesn't give promises that she cannot keep. She is kind helpful and polite. She takes her work seriously and has a very good behavior forwards customer.
  เราไว้วางใจคุณกาญจณา เมื่อเธอสัญญาอะไรไว้ เธอย่อมทำได้เสมอ เธอช่วยเราได้มากเลย เป็นคนสุภาพ ทำงานหนัก และปฏิบัติกับลูกค้าได้อย่างดีมาก (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Schmiedl5/8/2014 Kanjana

  We just want to say thank you for the very good service with Miss Kanjana, she was every time very helpful.
  อยากบอกว่าขอบคุณสำหรับการบริการที่ยอดเยี่ยม คุณกาญจณาช่วยเหลือเราได้มากจริงๆ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Brian5/8/2014 Kanjana

  Very good, always on time, always happy. She helps us all she can. Thank you to Miss Kanjana.
  ทำงานดีมาก มาตรงเวลาเสมอ รู้สึกดีที่ได้ร่วมงานด้วย เธอช่วยเราได้มาก ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ) คุณกาญจนา (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Vatanen5/8/2014 Kanjana

  Miss Kanjana is friendly, help matters, sunny and she can be trusted. We are dealing will be happy with her. Thanks and all the best for the future.
  คุณกาญจนาเป็นคนอัธยาศัยดี ให้ความช่วยเหลือ ยิ้มแย้มสดใส ทำให้เราไว้ใจได้ รู้สึกมีความสุขที่ได้ร่วมงานกับเธอ ขอบคุณและขอให้ประสบความสำเร็จในอนาคต (ครับ/ค่ะ) (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Murray5/8/2014 Kanjana

  Miss Kanjana is a first-rate representative for Acute Realty. We found her to be excellent. She speaks clear English and communicates very well. She is polite and pleasant to deal with. She is professional and helpful. She is prompt in meeting appointments and conscientious in meetings our needs. We
  คุณกาญจนาเป็นพนักงานคนแรกของ Acute Realty ที่เราติดต่อด้วย เธอทำงานได้ดีมาก พูดภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจน เธอเป็นคนสุภาพทำให้เราอยากร่วมงานด้วย เธอเป็นมืออาชีพและช่วยเราได้มาก พร้อมนัดประชุมกับเราได้เสมอ เราจะให้เธอเป็นตัวแทนอสังหาฯของเราอีกอย่างแน่นอนในอนาคต Acute Realty เป็นบริษัทที่โชคดีมากที่มีพนั

 • กนิษฐา2/8/2014 

  Khun Thanit can speak very well and always be on time. We are really impressed with his skills. (Translated by Acute Realty)
  คุณธนิต พูดจาดี ตรงต่อเวลา นิสัยโดยรวมเป็นที่ประทับใจของลูกค้า

 • Mr. Brian2/8/2014 

  My Salesperson was Ms. Korakoch. It was hard to find right office at first, but she helped me to find great office space with reasonable price. She was very kind and nice
  พนักงานขายที่เราติดต่อด้วยคือคุณกรกฎ มันไม่ง่ายเลยที่จะหาออฟฟิศที่ดีได้ แต่เธอทำงานได้ดีจริงๆ จนเราได้ออฟฟิศที่ดีในราคาที่สมเหตุสมผล เธอเป็นคนดีมาก (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • แม่สาย2/8/2014 

  We can contact Khun Phantipa easily even during work and she always be on time and can coordinate quickly. She is friendly and very helpful to us. (Translated by Acute Realty)
  คุณพรรณธิภา ติดต่อได้สะดวกดีมากแม้จะไม่อยู่ในเวลางาน มาตรงตามเวลาที่นัดหมาย ประสานงานรวดเร็ว อัธยาศัยดีเป็นกันเอง ช่วยเหลือลูกค้าดีมาก

 • เมฑะกา2/8/2014 

  Khun Phantipa is enthusiastic and attentive person. She is friendly and always follows up work. (Translated by Acute Realty)
  คุณพรรณธิภา มีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ดีค่ะ ติดตามงานสม่ำเสมอ อัธยาศัยดี

 • Ms. Kara31/7/2014 

  Thank you so much for Ms. Chaweewan who has done so much work to help me arrange my unit to rent when I have been out of Thailand. I will do whatever I will recommend Acute Realty to my friends who are looking for agent service.
  ขอบคุณคุณฉวีวรรณมากที่ช่วยหาคนมาเช่าห้องในช่วงที่ฉันไม่ได้อยู่ที่เมืองไทย ฉันจะทำทุกวิถีทางที่จะแนะนำให้เพื่อนๆ ที่กำลังมองหาเอเจ้นท์อยู่ได้รู้จัก Acute Realty อย่างแน่นอน (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Johann31/7/2014 

  This is my second time to work with Ms. Chaweewan that I am glad to deal with her and her company. She is strong support for my all requirements and I am very sure that I will use her service in next time.
  นี่เป็นครั้งที่ 2 แล้วที่ได้ร่วมงานกับคุณฉวีวรรณ รู้สึกดีใจมากที่ได้ติดต่องานกับเธอและ Acute Realty เธอสามารถตอบสนองความต้องการของฉันได้ทุกเรื่อง และจะติดต่อเธออีกแน่นอนในครั้งต่อไป (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Kohei31/7/2014 

  I would like to thank you Ms. Chaweewan for her all assistance during the process of finding my new apartment. She is very helpful and professional that I am so enjoy to deal with her.
  ขอขอบคุณคุณฉวีวรรณที่ช่วยหาอพาร์ทเม้นท์ใหม่ๆ ให้ เธอทำงานได้ดีมากอย่างมืออาชีพ รู้สึกดีใจที่ได้รับบริการจากเธอ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Manuel31/7/2014 

  The service of Acute Realty through Ms. Chaweewan has been very good. Our family is satisfied in dealing with her. She is very helpful all my request. Thanks to you and your company as well.
  การบริการของ Acute Realty โดยคุณฉวีวรรณ นั้นดีมาก ครอบครัวเรารู้สึกพอใจมากที่ได้รับบริการจากเธอ เธอช่วยเราได้หมดทุกเรื่อง ขอบคุณคุณฉวีวรรณและบริษัท Acute Realty ด้วย (ครับ/ค่ะ) (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณ เรวดี31/7/2014 

  Khun Kanit can follow up work so fast and good at cooperation. (Translated by Acute Realty)
  คุณธนิต ติดตามงานได้รวดเร็ว และประสานงานได้ดี

 • คุณ ภคนันท์25/7/2014 

  Khun Korakot provides the best care for clients
  คุณกรกช เอาใจใส่ลูกค้า

 • Mr. Maurie25/7/2014 

  Ms. Chutima is a very pleasant and efficient person.
  คุณชุติมาเป็นพนักงานที่มีบุคลิกดีและเก่งมาก (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • อรพินท์2/7/2014 

  Khun Methinee is very professional. She can give good advices and presentations. She is friendly, speak well and be able to give us a prompt reply. She also be on time and pay attention to detail. I think she is an efficient staff of the company and hope the company will maintain this excellent serv
  คุณเมทินี มีความเป็นมืออาชิพมาก สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอได้ดี และมีอัธยาศัยดี พูดจาไพเราะ สามารถตอบคำถามได้รวดเร็ว ในเรื่องการตรงต่อเวลายอดเยี่ยม มีความละเอียดรอบคอบ นับว่าบริษัทมีพนักงานที่มีคุณภาพดีมาก สุดท้ายหวังว่าบริษัทจะรักษามารตาฐานได้คงอยู่แบบนี้ตลอดไป

 • ณิชนันท์1/7/2014 Amonrat

  Khun Amornrat has willingness to work hard and she is a professional. She can give us clear information quickly. She has a good manner and has a good relationship with us. We feel like she is a friend, not just a sales person who wants to close the deal. She can propose good properties according to
  คุณอมรรัตน์ มีความตั้งใจทำงานอย่างแข็งขัน มีความเป็นมืออาชีพ ให้ข้อมูลอย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว กิริยามารยาทและอัธยาศัยดีมาก ทำให้รู้สึกถึงมิตรภาพและไมตรีจิตมากกว่าจะมุ่งจบการขาย นำเสนอห้องได้ดีมาก ตรงตามความต้องการของลูกค้า นับว่าเป็นศักยภาพของบริษัทที่มีพนักงานที่ดีที่ตั้งใจทำงานอย่างมากค่ะ

 • จิตติมา1/7/2014 

  Khun Methinee is an enthusiastic person. She can work for us for searching apartment and showing the room without any complaints even though she has to show the same room which just had been shown. She is polite and be able to give us usful information that make us easier to decide for buying. (Tran
  คุณเมทินี มีความกระตือรือร้นในการแนะนำห้องพัก พาชมห้องตัวอย่างที่ต้องการขายและที่ผู้ซื้อต้องการดูโดยไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายแม้ว่าบางครั้งจะขอชมห้องเดิมที่เพิ่งชมมา พูดจาสุภาพและให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการซื้อ

 • คุณ ธมลพรรณ5/6/2014 

  Khun Methinee is professional as she can give us full details. She is very active, pay attention to work and always be patient to take us for touring the properties at many projects. (Translated by Acute Realty)
  คุณเมทินี มีความเป็นมืออาชีพ ให้ข้อมูลครบถ้วนชัดเจน มีความกระตือรือร้นและใส่ใจในงาน พร้อมทั้งมีความอดทนใจเย็นในการพาลูกค้าชมโครงการต่างๆ

 • Mr. Aviruth4/6/2014 Maya

  Miss Maya is professional, trust worthy, efficient and very easy to reach.
  คุณมายามีความเป็นมืออาชีพ ไว้วางใจได้ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและติดต่อเธอได้สะดวกมาก (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Ravin4/6/2014 Maya

  Miss Maya is good reliable and trust worthy.
  เราไว้วางใจคุณมายา เธอเป็นคนที่เชื่อถือได้จริงๆ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณ กาญจน์สิริ3/6/2014 Chanyaphak

  Khun Chanyaphak is potential as she has a lot of knowledges of work. She is a specialist in this industry and be able to solve the problem to achieve target. Also she is professiaional and very kind. (Translated by Acute Realty)
  คุณชัญญาภัค เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในสายงานขาย สามารถแก้ปัญหาเพื่อให้งานขายสำเร็จลุล่วงไปได้ดีมาก เป็นคนมีน้ำใจค่ะ มืออาชีพค่ะ

 • คุณ มนัสนันท์1/6/2014 Chanyaphak

  Khun Chanyaphak has a good manner and always respect us. She can give us good information and always try to respond our inquiries including keep us updated. We admire Khun Chanyaphak and happy that the company has a potential staff like her. (Translated by Acute Realty)
  คุณชัญญาภัค มีมารยาทดี มีสัมมาคารวะ ให้ข้อมูลดี บางครั้งมีข้อสงสัยขอข้อมูล ก็พยายามหาคำตอบให้ มีการติดต่อลูกค้าสม่ำเสมอ คอยรายงานความคืบหน้าดี ขอชมคุณชัญญาภัค ดีใจแทนบริษัทด้วยนะคะที่มีพนักงานดี มีคุณภาพ

 • ยุวดี31/3/2014 

  คุณฉวีวรรณใส่ใจลูกค้าดีมากค่ะ บริการดีเอาใจใส่ความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอด สามารถโทรติดต่อคุยได้ตทุกเวลา เมื่อดิฉันต้องการคำแนะนำ หรือมีข้อสงสัยเรื่องการซื้อขาย ประทับใจการทำงานของคุณวรรณและบริษัทแอคคิวท์ เรียลตี้ค่ะ
  Khun Chaweewan takes good care of customers and always pays attention what customers need. I can reach her anytime when I have any inquiry about buying and selling prorterties. I really impress her and Acute Realty ka. (Translated by Acute Realty)

 • Mr. Paul31/3/2014 

  I really want to say “ Thanks you” Khun Chaweewan she is professional , good service and good negotiable she always help me many things not only buying property in Bangkok . I will recommend Khun Wan to my friends when they want to buy or sell properties.
  อยากกล่าวคำ "ขอบคุณ"ถึงคุณฉวีวรรณจริงๆ เธอเป็นมืออาชีพและให้บริการที่ดี สารมารถต้องรองเจรจาได้ เธอช่วยเหลือเราหลายอย่าง ไม่ใช่แค่เรื่องการซื้ออสังหาฯในกรุงเทพฯเท่านั้น เราจะแนะนำเธอให้กับเพื่อนๆ ที่ต้องการซื้อหรือขายอสังหาฯ อย่างแน่นอน (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณ นวลจันทร์31/3/2014 

  Khun Chaweewan provided us a good service. She has a good manner and she can meet customer needs quickly. Now we have a loverly renter at our property because of her. Thank you ka. (Translated by Acute Realty)
  คุณฉวีวรรณ บริการดี มีมารยาท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว สามารถแนะนำลูกค้าเช่าที่ดีและน่ารักมาให้ ต้องขอบคุณคุณวรรณมากค่ะ

 • Mr. Sajjad31/3/2014 

  Finally I can find lovely home even I have such a hard time to find house . Khun Chaweewan helped me finding the right one. She is very helpful , positive , good Service and well organized. “ I ‘m appreciated it thanks you very much Khun Wan “
  ในที่สุดเราก้อได้เจอบ้านที่น่าอยู่ถึงแม้ว่าจะใช้ยากในการหาก็ตาม แต่คุณฉวีวรรณได้ช่วยเหลือเราอย่างมากในเรื่องนี้ เธอให้บริการดีและบริหารงานได้ดีมาก"เรารู้สึกขอบคุณคุณมาก คุณวรรณ" (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Ms. Anastasia12/2/2014 

  I'd like to thank you for Miss Chutima good job. The office space you recommended for Zfere Holding is great.
  อยากขอบคุณคุณชุติมาสำหรับการบริการที่ดี เธอหาสำนักงานให้กับบริษัทเรา Zfere Holding ได้เยี่ยมมาก (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Lars7/2/2014 

  Miss Chutima very perfect. Prof in following up. Best experience in our research for a new office. 10 points out of 10.
  คุณชุติมาทำงานได้สมบูรญ์แบบ ตามงานได้อย่างมืออาชีพ จนเราได้ออฟฟิศใหม่ที่ดีมาก เอาไปเลย (ครับ/ค่ะ) สิบเต็ม (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • สุภาพร5/2/2014 

  Khun Rachata is polite. He can provide good information and great service. (Translated by Acute Realty)
  คุณ รชฏ สุภาพ ให้ข้อมูลและบริการดีมาก

 • มนชนก5/2/2014 

  Khun Rachata is friendly and very helpful ka. (Translated by Acute Realty)
  คุณ รชฏ สุภาพ, เป็นกันเอง, ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะ

 • อัญชลี4/1/2014 

  Khun Kanokporn is polite and friendly. She pays attention to customers and I feel so glad to work with her. Thank you very much ka. (Translated by Acute Realty)
  คุณกนกพร สุภาพ กันเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เอาใจใส่ลูกค้า ยินดีที่ได้ร่วมงานกัน ขอบคุณมากๆค่ะ

 • สุภัชชา4/1/2014 

  Khun Kanokporn gives us good service and advice to customers. (Translated by Acute Realty)
  คุณกนกพร บริการดีมากค่ะ ให้คำแนะนำที่ดีแก่ลูกค้า

 • Vimol28/12/2013 Amonrat

  Amonrat is very helpful and skillful salesperson. She work very fast and closed one deal for me with satisfaction. I am willing to deal with her in the near future again.
  คุณอมรรัตน์ให้ความช่วยเหลือเราได้อย่างมาก เธอเป็นพนักงานขายที่มีทักษะ ทำงานรวดเร็ว และปิดงานได้ดี ฉันจึงอยากจะร่วมงานกับเธออีกในอนาคต (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Masuyo 28/12/2013 Amonrat

  Thank you very much for helping the other day to set up my apartment (resort) unit for renting. I didn't have to spend time a lot for that set-up. I am very happy about that. And more importantly, thank you for providing me details information about property investiment in Thailand. Fortunately,
  ขอบคุณมากๆ สำหรับความช่วยเหลืออีกครั้งในการบริหารงานเช่าให้กับอพาร์ทเม้นท์ (รีสอร์ท) ของฉัน ฉันไม่มีเวลามากในการจัดการเรื่องนี้ แต่ดีใจที่คุณได้ช่วยในเรื่องนี้ ยิ่งกว่านั้นขอขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย และโชคดีที่ฉันลงทุนได้สำเร็จ ขอให้ส่งข้อมูลเหล่านี้ให้ฉันต่อไป ฉันจึงอยากจ

 • Brian28/12/2013 Amonrat

  For Company: "Amonrat and Acute Realty have been very very helpful with all of my business ventures in Hua Hin and hope we can do more business in the coming year's 2013 and on." For Salesperson: "I cannot give enough praise for Amonrat, she has helped me many times and I am very impressed with h
  สำหรับบริษัท: คุณอมรรัตน์และบริษัท Acute Realty ช่วยเราได้มากในการให้บริการที่หัวหิน และหวังอย่างยิ่งว่าจะทำธุรกิจร่วมกันอีกในปี 2013 และปีต่อๆ ไป สำหรับพนักงาน: ฉันไม่สามารถบรรยายสิ่งดีของคุณอมรรัตน์ได้หมด เธอช่วยเราได้ทุกเรื่อง ประทับใจเธออย่างมากถึงความเป็นมืออาชีพ เธอเป็นตัวอย่างพนักงานขายที่ดี

 • Jes 28/12/2013 Amonrat

  We have only had contact with Amonrat. She is ery good at apeking to customers and good to explain in English what is going to happen. She knows what to do, when a condo is sold. She is providing good service.
  เราได้รับการติดต่อจากคุณอมรรัตน์ เธอคุยกับลูกค้าดีมาก และสามารถอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดี เธอรู้ว่าต้องทำอย่างไรหลังจากที่ขายห้องชุดแล้ว เธอให้บริการดีจริงๆ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Stefan 27/12/2013 Kanjana

  For Company: "Everything is OK. I have no complains." For Salesperson: "We have had very good service from Kanjana. I am very satisfied.
  สำหรับบริษัท: ทำอย่างดีหมด ไม่มีปัญหาใดๆ สำหรับพนักงาน: เราได้รับการบริการที่ดีมากจากคุณกาญจนา รู้สึกพอใจมาก (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Anju 27/12/2013 

  We would like to thanks Chaweewan for her assistance during the finding new house. She is professional, good service and good advice. In overall I'm very appreciated to work with her and I will use her service again when I find new accomodation.
  เราอยากขอบคุณคุณฉวีวรรณสำหรับความช่วยเหลือต่างๆ ในการหาบ้านใหม่ให้กับเรา เธอเป็นมืออาชีพมาก ให้บริการและคำแนะนำที่ดี โดยรวมแล้วเราพอใจการทำงานของเธอมาก และจะใช้บริการกับเธออีก ถ้าเราต้องการหาบ้านใหม่อีกครั้ง (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Marion27/12/2013 

  We are very happy about Chaweewan support, fast feedback and good understanding of our issues. Many thanks for your time and consideration.
  เราพอใจในการให้บริการของคุณฉวีวรรณมาก เธอให้การสนับสนุนที่ดี ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความเข้าใจเรื่องต่างๆ ได้ดี ขอบคุณมากๆ สำหรับการทำงานของคุณ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • ดลยา24/12/2013 Kanjana

  Khun Karnchana provided good service and she is very polite. (Translated by Acute Realty)
  คุณกาญจนาให้บริการดี สุภาพ เรียบร้อย

 • Barry 24/12/2013 

  For Company: "Excellent Service, very lovely condo." For Salesperson: "Metinee was very helpful at all times and we would be very pleased to come back and book with your company and Metinee again next year.
  สำหรับบริษัท: บริการดีเยี่ยม คอนโดน่าอยู่มาก สำหรับพนักงาน: คุณเมทินีช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เราจึงอยากกลับมาพักอีกครั้งในปีหน้า (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Nestor 20/12/2013 Chanyaphak

  For company: "Personally I don't know Acute Realty as a company but overall services is good, recommendation frome me as general recommendation for real estate is to keep short list hight quality to expatriates. This was done by Acute Realty. Well done!" For salesperson: "Chanyaphak was just exce
  สำหรับบริษัท: โดยส่วนตัวแล้วไม่เคยรู้จัก Acute Realty แต่เป็นบริษัทที่ได้บริการดี ซึ่งบริษัทตัวแทนอสังหาฯที่ดีจะต้องมีข้อมูลที่ดี มีคุณภาพสำหรับช่าวต่างชาติ โดย Acute Realty ทำได้ดีในจุดนี้ ส่วนพนักงาน: คุณชัญญาภัคทำงานได้เยี่ยมมาก เน้นด้านการบริการที่ดี และคอยให้ความช่วยเหลือ ยินดีด้วยสำหรับงานที่ด

 • ยศ18/12/2013 

  Khun Kanokpron is friendly and lovely. (Translated by Acute Realty)
  คุณ กนกพร อัธยาศัยดี น่ารัก เป็นกันเอง

 • โอภาส18/12/2013 

  Khun Kanokpron is very polite. She can understand things easy and she can speal Chinese fluently. (Translated by Acute Realty)
  คุณ กนกพร พูดสุภาพ ดีมากครับ เข้าใจง่าย ภาษาจีนเก่งมากครับ

 • บังอร30/11/2013 Kanjana

  Khun Karnchana provided good service and she is very helpful. Thank you ka. She takes care us very good. We really like the property as it looks nice and clean, especially the pool is very clean. (Translated by Acute Realty)
  คุณ กาญจนา บริการดี ให้ความช่วยเหลือดี ขอบคุณค่ะ พูดจาดี เทคแคร์ลูกค้าดีมาก ความสะอาดทุกอย่างเรียบร้อย ชอบสระว่ายน้ำ สะอาดเรียบร้อย

 • Mrs. Riitta 29/11/2013 Amonrat

  Very happy to visit Amonrat, excellent Service!
  รู้สึกพอใจมากกับการบริการของคุณอมรรัตน์ เธอบริการได้ดีเยี่ยมมาก (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Miss Ranana 29/11/2013 

  I'm very appreciate Chaweewan, she is professional, helpful and execellent service for finding new house that I would recommend her services to my friend
  รู้สึกขอบคุณคุณฉวีวรรณมาก เธอเป็นมืออาชีพจริงๆ คอยให้ความช่วยเหลือ และบริการดีมากในการหาบ้านใหม่ให้กับเรา ฉันจึงอยากแนะนำการบริการของเธอให้เพื่อนๆ ของฉัน (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณสุกัญญา29/11/2013 

  Khun Ratchata provides a good service and pay attention to work. He is friendly and be able to give information correctly and clearly. (Translated by Acute Realty)
  คุณรชฎ บริการดี ใส่ใจลูกค้า เป็นกันเอง ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน

 • Mr. Ossi 23/11/2013 Chanyaphak

  Khun Chanyaphak excellent work. Thank you! Everything is done at the time and properly. I would recommend you for my contacts. Happily!
  คุณชัญญาภัคทำงานเยี่ยมมาก ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ) เธอทำงานได้ตรงตามเวลาและเหมาะสมอย่างลงตัว จะแนะนำเธอให้กับคนที่รู้จักแน่นอน (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณ พิชชากร9/11/2013 

  Khun Chollada is very nice and pay attention to customers. It's convenience to contact her and that why it's very easy to work with her. (Translated by Acute Realty)
  คุณชลลดา มีอัธยาศัยดีต่อลูกค้า มีความสนใจและอำนวยความสะดวกในการติดต่อ เจรจา ทำให้ทำงานง่าย

 • ทัศนี8/11/2013 

  Acute Realty is a well-known company with good support for database and quick response. And Khun Papispan also provided us an excellent service with good manner. We really impress her for the good following up work and negotiation. (Translated by Acute Realty)
  บริษัทแอคคิวท์ เรียลตี้ เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีข้อมูล support ได้รวดเร็ว และคุณปพิศพันธ์ บริการดี รวดเร็ว มีมารยาท ประทับใจในเรื่องมีการติดตามงานดี และต่อรองราคาเก่ง

 • Oscar 8/11/2013 

  Papispan has good service and nice attitude, quick response and good negotiation skill to get good price.
  คุณปภิสพานบริการดี มีทัศนคติที่ดี ตอบกลับได้อย่างรวดเร็วและเก๋งในการเจรจาต่อรอง (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • สุธีรา5/11/2013 

  Khun Phantipa is flexible and good at dealling with people. (Translated by Acute Realty)
  คุณ พรรณธิภา มีความยืดหยุ่น และ มีทักษะการเจรจาที่ดี

 • Ms. Wing 5/11/2013 

  Miss Phantipa good as following all process, services.
  คุณพรรธิภาตามงานทุกอย่างและให้บริการที่ดี (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Tomomichi17/10/2013 

  Good Service, Good Response, Good Hospitality. When I will move house again, I want to use Chaweewan and your company again.
  บริการดี ตอบกลับได้อย่างดี และให้บริการดีมาก ถ้าฉันต้องการย้ายบ้านอีกครั้ง ฉันจะติดต่อคุณฉวีวรรณและบริษัทคุณอีกครั้งแน่นอน (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Wannee16/10/2013 

  I really appreciate the services of Papispan. She was very helpful and tried to accommodate my every request. She facilitated the procedures of transfer of ownership that made me spent only about one hour at the Government Land Office. She has done a good job. I would definitely recommend her servic
  อยากขอบคุณการบริการของคุณปภิพานจริงๆ ที่ช่วยเหลือเราอย่างมากในทุกๆ เรื่อง เธอใช้เวลาทำเรื่องโอนที่สำนักงานที่ดินภายใน 1 ชั่วโมงเท่านั้น เธอทำงานได้ดีมากเลย เราจะแนะนำเธอให้กับเพื่อนๆ แน่นอน (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. George 11/10/2013 Chanyaphak

  Chanyaphak has been my agent for 2 years already. I appreciate her kindness and her giving her best effort to provide the best deal and service. I can recommend her to my colleagues and friends.
  คุณชัญญาภัคเป็นตัวแทนให้กับฉันมาได้ 2 ปีแล้ว ฉันขอบคุณในความดีของเธอ ที่คอยให้บริการที่ดีเสมอมา ฉันจะแนะนำเธอให้เพื่อนๆ และเพื่อนร่วมงานเป็นแน่ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณสุมลมาลย์11/10/2013 Chanyaphak

  Khun Chanyaphak is polite, friendly and helpful. I feel comfortable to deal with her and can feel that she is sincere and focus on detail. Overall, I am very happy to work with her. (Translated by Acute Realty)
  คุณชัญญาภัค มีความสุภาพ อัธยาศัยดี ให้ความช่วยเหลือดี คุยด้วยแล้วสบายใจ เพราะรู้สึกได้ว่าจริงใจ มีความละเอียดรอบคอบดีมาก สรุปว่าพอใจมากในการติดต่องานกับคุณชัญญาภัค

 • ปิยธิดา2/10/2013 

  Khun Chaweewan is a polite sales person. She has been hard working and provide good suggestions during the buying and selling of condo unit process. She can prepare everything to me completely with limited time. I appreciate her for this. (Translated by Acute Realty)
  คุณฉวีวรรณเป็นพนักงานขายที่สุภาพ ขยัน ให้คำแนะนำอย่างดีทุกครั้ง ประสานงานตลอดช่วงเวลาการซื้อขายห้องชุดได้ดีมาก จัดเตรียมทุกสิ่งให้ได้ตามที่ดิฉันต้องการได้อย่างครบถ้วน ในเวลาที่รวดเร็ว ขอชื่นชมค่ะ

 • ดร. วิบูลพงศ์2/10/2013 

  Thank you Khun Chaweewan for her service to make it easy to sell the unit quickly. She can complete the work till transfer the unit. She is sincere and gives us a good advice. I really impress her work krub and will use her service again if I have a chance. (Translated by Acute Realty)
  ขอบคุณ คุณฉวีวรรณที่ทำให้การซื้อขายห้องเป็นไปอย่างง่ายและสะดวกรวดเร็ว ให้ความช่วยเหลือดูแล แระสานงานอย่างเรียบร้อยจนเสร็จสิ้นการโอน มีความจริงใจ ให้คำแนะนำอย่างดี ประทับใจการทำงานของคุณฉวีวรรณมากเลยครับ ถ้ามีโอกาสจะใช้บริการอีกแน่นอน

 • Mr. Kongphet2/10/2013 

  Khun Chaweewan has been hard working and has provided an excellent service. Finally my unit can be sold. I will recommend your organization and others.
  คุณฉวีวรรณเป็นคนขยันและให้บริการที่ดีมาก จนสามารถช่วยเราขายห้องชุดได้ ฉันจะแนะนำเธอและบริษัทให้คนอื่นๆ ด้วย (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณสุดคนึง27/9/2013 

  Khun Methinee takes good care of customers. She is polite, friendly and be able to coordinate work quickly. She can be in touch at all times. She provides good consistency of service before and after sale. (Translated by Acute Realty)
  คุณเมทินี มีการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างดีเยี่ยม ด้วยความสุภาพและเป็นกันเอง รวมไปถึงการดูแล ช่วยประสานงานในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ติดต่อได้ทุกเวลา และเสมอต้นเสมอปลายในเรื่องการดูแลเอาใจใส่ทั้งก่อนและหลังการขายเป็นอย่างดี

 • Mr. ErrolMarti25/9/2013 Kanjana

  Khun Kanjana service was to my satisfaction. I will come again.
  เราพอใจในการให้บริการของคุณกาญจนา และจะกลับมาใช้บริการอีก (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณณรงค์ศักดิ์14/9/2013 

  การบริการของคุณเมทินี โดยรวมดี ทุกอย่างประทับใจ

 • คุณภคพร13/9/2013 

  Good service! Khun Methinee speaks politely, friendly and always smile. (Translated by Acute Realty)
  สำหรับการให้บริการ เป็นการให้บริการที่ดี คุณเมทินี พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง

 • Mr.Pisavas10/9/2013 Chanyaphak

  I'm satisfied Khun Chanyaphak for her good feedback and correspondence. She has tried to finished everything according to the requirements of the lessor and the lessee. (Translated by Acute Realty)
  พอใจในการบริการของ คุณชัญญาภัค ในเรื่องการติดต่อประสานงาน รวดเร็ว และพยายามทำให้ทุกอย่างเสร็จตรงตามเป้าหมายของผู้เช่าและผู้ให้เช่า

 • คุณรจนารถ10/9/2013 Chanyaphak

  Khun Chanyaphak takes good care of customers and provides good service for renting house. (Translated by Acute Realty)
  คุณชัญญาภัค ดูแลลูกค้าและบ้านเช่าได้เป็นอย่างดี

 • Nalin 10/9/2013 Chanyaphak

  Khun Chanyaphak is very good to understand what customer like. She has service mind and pay attention in detail. She provides excellent service after sale. If I have a chance, I will use her service again. (Translated by Acute Realty)
  คุณชัญญาภัค มีความเข้าใจในตัวลูกค้าว่าลูกค้าชอบแบบไหน ต้องการอะไร มีservice mind ที่ดีมาก ให้ความใส่ใจในรายละเอียดต่างๆดี ดูแลหลังการขายดีมาก ถ้ามีโอกาสจะใช้บริการอีก

 • Mr. Chang 9/9/2013 Chanyaphak

  I be satisfied about Chanyaphak. she understand and answer all my request.
  ฉันพอใจในการทำงานของคุณชัญญาภัค เธอเข้าใจและตอบได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Allan 9/9/2013 Chanyaphak

  I absolutely adore Chanyaphak. She's proactive, brings me leads, pays attention to feedback and has a great sense of humour. Always let's me know if she's running late, provides good notes, follows through on questions. Very good. I've already recommended her specifically to a couple friends.
  ฉันขอยกย่องการทำงานของคุณชัญญาภัค เธอมักจะมองไปข้างหน้า เป็นผู้นำ เอาใจใส่ลูกค้า ตอบกลับเสมอและเป็นคนอารมณ์ดี เธอมักจะบอกฉันถ้าเธอมาสาย เตรียมข้อมูลให้อย่างดี ตอบคำถามและติดตามเรื่องต่างๆ เธอทำงานดีมาก และฉันก็ได้แนะนำเธอให้กับเพื่อนคู่หนึ่งของฉันแล้ว

 • คุณโองการ9/9/2013 

  Prin is very co operative and hard working person.
  คุณปิณฑ์ประสานงานได้ดี ขยันมาก (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Adrian9/9/2013 

  I Found Metinee to always be attentive, consciences, her working and very professional. She certainly serves your company well. Metinee is a very pleasant and friendly nature no task is too. Difficult for her manage well done "Metinee". I look forward to working with you again.
  ฉันเห็นว่าคุณเมทินีมีความเอาใจใส่ต่อลูกค้าเสมอ มีความรับผิดชอบค่องาน และทำงานอย่างมืออาชีพจริงๆ เธอเป็นพนักงานที่ดีของบริษัท เป็นคนอัธยาศัยดี เป็นกันเอง เธอทำงานได้ดีไม่ว่างานนั้นจะไม่ง่ายเลยก็ตาม ฉันจะกลับมาใช้บริการกับเธออีกอย่างแน่นอน (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Ian9/9/2013 

  Metinee very professional courteous in all matters regarding finding a property for myself in Hua Hin. Metinee was very quite in getting answers for all questions I put to her.I did not find any fault with her work.
  คุณเมทินีทำงานอย่างมืออาชีพมาก เธอมีอัธยาศัยดี สามารถหาที่อยู่ที่ดีให้ฉันได้ที่หัวหิน เธอมีความเข้าใจที่ดี ตอบคำถามได้ตรงความต้องการเสมอ เธอทำงานได้อย่างดี ไม่มีที่ติเลยทีเดียว (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณ ผุสดี27/8/2013 Chanyaphak

  I have been living in my rented apartment for a year which is recommended by Khun Chanyapak (Luchin). She is very helpful and we really happy with her service. (Translated by Acute Realty)
  ตลอดเวลาปีกว่าที่เช่าอพาร์ทเมนท์อยู่โดยการแนะนำของเจ้าหน้าที่ บริษัท คุณชัญญาภัค (ลูกชิ้น) ซึ่งให้ความช่วยเหลืออย่างดี สบายใจมาก และพอใจอย่างยิ่ง

 • Mr. Luan27/8/2013 Chanyaphak

  Khun Chanyaphak is very help and active. She not only help us in finding good house but also help in setting in every thing
  คุณชัญญาภัคให้ความช่วยเหลือเราและทำงานได้อย่างรวดเร็ว เธอไม่เพียงช่วยเราหาบ้านเท่านั้น แต่ยังช่วยเรื่องการจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่าง (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณ พิมพ์บุญ15/8/2013 

  Khun Petcharat is nice and qualified to work in this industry. She has good service mind, very kind and pay attention to customers. We should support her for her futher success. (Translated by Acute Realty)
  คุณเพชรัตน์ มีลักษณะที่ดี และเหมาะสมต่อวิชาชีพ มี service mind มีจิตบริการ น่ารัก พูดจาดี เอาใจใส่ต่อลูกค้าอย่างดี เห็นควรสนับสนุน ให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพต่อไป

 • คุณ ธเรศ15/8/2013 

  Khun Petcharat proviced us a good service. She is nice, professional and very good at following up work. (Translated by Acute Realty)
  คุณเพชรัตน์ บริการดีมาก พูดจาน่ารักเป็นกันเอง ตามงานได้ดีมาก ทำงานเป็นมืออาชีพ

 • คุณ ณรงค์15/8/2013 Chanyaphak

  Khun Chanyaphak Good Service and quick response.
  คุณชัญญาภัคให้บริการดี สามารถให้คำตอบเราได้อย่างรวดเร็ว (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณ สุรัตน์15/8/2013 Chanyaphak

  Khun Chanyaphak is good for cooperation and gives convenience to us to work with. (Translated by Acute Realty)
  คุณชัญญาภัค ประสานงานและให้ความสะดวกในการงานมาก

 • Mr. Patrick15/8/2013 

  Khun Chaweewan is excellent service and really showed help. She understands very well customers needs. Good job and well done. I would definitely recommend her services to my friends and colleagues
  คุณฉวีวรรณให้บริการอย่างยอดเยี่ยม เธอแสดงให้เห็นถึงความช่วยเหลือและเธอเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดี เธอทำงานได้ดีมาก ฉันจะแนะนำเธอให้เพื่อนๆ และเพื่อนร่วมงานใช้บริการกับเธอแน่ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Thomas15/8/2013 

  I Contacted Khun Chaweewan in search of a new house Khun Chaweewan has put together a list of property for viewing. She is friendly and provided professional advices that it has helped me greatly with my property selection. I would strongly recommend for her professional services and advices
  ฉันได้รับการติดต่อจากคุณฉวีวรรณเพื่อหาบ้านให้ฉัน เธอได้ส่งข้อมุลมากมายให้ฉันเลือก เธอให้บริการเป็นกันเองและให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ ซึ่งช่วยฉันได้มากในการหาบ้านใหม่ ฉันจะแนะนำเธอให้คนอื่นแน่นอนถึงความเป็นมืออาชีพของเธอ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Ms.Lilian15/8/2013 

  I'm really like to say to Khun Chaweewan "Friendly, Good advice and Processional" Be more proactive to follow up my requests. In overall very good service with high standard. I'm very happy to work with Khun Chaweewan and Acute Realty company. In future I will definitely use her service again
  ฉันอยากบอกกับคุณฉวีวรรณว่า "เธอเป็นมิตร ให้บริการดีอย่างมืออาชีพจริงๆ" ช่วยติดตามงานตามที่ฉันขอทุกอย่าง เธอทำงานดีมากเหนือความคาดหมาย ฉันพอใจมากที่ได้ร่วมงานกับคุณฉวีวรรณและบริษัท Acute Realty และจะกลับมาใช้บริการอีกอย่างแน่นอน (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mrs. Ageliki15/8/2013 

  Khun Chaweewan was very kind to contact us for all updates and was even meeting with us even on a Sunday. We would like to grab this opportunity to thanks your company and most especially Khun Chaweewan for us all the hassle in looking for an our house. Iwill keep in touch with Khun Chaweewan when I
  คุณฉวีวรรณบริการติดต่อเราเพื่ออัพเดทข้อมูลให้กับเราตลอด แม้ว่าต้องนัดประชุมวันอาทิตย์ก็ตาม เราจึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณบริษัทและคุณฉวีวรรณที่ช่วยหาบ้านให้เรา เราจะติดต่อกลับมาแน่ ถ้าเราต้องการหาที่อยู่อาศัยอีก (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Lee15/8/2013 

  I would like to thank you both so much for your hard work and dedication on this - especially Khun Chaweewan who has done so much work to help us over the last month and I can in the future to recommend Acute Realty to my friends.
  อยากขอบคุณบริษัท Acute Realty และพนักงานอย่างคุณฉวีวรรณที่ทำงานอย่างหนักและทุ่มเทให้กับเรา โดยเฉพาะคุณฉวีวรรณ เธอทำหลายอย่างเพื่อเราจริงๆ เมื่อเดือนที่มา ฉันจะแนะนำเพื่อนๆ ให้ใช้บริการของ Acute Realty ด้วย (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณ คม15/8/2013 

  Khun Patcharat provides a good work and takes good care of customer. She is good at following up work and always offers a help with excellent service. (Translated by Acute Realty)
  คุณพัชรัตน์ ทำงานได้ดีมาก ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี ตามงานได้เป็นอย่างดี คอยให้ความช่วยเหลือ และบริการด้วยความเต็มใจ

 • Mr. Shawn 8/8/2013 

  Working with Chaweewan was a pleasure. She was professional, efficient, patient and knowledgeable. She is an excellent representative for your company and I would highly recommend her services to my friends and colleagues.
  การได้ทำงานร่วมกับคุณฉวีวรรณเป็นสิ่งที่ดีมาก เธอเป็นมืออาชีพ เก่ง อดทน และมีความรู้ความสามารถ เธอให้บริการที่ดีเยี่ยม เป็นตัวแทนที่ดีของบริษัท ฉันจะแนะนำเธอให้เพื่อนๆ มาใช้บริการอย่างแน่นอน (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณ ศิริจิตต์1/8/2013 

  Khun Pitchayaphorn is a nice sales person. She is polite and has a good personality. Even though she does not have much experience in selling condo unit but she is patient, hard working and can follow up work well including be able to respond according to my requirements or the owner's requirements.
  คุณ พิชญาภร เป็นพนักงานขายที่น่ารัก สุภาพ บุคลิกดี แม้คุณ พิชญาภร จะมีประสบการณ์น้อยด้านงานขายห้องชุด แต่คุณ พิชญาภร ก็อดทน ขยัน ติดตาม และประสานงานระหว่างความต้องการของดิฉันและผู้จะขายได้ดีมาก ทั้งให้คำแนะนำที่ดี ไม่เกี่ยงงาน ไม่เกี่ยงเวลา จัดเตรียมทุกสิ่งให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้ อย่างครบถ้วน ใ

 • คุณหวัง1/8/2013 

  Khun Thitima provides excellent services and advices. She can propose good properties and takes us for touring as requested. She is polite, good service mind and very sincere. (Translated by Acute Realty)
  คุณฐิติมา ให้บริการและแนะนำดี นำเสนอทรัพย์ที่น่าสนใจและพาชมตามความต้องการได้ดี สุภาพอ่อนน้อม บริการดี มีความจริงใจในการบริการ

 • คุณยัพนา1/8/2013 

  Khun Papispan provides good and fast service. She is polite and can give us good information. (Translated by Acute Realty)
  คุณ ปพิศพันธุ์ ให้บริการดี รวดเร็ว สุภาพ ให้ข้อมูลดีมากค่ะ

 • คุณรุ่งทิพย์1/8/2013 

  Khun Papispan handles her task very well good follow up & very responsible. She is very sales
  คุณปภิสพานสามารถจัดการงานได้ทุกอย่างเป็นอย่างดี และติดตามงานตลอด เธอรับผิดชอบงานได้ดีมาก เป็นพนักงานขายตัวยงเลยทีเดียว (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Khun Hyosung1/8/2013 

  Khun Papispan is very kind and works very well. She is reliable person who I can trust. Thank you very much for your kindness I appreciate it very much.
  คุณปภิสพานใจดีและทำงานได้ดีมาก เธอเป็นคนน่าเชื่อถือและไว้ใจได้ ขอบคุณเธอมากๆ ถึงความดีของเธอ เราซาบซึ่งใจมาก (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Lars1/8/2013 

  I have found Khun Papispan to be an excellent sales person for your company. From the very beginning Khun Papispan had made me feel confident to trust her and your company to find the right property for me.She has always been very reliable, professional in her knowledge and skills, very dedicated to
  ฉันคิดว่าคุณปภิสพานเป็นพนักงานขายดีเยี่ยมมากของบริษัทคุณ เธอทำให้ฉันรู้สึกมั่นใจและไว้วางใจตั้งแต่แรกทีได้ติดต่อเลย และเชื่อว่าเธอจะสามารถหาที่ที่ฉันถูกใจได้ เธอเป็นคนน่าเชื่อถือ เป็นมืออาชีพ มีความสามารถรอบรู้ ทุ่มเทกับงานและช่วยเหลือฉันอย่างมากในทุกเรื่อง (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณ วิทยา30/7/2013 

  We got excellent service from Khun Chollada and would like to thanks Acute Realty for this. Congratulations, you have a good and effective staff like her. (Translated by Acute Realty)
  ได้รับการบริการอย่างดีเยี่ยมจาก คุณชลลดา และต้องขอขอบคุณทางแอคคิวท์ เรียลตี้ เป็นอย่างสูงและยินดีด้วยที่ได้คนดี และคนเก่งๆ มาทำงาน

 • Mr. Edward24/7/2013 

  Chaweewan has been an excellent agent. She is very professional and helpful. she is very knowledgeable and offered good advise on rental in Bangkok. She is very organised and has organised everything for me and explained everything making me rental search easy and enjoyable. Overall she is an excel
  คุณฉวีวรรณเป็นตัวแทนที่ดีมาก เป็นมืออาชีพและช่วยเหลือเราเป็นอย่างดี มีความรู้ สามารถให้คำแนะนำที่ดีเรื่องการเช่าที่กรุงเทพฯ เธอบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ให้กับฉันได้ดี อธิบายทุกอย่างซึ่งทำให้ฉันสามารถหาห้องเช่าได้อย่างง่ายดาย โดยรวมแล้วเธอทำงานได้ยอดเยี่ยม เป็นมืออาชีพมาก (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Mewg 19/7/2013 

  I'm very pleased to have Papispan to handle the sale of my condo (The Complete). Papispan did a professional job in selling my condo, she prepared all the required documents to ensure that the sale process went smoothly without me being in Bangkok, and she communicated to me in a professional manne
  รู้สึกดีใจมากที่ได้คุณปภิสพานมาช่วยขายคอนโดของผม (The Complete) คุณปภิสพานเป็นมืออาชีพมากในเรื่องการขายคอนโด เธอจัดเตรียมเอกสารทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการขายนั้นจะเป็นไปอย่างราบรื่นถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ ก็ตาม เธอติดต่อประสานกับผมได้ดีมากทั้งทางอีเมล์และโทรศัพท์ และเมื่อผมได้มาที

 • คุณ ธเนตร12/7/2013 

  Khun Kanokporn is good, friendly and pay attention to customers. (Translated by Acute Realty)
  คุณกนกพร มีความสามารถใช้ได้ มนุษยสัมพันธ์ดี ใส่ใจรายละเอียดลูกค้าได้ดี

 • คุณ จิตราภา12/7/2013 

  Khun Kanokporn is polite and friendly. She can recommend a good building to us. If my boss is back from abroad, I will present it to him. (Translated by Acute Realty)
  คุณกนกพร สุภาพ ให้ความเป็นกันเองดีมาก แนะนำอาคารที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสม หากเจ้านายกลับจากต่างประเทศแล้วจะรีบนำเสนอให้ทันที

 • คุณ พลอยลดา12/7/2013 

  Khun Kanokporn is always wellcome customers. She provide us a comfortable service with good advices. (Translated by Acute Realty)
  คุณกนกพร ต้อนรับลูกค้า ให้ความสะดวก แนะนำได้ดีมาก

 • คุณ กิติพงษ์12/7/2013 

  Khun Kanokporn is polite. She can reply us with interesting detail and be a good adviser. (Translated by Acute Realty)
  คุณกนกพร สุภาพ ตอบกลับอย่างน่าสนใจ ให้คำแนะนำที่ดี

 • คุณ ปริญดา12/7/2013 

  Khun Kanokporn has service mind. She can advise us effectively and always be polite. (Translated by Acute Realty)
  คุณกนกพร ให้คำแนะนำดี ข้อมูบครบ ตอบคำถามได้รวดเร็ว สุภาพ

 • คุณ ปาริส12/7/2013 

  Khun Kanokporn has service mind. She can advise us effectively and always be polite. (Translated by Acute Realty)
  คุณกนกพร ตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว หากมีที่ดินที่ต้องการราคาพิเศษกว่านี้ ยินดีสนับสนุนพนักงานที่มีความขยันขันแข็ง

 • คุณ ไพบูรณ์12/7/2013 

  Khun Chollada is nice. She pays attention to customers and can follow up work effectively. (Translated by Acute Realty)
  คุณ ชลลดา น่ารัก ใส่ใจลูกค้า ติดตามงานดีค่ะ

 • คุณ สุภา12/7/2013 

  Khun Chollada provides good recommendations that meet our expectations. (Translated by Acute Realty)
  คุณ ชลลดา ให้คำแนะนำได้ดี ตรงตามความต้องการ

 • คุณ ตุ๊กตา12/7/2013 

  Khun Chollada has experience and be able to give information clearly. She is polite and very friendly. (Translated by Acute Realty)
  คุณ ชลลดา มีประสบการณ์ ให้ข้อมูลได้ชัดเจน สุภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี

 • คุณ อานัฐ12/7/2013 

  Khun Chollad responses us quickly and can present products that meet our requirements. She is a good adviser. (Translated by Acute Realty)
  คุณ ชลลดา ตอบกลับรวดเร็วทันใจ แนะนำสินค้าได้ตรงตามความต้องการ ให้คำปรึกษาที่น่าสนใจ

 • คุณ ปิยฉัตร12/7/2013 

  Khun Chollada can reply us quickly and gives us a good advice. (Translated by Acute Realty)
  คุณ ชลลดา ตอบกลับเร็ว ให้คำปรึกษาได้อย่างดีเยี่ยม

 • คุณ ประภาศรี12/7/2013 

  Khun Chollada is polite and active. She can respond us clearly. (Translated by Acute Realty)
  คุณ ชลลดา สุภาพ รวดเร็ว ตอบคำถามได้ดี

 • คุณ ชาตรี12/7/2013 Amonrat

  Khun Amornrat is a sales person in the position of "Sales Manager" but she looks young. I surprised and had no confidence in her when I met her at first time. Anyhow, she can prove that she is polite, work as a professional, good at presenting products and be able to explain the quality of the produ
  คุณอมรรัตน์ เป็นพนักงานขายที่อยู่ในตําแหน่ง "ผู้จัดการ" แลดูอายุค่อนข้างน้อย ในช่วงแรกของการพบปะสนทนาดูแล้วค่อนข้างประหลาดใจและเสียความมั่นใจไปบ้างในช่วงแรก แต่การวางตัวที่สุภาพนอบน้อม ประกอบกับการพูดจาที่ไพเราะอย่างเป็นมืออาชีพของน้องเค้า ทักษะการนําเสนอสินค้า การเชื่อมโยงของเหตุและผล ที่มาของสิ

 • Khun Simon10/7/2013 Amonrat

  Khun Amonrat, was excellent in dealing with my requirements. She was very quick to respond to all queries and was very knowledgeable about the property development I was interested in. Her English was perfect and she was able to fully answer all of my queries clearly and accurately without any addit
  คุณอมรรัตน์ติดต่อประสานงานตรงความต้องการของฉันได้อย่างดีเยี่ยม เธอตอบคำถามฉันได้อย่างรวดเร็วและมีความรู้เกี่ยวกับโครงการที่ฉันสนใจได้เป็นอย่างดี เธอพูดภาษาอังกฤษเก่ง สามารถอธิบายเรื่องต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง เธอเป็นพูดจาสุภาพไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือตอนเจอกัน และยังรับโทรศัพท์และโทรกลับตลอด

 • คุณ ธนัตพร10/7/2013 Chanyaphak

  Khun Chanyaphak speaks well and always follows up works. Overall she is great. We really impress her.
  คุณชัญญาภัค พูดจาดี ตามงานตลอดค่ะ โดยรวมดีมาก ประทับใจค่ะ

 • Mr. Johann10/7/2013 

  I would like to say thank to Khun Chaweewan who helped us with finding our new house she is professional!! and also Thank you. Acute Realty It was very easy and fast response to find the condo with Acute Realty that I will exactly use this company again when I will find my accommodation.
  อยากขอบคุณคุณฉวีวรรณที่คอยให้ความช่วยเหลือเราในการหาบ้านใหม่ เธอเป็นมืออาชีพจริงๆ และขอบคุณบริษัท Acute Realty ด้วยเช่นกันที่ให้บริการที่ง่ายและรวดเร็วในการหาคอนโดที่ดี ฉันจะใช้บริการอีกครั้งแน่ ถ้าต้องการหาบ้านใหม่อีก (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Wendy10/7/2013 

  Khun Chaweewan was good service and really showed help. She always understands very well customers needs that I would highly recommend her for my friends looking for property.
  คุณฉวีวรรณให้บริการดี แสดงให้เห็นถึงความช่วยเหลือ เธอเข้าใจเราเสมอและตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดี ฉันจะแนะนำเธอให้กับเพื่อนๆ ที่ต้องการหาอสังหาฯ อยู่แน่นอน (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Saiparn10/7/2013 

  Khun Chaweewan is a responsible person. She can give us correct detial very quickly. She is polite, friendly and be able to work effectively. Acute Realty is a well-known company with full information in its website. The company is trustworthy. (Translated by Acute Realty)
  คุณฉวีวรรณ มีความรับผิดชอบ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ส่วนบริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ข้อมูลครบถ้วนที่ลงในเว็บไซต์ให้รายละเอียด มีความน่าเชื่อถือดี

 • ไม่ประสงค์ออกนาม10/7/2013 

  I would like to thank you very much for your hard work. Khun Chaweewan who has done so much work to help us over the last few weeks.Thank you. I can in the future to recommend Acute Realty to others looking to house in Bangkok.
  ฉันอยากขอบคุณมากๆ ที่คุณฉวีวรรณช่วยเหลือฉันอย่างมากมายในระหว่าง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา และจะแนะนำ Acute Realty ให้กับคนอื่นๆ ที่กำลังหาบ้านที่กรุงเทพฯ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Melaine 6/7/2013 Chanyaphak

  Thank you so much Chanyaphak for all your helping us with the apartment and for being so nice when we arrived in Bangkok.
  ขอบคุณคุณชัญญาภัคมากที่ให้ความช่วยเหลือเราตลอดเรื่องการหาอพาร์ทเม้นท์ เธอเป็นคนดีมาก ต้อนรับเราเสมอทุกครั้งที่มากรุงเทพฯ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณ วิวัฒน์28/6/2013 

  Khun Chollad is friendly. She always smile, good pleasant and very polite. (Translated by Acute Realty)
  คุณ ชลลดา ยิ้มแย้ม แจ่มใส สุภาพเรียบร้อยดี

 • คุณเปรมฤดี28/6/2013 

  Khun Thitima offerred a good advice. She is courteous. (Translated by Acute Realty)
  คุณ ฐิติมา ให้คำแนะนำดี มารยาทดี

 • คุณ วรพล24/6/2013 

  Khun Chollada is knowledgeable, talent and can give us usful information and meet our requirements. (Translated by Acute Realty)
  คุณชลลดา ดี มีความรู้ ความสามารถ ในการตอบคำถามและให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ตรงตามความต้องการ

 • Baack 24/6/2013 Kanjana

  I really like to stay at Mykonos. A clean, nice, comfortable place. Kanjana was always helpfull, friendly and at the point.
  ฉันชอบพักที่มิคโคนอสมาก สะอาด สวย และสะดวกสบาย คุณกาญจนาคอยให้ความช่วยเหลือเสมอ เธอเป็นกันเองและให้บริการที่ตรงจุด (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Ms. Sally11/6/2013 

  Khun Papispan was excellent throughout the meetings, inspecting and arranging the documents. I would recommend her again to other looking for property.
  คุณปภิสพานทำงานได้ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นการประชุม การพาชมห้อง หรือเตรียมเอกสารต่างๆ ฉันจะแนะนำเธอให้กับคนอื่นๆ ที่ต้องการใช้บริการ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณ ดุจชนก3/6/2013 

  Khun Kanokporn has service mind. She can advise us effectively and always be polite. (Translated by Acute Realty)
  คุณกนกพร มีใจบริการ แนะนำให้ข้อมูลได้ดี สุภาพ เรียบร้อย

 • คุณ กัลยา3/6/2013 

  Khun Kanokporn is friendly and be able to provice us a good advice for selling a factory and land which makes us understand easier. (Translated by Acute Realty)
  คุณกนกพร อัธยาศัยดีค่ะ มีคำแนะนำดีเกี่ยวกับช่องทางการขายโรงงานควบกับพื้นที่ ซึ่งทำให้มองเห็นภาพได้ง่ายกว่า

 • คุณ กมลทรรศน์3/6/2013 Kanjana

  Khun Kanchana has serviced us very good. She can provide details in any aspects. We have good services during staying here. (Translated by Acute Realty)
  คุณกาญจนา บริการดีมาก สอบถามรายละเอียดทุกอย่างจากทางคอนโดและพนักงานก็ให้รายละเอียดดีมากและบริการดีเยี่ยมตลอดการพักอยู่ที่นี่

 • Mr. Peter3/6/2013 Kanjana

  We were renting for approx 4 month in Mykonos condo. Khun Kanjana took care of us in all respects. Thank you for your kind assistance and professional support. We plan to come again next year.
  เราเช่าอยู่ที่มิคโคนอสเป็นเวลา 4 เดือนแล้ว คุณกาญจนาดูแลเราอย่างดีในทุกเรื่อง ขอบคุณมากสำหรับการช่วยเหลือและดูแลอย่างมืออาชีพ เราวางแผนจะกลับมาอีกครั้งในปีหน้า

 • คุณวิพล23/5/2013 

  We have a convenience service from Khun Prin. He is firendly. We are like brothers krub. (Translated by Acute Realty)
  ได้รับความสะดวกจาก คุณปิณฑ์ เป็นอย่างดี และได้รับความเป็นกันเองเหมือนพี่น้องเป็นอย่างดีครับ

 • Ryan22/5/2013 

  Phitchayaphorn good service, organized fair and professional.
  คุณพิชญาพรบริการดี บริหารงานใช้ได้ และทำงานอย่างมืออาชีพ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณกฤษภูมิ16/5/2013 

  Khun Thitima can provide clear information. She good at coordinating between the lessor and the lessee. Excellent job! (Translated by Acute Realty)
  คุณฐิติมา ให้ข้อมูลดี ชัดเจน เป็นตัวกลางสำหรับผู้เช่าและผู้ปล่อยเช่าได้ดี บริการดีเยี่ยม

 • คมธรรม16/5/2013 Chanyaphak

  Khun Chanyaphak can provide good information. We really impress her. (Translated by Acute Realty)
  คุณชัญญาภัค ให้ข้อมูลดีมาก ประทับใจมาก

 • Taree16/5/2013 Chanyaphak

  Miss Chanyaphak has been very co-operative and had provided an excellent service to me and my family. Finally we have found the house we are looking for. Well done Miss Chanyaphak. I will recommend your organization and others.
  คุณชัญญาภัคประสานงานได้ดี ให้บริการเป็นดีมากทั้งกับฉันและครอบครัว ซึ่งทำให้เราหาบ้านที่เราอยากได้ในที่สุด ทำงานได้ดีมาก คุณชัญญาภัค เราจะแนะนำคุณให้กับคนอื่นๆ หรือองค์กรอื่นๆ อย่าง แน่นอน (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mrs. Maria 15/5/2013 Chanyaphak

  The service of Acute Realty through Chanyaphak has been very good. She is always very accomodating in all requests we have. Our family is satisfied in dealing with her and she was readied all documents already prior to our arrival. Good job Chanyaphak ! Thanks to you and your hospitality as well.
  การบริการของ Acute Realty โดยคุณชัญญาภัคนั้นดีมาก เธอสามารถจัดหาได้ตามความต้องการของเราทั้งหมด ครอบครัวเราพอใจเธอมาก เธออ่านเอกสารทั้งหมดก่อนที่จะมาถึง ทำงานได้ดีมาก คุณชัญญาภัค เราขอขอบคุณในการให้บริการที่ดีของคุณ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Le10/5/2013 Chanyaphak

  Friendly, good care about customer, good advice. Be more proactive to follow up requests (give more often update) Chanyaphak can be perfect service provider. In overall very good dervice with high standard. I'm very happy to work with you and your company at for your effort to meet customer's requir
  เป็นมิตร ดูแลเอาใจใส่ลูกค้า บริการดี ให้การบริการที่เกินความคาดหมาย ติดตามงานและคอยอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ คุณชัญญาภัคได้ให้การบริการที่สมบูรณ์แบบจริงๆ เกินกว่ามาตรฐาน สามารถตอบสนองได้ตรงความต้องการของลูกค้า ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับคุณและบริษัทคุณ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mrs. Nguyen10/5/2013 Chanyaphak

  I highly appreciate Chanyaphak's help and extremly strong support for the services. She totally goes extra mind and helps me for everything not only the house service but also achools and personal advices. She is very reliable and also put the customer's benefit as well as Acute Realty's benefit on
  ฉันประทับใจคุณชัญญาภัคมากที่คอยช่วยเหลือและให้บริการที่ดี เธอมักจะมองไปข้างหน้าเสมอ และให้บริการเกินความคาดหมาย ไม่เพียงแต่ช่วยหาบ้านให้เรา แต่ยังช่วยหาโรงเรียนและเรื่องอื่นๆ ด้วย เธอเป็นคนน่าเชื่อถือ รักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้าและบริษัทมาเป็นอันดับแรก ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในวันหยุดก็ตาม ครอบครัวเราต

 • เยาวภา9/5/2013 Rukchana

  Khun Rakchana is reliable. She has provided good services always meets customer requirements. She has a good manner, polite and be easy to reach. (Translated by Acute Realty)
  คุณรักชนา มีความน่าเชื่อถือ บริการดี ตรงตามความต้องการของลูกค้า มารยาทของเซลล์ดี พูดจาสุภาพ และติดต่อได้ง่าย

 • ลลนา9/5/2013 

  คุณฉวีวรรณ เป็นเซลล์ที่สุภาพ, ทำงานดี ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน ทำให้ดิฉันรู้สึกสบายใจที่ได้คุณฉวีวรรณมาดูแลเรื่องคอนโดค่ะ

 • Tordeur9/5/2013 Kanjana

  Miss Kanjana works with great professionalism and efficacy. In a very good English, she gives clear explanations of the agreement and of any questions concerning the rental. Well organized administratively and quick to solve any kind of practical problems that can occure in an apartment. She underst
  คุณกาญจนาทำงานอย่างมืออาชีพและมีประสิทธภาพมาก เธอพูดภาษาอังกฤษเก่ง สามารถอธิบายรายละเอียดขอุงสัญญาและตอบคำถามได้ดีเกี่ยวกับการเช่า อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการงานเก่ง รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี เธอเข้าใจลูกค้าและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างฉลาด เธอมีทักษะการสื่อสารที่ดีและไว้วางใจ

 • Mr. Roozendaal 9/5/2013 

  Chaweewan has been very helpful, knowledgeable and profeesional. 1. She has listened very carefully and chose appointments that matched my criteria. 2. She was always on time and very flexible in her working hours. (ex. working on Saturday / Sunday) 3. She listened and asked on my feedback. 4.
  คุณฉวีวรรณให้การช่วยเหลือเราอย่างมาก เธอมีความรู้ดีอย่างมืออาชีพ 1. เธอคอยฟังเราและสามารถทำการนัดหมายตรงตามเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ 2. เธอมาตรงเวลาเสมอและมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน (เช่น ทำงานวันเสาร์/ อาทิตย์ ได้) 3. เธอสนใจฟังและถามกลับได้ดี 4. เธอเก่งในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่ดี โดยรวมแล้ว ฉ

 • Mr. Dustin5/5/2013 

  Phitchayaphorn observe what i'm interested and suggest buildings that are appropriate and suggesting the benefits of the various units viewed.
  คุณพิชญาพรคอยสังเกตว่าฉันชอบแบบไหนและหาอาคารได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งให้คำแนะนำและชี้ให้เห็นถึงประโยขน์ที่แตกต่างกันในแต่ละยูนิต (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Sebastien5/5/2013 

  Metinee did a great job.
  คุณเมทินีทำงานได้ยอดเยี่ยมมาก (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Ms. Claire 3/5/2013 Amonrat

  I would like to thank you both so much for your hard work and dedication on this - especially Amonrat who has done so much work to help us over the last few weeks. Thank you once again and I will do whatever I can in the future to recommend Acute to others looking to buy/sell in Thailand.
  ขอขอบคุณทั้งคุณฉีวีวรรณและบริษัท Acute Realty ที่ทำงานอย่างหนักและทุ่มเทในการทำงานให้เรา โดยเฉพาะคุณฉวีวรรณที่ช่วยเหลือเราอย่างมากใน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ขอบคุณอีกครั้ง และฉันจะทำทุกวีถีทางที่จะแนะนำการบริการนี้ให้กับคนที่ต้องการซื้อ/ขาย อสังหาฯ ในเมืองไทย (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Alessandro 3/5/2013 Amonrat

  I wish to express my satisfaction for Amonrat service which not only helped sell my condo at a good price, but to carry out all bureaucratic procedures with the buyer and the land department with no problems or stressful participation on my side.
  ฉันรู้สีกพอใจการทำงานของคุณอมรรัตน์มาก เธอไม่เพียงแต่ขายคอนโดของฉันในราคาที่ดี แต่ยังสามารถจัดการเรื่องการประสานงานต่างๆ กับผู้ซื้อที่สำนักงานที่ดิน ได้อย่างดี โดยไม่มีปัญหาใดๆ เลย (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • เจริญ2/5/2013 

  Khun Narumon is polite and always be on time. (Translated by Acute Realty)
  คุณ นฤมล สุภาพและตรงต่อเวลา

 • วิฑูรย์2/5/2013 

  Khun Kanokporn is very nice. She can give us good details and always be friendly. (Translated by Acute Realty)
  คุณกนกพร ดีมาก ให้ข้อมูลดี รู้สึกเป็นกันเอง

 • สุปริญญา2/5/2013 

  Khun Kanokporn can give us a good advice and meet all our requirements. (Translated by Acute Realty)
  คุณกนกพร แนะนำข้อมูลตามที่ต้องการดีมากค่ะ

 • Ashok 2/5/2013 

  Thank you Chaweewan for the support you extended to me and my family to help settle down. I am really happy with your pro activeness, willingness to support, being flexible all times.
  ขอบคุณคุณฉวีวรรณที่คอยให้ความช่วยเหลือฉันและครอบครัวฉันมาโดยตลอด รู้สึกพอใจมากกับการทำงานที่รวดเร็ว ตั้งใจ และมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • พิสมัย2/5/2013 

  Chaweewan is a polite and servicemind person. I'm happy to work with her. In the future, if my colleagues ask me to find an accommodation, I'm absolutely to think about her.
  คุณฉวีวรรณเป็นคนสุภาพ มีใจให้บริการ เราดีใจที่ได้ร่วมงานกับเธอ ถ้าหากมีเพื่อนร่วมงานของฉันต้องการหาที่พักละก็ ฉันจะแนะนำเธออย่างแน่นอน (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Lefrancois24/4/2013 Kanjana

  I like work with miss Kanjana No problems and good presentation.
  ฉันชอบทำงานกับคุณกาญจนา ไม่เคยมีปัญหาเลย เธอเสนองานได้อย่างดี (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • ชะอ้อน22/4/2013 Kanjana

  Khun Kanchana provides a good service to customers. (Translated by Acute Realty)
  คุณกาญจนา บริการลูกค้าดี

 • วรรพา22/4/2013 Kanjana

  Khun Kanchana is neat, friendly and always be on time. (Translated by Acute Realty)
  คุณกาญจนา เรียบร้อย ยิ้มแย้ม เป็นกันเอง ตรงต่อเวลา

 • Mrs. Inger22/4/2013 Kanjana

  Kanjana has been very good and kindly. I will like to use her again next time.
  คุณกาญจนาทำงานดีมาก ฉันจะใช้บริการกับเธออีกในครั้งต่อไป (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Ilkka 22/4/2013 Kanjana

  Kanjana have done all well and she has been very helpful and co-operative and with her professional attitude and skills. we have found the way to continue co-operation, many thanks for her.
  คุณกาญจนาทำงานดีมาก ช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีในการประสานงานได้อย่างมืออาชีพ มีทัศนคติที่ดี มีทักษะดี ขอบคุณเธอมากจริงๆ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Vaitto22/4/2013 Kanjana

  Kanjana is friendly and helpful and with her is pleasant to deal visit. she always takes care of matters agreed. we hope to see her again. thank you.
  คุณกาญจนาเป็นคนอัธยาศัยดี ให้ความช่วยเหลือเสมอ และดูแลเรื่องต่างๆ ให้กับเราอย่างดีตามที่คุยไว้ หวังว่าจะได้เจอกับเธออีก ขอบคุณ (ครับ/ ค่ะ) (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • ธรรมรัตน์22/4/2013 

  Khun Narumon provides good service with full details. (Translated by Acute Realty)
  คุณนฤมล บริการดี ให้รายละเอียดครบถ้วน

 • คุณศศิวิภา22/4/2013 

  Khun Papispan is easy to contact. She services us very fast and very polite. She is reliable and can work quickly. As a result, there are inquies for the details of the unit and renting. (Translated by Acute Realty)
  คุณปพิศพันธุ์ ติดต่อได้ง่าย บริการรวดเร็ว พูดจาสุภาพ ทำงานรวดเร็ว คำพูดเชื่อถือได้ มีการติดต่อกลับเกี่ยวกับรายละเอียดของห้องและการเช่า

 • Mr. Paul22/4/2013 

  Papispan The company representative was very helpfull and please in helping with the renting of the condo. I would have no problem telling other people to use acute realty due to the good service offered.
  บริษัท Acute Realty และคุณปภิสพานช่วยเหลือเราอย่างดีมากในเรื่องการเช่าคอนโด แน่นอนฉันจะบอกกับคนอื่นให้มาใช้บริการกับ Acute Realty ซึ่งบริการได้ดีจริงๆ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Mr. Selcuk 21/3/2013 

  We would like to thank khun Chanyaphak very much for her assistance during the process of renting this house. She is very helpful and professional with great attitude.
  เราอยากขอบคุณคุณชัญญาภัคมากๆ สำหรับความช่วยเหลือของเธอในการจัดการเรื่องการเช่าบ้านให้กับฉัน เธอช่วยเหลือได้มากอย่างมืออาชีพด้วยทัศนคติที่ดีจริงๆ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Anita 19/2/2013 Kanjana

  Kanjana is a nice person, very good!
  คุณกาญจนาเป็นคนดีมากๆ จริงๆ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Stig 14/2/2013 Kanjana

  Kanjana was fantastic with amazing serve. We will contact her for next season.
  คุณกาญจนาบริการเยี่ยมมาก เราจะติดต่อเธออีกในฤดูข้างหน้านี้ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • Gaigl 14/2/2013 Kanjana

  We really enjoyed our stay in your apartment. The property is all neat and clean and the staff is really helpful and friendly. Kanjana is very friendly and well-organised person.
  ฉันมีความสุขกับการอยู่อพาร์ทเม้นท์นี้มาก ที่นี่สะอาด เป็นระเบียบ พนักงานให้ก็คอยให้ความช่วยเหลือดีและเป็นมิตร คุณกาญจนามีอัธยาศัยดีมาก และบริหารจัดการได้ดี (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณกัญญารัตน์2/2/2013 

  Acute Realty is reliable and trustworthy that makes customers feel confident to work with. Also Khun Surinya can give clear details and good at following up work. (Translated by Acute Realty)
  บริษัทแอคคิวท์ เรียลตี้ มีความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้ ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจมากขึ้น และพนักงานขายคุณสุริญญา ให้ข้อมูลชัดเจน ติดตามผลงาน สุภาพ พูดจาดี ทำให้ลูกค้ารู้สึกพอใจมากและมั่นใจในการทำงานของพนักงาน

 • Tony 1/2/2013 

  Papispan is the best agent I have had the pleasure to work with. She is very helpful and was professional in her work. I would highly recommend her for anyone looking for property or any undertaking.
  คุณปภิสพานเป็นตัวแทนอสังหาฯ ที่ดีที่สุดที่เราทำงานด้วย เธอให้ความช่วยเหลือเสมอและทำงานอย่างมืออาชีพ จึงอยากแนะนำการบริการของเธอให้กับคนที่ต้องการหาทรัพย์หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาฯ (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • คุณนิพนธ์1/2/2013 

  Acute Realty is good and reliable. Also Khun Cholada provided us an incredible service. She is attentive, friendly and has a good manner. (Translated by Acute Realty)
  แอคคิวท์ เรียลตี้เป็นบริษัทที่ดี มีความน่าเชื่อถือ และคุณชลลดาบริการดี เอาใจใส่ลูกค้าดีมาก อัธยาศัยดี มารยาทเรียบร้อย

 • Mr. Dennis24/1/2013 Amonrat

  Amonrat was an exceptional salesperson and always represented Acute Realty in the most professional manner. She was always pleasant and helpful beyond the call of duty. I was pleased that Amonrat spoke such excellent English and took great pains to explain everything to me until I understood. She wa
  คุณอมรรัตน์เป็นพนักงานขายที่โดดเด่น เธอเป็นตัวแทนความเป็นมืออาชีพของบริษัท เธอคอยให้ความช่วยเหลือเสมอแม้นอกเวลางานก็ตาม เธอพูดภาษาอังกฤษเก่ง มีความอดทนพยายามในการอธิบายจนฉันเข้าใจ และยังช่วยอธิบายหลายสิ่งหลายอย่างให้กับพาร์ทเนอร์ของฉันที่เป็นคนไทยด้วย และให้เราสามารถโทรหาเธอได้ตลอด เธอช่วยพาฉันไปติด

 • Irina 17/1/2013 

  For Company: It was very easy and rapid to find the condo with Acute Realty. They always keep contact with me. For Salesperson: I would like to say big thanks to Metinee who helped us with all our problems. Thank you.
  สำหรับบริษัท: มันง่ายและสะดวกมากในการหาคอนโดผ่านบริษัท Acute Realty ซึ่งติดต่อเราอยู่เสมอ สำหรับพนักงาน: ฉันอยากขอบคุณคุณเมทินีที่คอยให้ความช่วยเหลือเราในเรื่องต่างๆ ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ) (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)

 • วนิดา17/1/2013 

  For company: The company is famous and well-known, filled with good information in the website. It's a relialbe company. For Slesperson: Khun Methinee is responsible, polite, friendly and can keep us updated for any information. (Translated by Acute Realty)
  ภาพรวมของบริษัท: บริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ข้อมูลที่ลงในเว็ปไซต์ให้รายละเอียด มีความน่าเชื่อถือดี ภาพรวมของพนักงานขาย: คุณเมทินีมีความรับผิดชอบ พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี ให้ข้อมูลต่างๆอยู่ตลอดเวลา

 • Mrs. Carhyl 1/1/2013 

  Chaweewan was very kind enough to contact us for all updates and was even meeting with us even on a Sunday. Acute Realty is very lucky to have an employee like Chaweewan. Also we would like to grab this opportunity to thanks your company and most especially Chaweewan for saving us all the hassle in
  คุณฉวีวรรณคอยอัพเดทข้อมูลให้กับเราเสมอแม้ว่าจะต้องนัดเจอกันวันอาทิตย์ก็ตาม Acute Realty โชคดีมากที่มีพนักงานอย่างคุณฉวีวรรณ ทั้งนี้เราจึงถือโอกาสขอบคุณบริษัทคุณและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณคุณฉวีวรรณที่ทำให้เราไม่ต้องลำบากในการหาอพาร์ทเม้นท์เอง (แปลโดย แอคคิวท์ เรียลตี้)