คุณสุรีพร เฟื่องฟุ้ง

คุณทิพย์วรรณ บริการดี ให้ข้อมูลครบถ้วน ติดตามและอัพเดทข้อมูลเป็นอย่างดี มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง ติดต่อประสานงานชัดเจน

คุณชารีดา

คุณทิพย์วรรณ ให้บริการดีและรวดเร็ว เอาใจใส่ และให้ข้อมูลครบถ้วนตรงตามความต้องการ

คุณจิรสุดา

คุณทิพย์วรรณ ให้บริการดีมากค่ะ เป็นกันเองกับลูกค้า ให้ข้อมูลที่ต้องการได้ทุกอย่างและรวดเร็วสามารถให้คำปรึกษาได้ในหลายๆเรื่อง หาทางออกที่ดีที่สุดให้ลูกค้า