ส่งความต้องการของคุณ » เกี่ยวกับ แอคคิวท์ เรียลตี้

หน้าหลัก / 

ส่งความต้องการ

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง: * จำเป็น

Wh-640223-0003
Warehouse (For Sale)
Warehouse for sale in good location, just 300 m. away from Super Highway road and only 15 minutes drive to the airport. Ten wheel trucks can pass. It is suitable for storage and distribution a goods.
6000000 THB
Super Highway Road

นโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล
770042