ส่งความต้องการของคุณ » เกี่ยวกับ แอคคิวท์ เรียลตี้ H-640117-0001

หน้าหลัก / 

Send Requirement

ข้อมูลพื้นฐาน

 

H-640117-0001
House (For Sale)
Palm Springs Privato is modern luxury house on a potential location near the main road, Chiang Mai-Hang Dong Road, just 10 minutes from the city. It is situated in an area of 11 Rai, peaceful and highly private with only 39 families. The single two-storey houses are designed to fit perfectly with all families' lifestyle. The multi-function pools are available for every resident and are the ultimate recreational space for modern families.
16900000 THB
59000 THB/Month
Chiang Mai- Hangdong road

 

 

นโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล
979176
Please type in the security code to submit :