ส่งความต้องการของคุณ » เกี่ยวกับ แอคคิวท์ เรียลตี้

หน้าหลัก / 

ส่งความต้องการ

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง: * จำเป็น

Ht-640303-0002
Hotel (For Sale)

Luxury hotel for sale in Sukhumvit 23 alley, Bangkok.

Land size 1-1-25 rai or 525 sq m.

The hotel has 17 storeys, 146 rooms, and 50 car park.

Usable area 13,494 sq.m. :

1. Guest Room 5,329 sq.m.
2. Common Area 1,560 sq.m.
3. Support Area 6,605.5 sq m.

1000000000 THB
Sukhumvit 23 alley, Bangkok.

นโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล
559664