คำนวณการกู้สินเชื่อ


หมายเหตุ

1. ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
2. อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณจะถูกบวก 1% เพื่อป้องกันผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR
3. โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทหลักประกันและเงื่อนไขอื่นๆจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร
4. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด