คุณอดิศักดิ์

ให้ข้อมูลในการติดต่อประสานงานเป็นที่น่าเชื่อถือดีมาก รวดเร็วในการติดต่อประสานงานดีตั้งแต่ต้นจนจบ มีอัธยาศัยดี มีมารยาท สุภาพเรียบร้อย

คุณนงลักษณ์

ให้ข้อมูลตั้งแต่ก่อนซื้อจนตัดสินใจซื้อดีมาก เกี่ยวกับประโยชน์ ข้อกฎหมาย ทำให้ตัดสินใจซื้อ และมีความน่าเชื่อถือในข้อมูลที่ให้ สามารถตอบคำถามและอำนวยความสะดวกให้รวดเร็ว มีน้ำใจและดูนอบน้อม บุคลิกภาพดีมาก