ส่งความต้องการของคุณ » เกี่ยวกับ แอคคิวท์ เรียลตี้ ThSh-650530-0026

หน้าหลัก / 

Send Requirement

ข้อมูลพื้นฐาน

 

ThSh-650530-0026
TownHouse, ShopHouse (For Sale), / (For Rent)
4 story townhomes, 2 houses for sale with tenant with side areas for gardening, width 16.1 meters, depth 20.3 meters, 774 sq m including balcony, only 200 meters from Udom Suk BTS station, 300 meters away from Bangkok mall
30000000 THB
30000 THB/Month
udomsuk

 

 

นโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล
174272
Please type in the security code to submit :