คุณไพโรจน์

ให้บริการด้วยตวามจริงใจ มีความซื่อตรง และยืดหยุ่น ความคิดในแง่บวก การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขายและผู้ซื้อให้มาบรรจบกันที่จุดสมดุลย์

คุณกัลยา

ให้คำแนะนำอย่างดีเยี่ยมตลอดทุกขั้นตอน ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่เริ่มติดต่อ จนถึงวันโอน ให้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำ มีช่องให้ใส่ 20 คะแนนจะให้ 20 เลย

คุณดุจทราย

ขอบคุณคุณหล้า ติดต่อและประสานงานดีมากค่ะ คุณหล้าจะดำเนินการเร็วทันใจ คำนึงถึงความต้องการของทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ ทำให้การทำสัญญาต่างๆ เสร็จลุล่วงอย่างดี