แบงก์ชาติปรับเกณฑ์ LTV ใหม่ ใครได้ประโยชน์?

Home / 

NEWS

แบงก์ชาติปรับเกณฑ์ LTV ใหม่ ใครได้ประโยชน์?

 
เมื่อวันที่ 20 ม.ค. นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ มาตรการ LTV เพิ่มเติม เพื่อช่วยให้ประชาชนกู้บ้านเพื่ออยู่อาศัยจริงได้ง่ายขึ้น แต่ยังอยู่บนพื้นฐานและมาตรการในการดูแลการเก็งกำไร รวมทั้งส่งเสริมการออมของประชาชน


สำหรับหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ ได้แก่ การกู้ซื้อบ้านหลังแรกที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท แม้ว่ายังคงเพดาน LTV ไว้ที่ 100% สำหรับสินเชื่อบ้าน หรือกู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกัน แต่สิ่งที่ ธปท.ต่อยอดให้ คือ ผู้กู้สามารถกู้ยืมเพิ่มได้อีก 10% ของมูลค่าหลักประกัน สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเข้าอยู่อาศัยจริง เช่น การซื้อเฟอร์นิเจอร์ การตกแต่งบ้าน และการซ่อมแซมหรือต่อเติม
นอกจากนี้ ธปท.ยังกำหนดให้ปรับลดการวางเงินดาวน์น้อยลงจาก 20% เป็น 10% สำหรับการกู้ซื้อบ้านหลังแรกที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของการตกแต่งบ้านหรือต่อเติม และการซื้อเฟอร์นิเจอร์เช่นเดียวกับบ้านที่มีราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท 
ส่วนการดูแลผู้ที่จำเป็นต้องมีบ้าน 2 หลัง ซึ่งมีวินัยในการผ่อนชำระหนี้สัญญาที่ 1 ให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น และยังคงส่งเสริมให้มีการออมก่อนกู้นั้น ธปท.ได้ผ่อนเกณฑ์ให้การกู้ซื้อบ้านสัญญาที่ 2 ที่มีราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท โดยจะลดการวางเงินดาวน์จากเดิม 20 เหลือ 10% หากผ่อนชำระสัญญาที่ 1 มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี จากเดิมที่กำหนดให้ต้องผ่อนชำระมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
อย่างไรก็ดี ยังไม่เหมาะสมที่จะยกเลิกเพดาน LTV สำหรับการกู้ซื้อบ้านสัญญาที่ 2 เพราะพบข้อมูลว่า มากกว่าครึ่งของผู้กู้ที่ซื้ออาคารชุด 2 หลังพร้อมกัน มีระยะห่างระหว่างการกู้สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 ไม่เกิน 1 ปี สะท้อนว่าเป็นการกู้เพื่อเกร็งกำไรมากกว่าการอยู่อาศัยจริง
จะเห็นได้ว่า การปรับปรุงสินเชื่อ LTV ในครั้งนี้ ทำให้ผู้ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง มีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านหลังแรกได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลดวงเงินการดาวน์ขั้นต่ำ กู้ได้เต็ม 100% รวมถึงกู้เพิ่มได้อีก 10% เพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านได้อีกด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งสำคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อบ้าน คือการรู้กำลังการผ่อนชำระของตัวเอง  เพราะต้องมีความพร้อมในการผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่ให้ครบตลอดอายุสัญญานั่นเองครับ.
ข้อมูลจาก : https://www.isranews.org/isranews-news/84689-ltv.html

4/2/2563 11:36:29

Subscribe for Our Newsletter