คุณกัลยา

คุณชลดา พนักงานดูแลดี เป็นกันเอง ให้ข้อมูลตรงตามที่สอบถาม การบริการที่รวดเร็วทั้งทางข้อมูลของคอนโดและอื่นๆ

คุณนฤมล

คุณชลดา มีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้ม เต็มใจให้บริการ มีควมใส่ใจดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี แนะนำสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า ให้ความแนะนำช่วยเหลือในเรื่องการยื่นกู้ คอยอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับลูกค้า

คุณชัยภัทร

คุณชลดา พนักงานขายบริการดีมาก ให้ความแนะนำในเรื่องของการกู้แบงค์ดีและบริการดีประทับใจ สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา

คุณวิทยา

คุณชลดา พนักงานบริการดี แนะนำข้อมูลละเอียด เป็นกันเอง พูดเก่ง มีติดตามความพึงพอใจของลูกค้าในการชมโครงการ นำเสนอสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้า โดยภาพรวมบริการประทับใจมาก

คุณเปรมฤดี

คุณชลดา บริการดีมากในทุกขั้นตอน เรื่องติดต่อธนาคาร ชี้แจงรายละเอียด เข้าใจง่าย และประสานงานดีเยี่ยม

คุณกนกทิพย์

คุณชลดา (ออย) ให้บริการเป็นกันเอง อัธยาศัยดี พูดจาเพราะ บริการประทับใจ รวดเร็วให้ข้อมูลถูกต้องชัดเจน จัดเตียมเอกสารให้อย่างรวดเร็ว

คุณนฤดล

คุณชลดา ให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายดีมาก เมื่อมีข้อสงสัยตรงไหนหากสอบถามไปแล้ว ได้รับ Feedback รวดเร็ว และให้บริการเป็นกันเอง ข้อมูลที่ได้ก็น่าเชื่อถือ

คุณกนิษฐา

คุณชลดา (ออย) ให้บริการรวดเร็ว และเป็นกันเอง ให้บริการน่าเชื่อถือ พูดจาไพเราะ ติดตามเอกสารรวดเร็ว เข้าใจง่ายค่ะ อัธยาศัยดี

คุณชฎาพร

คุณชลดา บริการดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม พูดจากับลูกค้าดี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้ดี ทำให้ลูกค้า มีการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

คุณอารดา

คุณชลดา ให้บริการน่าเชื่อถือ สามารถทำให้ตัดสินใจในการซื้อง่ายขึ้น มีการบริการอย่างเป็นกันเองค่ะ บริการอย่างรวดเร็ว ตามเรื่องให้ตลอดค่ะ

คุณสุภาพร

คุณชลดา การให้ข้อมูลได้ครอบคลุมเกี่ยวกับโครงการ ให้บริการเป็นกันเอง ให้บริการข้อมูลที่น่าเชื่อถือละเอียด มีอัธยาศัยดี

คุณณัฎฐนิชา

คุณชลดา (ออย) อัธยาศัยดี บริการดี เอาใจใส่ลูกค้า ช่วยเหลือและแนะนำในเรื่องต่างๆที่สอบถามดีมาก เข้าใจง่าย ให้ความเป็นกันเองกับลูกค้า ประทับใจมากค่ะ

คุณอรพรรณ

คุณชลดา พนักงานขายดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ บริการที่น่าประทับใจ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ตรงไปตรงมา

คุณสุภัทสร

คุณชลดา ให้ข้อมูลน่าเชื่อถือ เอาใจใส่เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น ให้บริการเป็นกันเอง ดูแล เทคแคร์ดีมาก ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทุกครั้งที่บริการจะไม่มีความเครียด

คุณยอดขวัญ

คุณชลดา ให้บริการด้วยความรวดเร็วและละเอียดถี่ถ้วน และเป็นกันเองดีมากๆค่ะ และให้คำปรึกษาในด้านสินเชื่อได้เป็นอย่างดี

คุณวาสนา

จากที่ได้ติดต่อซื้ออาคารชุดตั้งแต่วันแรก ปรากฏว่า คุณชลดา (ออย) ฝ่ายขายเป็นพนักงานที่น่ารักมากๆค่ะ ช่วยแนะนำ และปรึกษาเกี่ยวกับห้องชุดสามารถแนะนำและอธิบายได้ชัดเจนค่ะ ไปขอคำแนะนำทุกครั้ง หน้าตา ยิ้มแย้ม และเป็นกันเองมากค่ะ และยังประสานงานเรื่องต่างๆได้รวดเร็วไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนานค่ะ

คุณนัยนา

คุณชลดา ให้ข้อมูลและตอบคำถามได้รวดเร็ว มีความเป็นกันเอง และบริการที่ดี สุภาพ ให้ข้อมูลเรื่องธนาคารที่ยื่นเรื่องกู้ได้อย่างดี รวดเร็วและติดตามข้อมูลให้กับลูกค้าได้ดี

นางสาวอุไรวรรณ

คุณชลดา ให้การบริการดูแลเป็นอย่างดี ให้คำแนะนำในการซื้อขายเป็นอย่างดี ให้ข้อมูลในการบริการติดต่อทางธนาคารเป็นอย่างดีและให้แจ้งข้อมูลชัดเจนให้ครบถ้วนจะได้ดำเนินการถูก

คุณมนต์ชัย

คุณชลดา ให้บริการตรงกับความต้องการ มีความรู้ ประทับใจในการบริการของพนักงานมาก มีจิตการให้บริการที่ดีมาก

คุณปิติพันธ์

คุณชลดา การให้คำปรึกษาการขายมีความใส่ใจ และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง สามารถปรึกษา แนะนำ อย่างตรงไปตรงมา มีการอัพเดทราคา โปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง มีการใส่ใจลูกค้าดี แต่การดำเนินการบางอย่างอาจช้าเกินไป

คุณฐานิศา

คุณชลดา ให้ข้อมูลได้ดี มีความเป็นกันเอง ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเป็นอย่างดี ติดตามและแจ้งผลรวดเร็วดีมาก ให้คำแนะนำเกี่ยวการกู้เอกสารกับธนาคารเป็นอย่างดี ให้ส่วนลดและโปรโมชั่นที่ลูกค้าสามารถจะตัดสินใจในการซื้อได้เป็นอย่างดี

คุณชยามา

คุณชลดา (ออย) ให้ข้อมูลได้ละเอียดทั้งเรื่องของโครงการและส่วนอื่นๆที่สอบถาม ติดตามอัพเดทข้อมูลตลอด ตอบคำถามและข้อสงสัยได้รวดเร็ว และเป็นกันเองมาก

คุณเกรียงไกร

คุณชลลดา (ออย) ในด้านของข้อมูล น่าเชื่อถือ ดีเยียม ในด้านการบริการ ดีมากทั้งก่อนและหลังการขาย และสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าได้ดี สามารถตอบคำถามและให้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง การบริการประทับใจมาก ติดตามลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และเป็นกันเอง ดีเยี่ยม

คุณประมาณฑ์

จากที่ได้ติดต่อซื้อขายอาคารชุดกับคุณชลลดา (ออย) ปรากฏว่า เป็นคนที่ให้คำแนะนำที่ดีมาก ช่วยติดต่อในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระหว่างผู้จะซื้อกับทางธนาคารและอื่นๆ ให้คำแนะนำเรื่องการตกแต่งและอื่นๆ ซึ่งช่วยให้ตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างได้ดีขึ้น

คุณขวัญจิตร

จากการได้ติดต่องาน คุณชลดา (ออย) เป็นคนอัธยาศัยดี บุคคลิกดี ทั้งการพูด การบริการ ดูเอาใจใส่เรา ให้ความสำคัญกับลูกค้า และการให้บริการข้อมูลที่ตรงไปตรงมา เข้าใจง่ายค่ะ คอยตามผลประสานงานให้อย่างดีค่ะ ความเป็นกันเองกับลูกค้าเหมือนประหนึ่งญาติพี่น้องค่ะ ประทับใจค่ะ