ส่งความต้องการของคุณ » เกี่ยวกับ แอคคิวท์ เรียลตี้

หน้าหลัก / 

ส่งความต้องการ

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง: * จำเป็น

Ht-640730-0001
Hotel (For Sale)
Hostel for sale in the moat, the heart of Chiang Mai city. It is 4-storey building with 12 rooms, 5 rooms per floor. There is a shared bathroom on each floor. It is a bunk bed for 2 people per room. The ground floor is a reception hall for customers that can be adapted into a cafe and dining zone. It is convenient to travel, surrounded by complete facilities near Tha Phae Gate, Walking Street and Waroros market.
9900000 THB
Sri Phoom

นโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล
070848