หน้าหลัก / 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เพื่อปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในการติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ www.acuterealty.com

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ (Name) ที่อยู่อีเมล์(Email Address) ที่อยู่ (Address) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น เมื่อทำการลงทะเบียนภายในเว็บไซต์ (Sign Up) สมัครรับจดหมายข่าว (E-newsletter Subscription) ข้อมูลโครงการที่สนใจ แบบห้องที่ต้องการ งบประมาณ รวมถึงการติดต่อและข้อร้องเรียนต่างๆ

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อใช้ในการติดต่อ ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัท แอคคิวท์เรียลตี้ จำกัด เท่านั้น

ทางเราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รวบรวมไว้ไปเผยแพร่ จำหน่าย ส่งต่อ แก่บริษัท องค์กร และบุคคลอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน

 

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางเว็บไซต์ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น ทางเว็บไซต์ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

บริษัทจะใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการให้บริการและปรับกระบวนการดำเนินการในการรักษาข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงการนำไปใช้ ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ อย่างไรก็ดีผู้ใช้บริการควรเข้าใจถึงความรับผิดชอบของตนในการเก็บรักษา รหัสผู้ใช้ (User ID) รหัสผ่าน (Password) และรหัสอื่นๆ ในบริการที่จัดเตรียมไว้ เป็นความลับ

 

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท แอคคิวท์เรียลตี้ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น จะถูกประกาศที่นี่

 

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัย และคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อเราได้ที่

บริษัท แอคคิวท์เรียลตี้ จำกัด

484,524 ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น.– 18.00 น.

โทรศัพท์: 02-5414999

อีเมล: info@acuterealty.com