หน้าหลัก / 

Cookie Policy

นโยบายการใช้คุกกี้

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของท่านโดยเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ท่านเยี่ยมชม คุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในการเข้าชมครั้งต่อไป หรือไปยังเว็บไซต์อื่นที่รู้จักคุกกี้นั้น คุกกี้เหล่านี้อาจเก็บข้อมูลความชอบของผู้ใช้งานหรือข้อมูลอื่น ๆ การใช้คุกกี้เป็นมาตรฐานสำหรับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน หากท่านไม่ต้องการใช้คุกกี้ ท่านสามารถจัดการและควบคุมคุกกี้ผ่านเบราว์เซอร์ของท่าน รวมถึงการปิดคุกกี้โดยการลบคุกกี้ออกจาก ‘ประวัติเบราว์เซอร์’ (cache) ของท่าน เมื่อท่านออกจากหน้าเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม การปิดคุกกี้อาจทำให้รูปแบบการทำงานและบริการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่อาจใช้งานได้อย่างเหมาะสม

 

ทั้งนี้ เราใช้คำว่า “คุกกี้” ตลอดนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ เพื่อให้ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันด้วย

 

คุกกี้ที่บริษัทใช้

 

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์เพื่อทำให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัย ความง่ายในการใช้งานและความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการใช้งาน ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือ ทำให้ท่านเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ ทั้งนี้ การจัดวางคุกกี้ประเภทนี้ลงในอุปกรณ์ของท่านจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

 

คุกกี้ช่วยเหลือในการทำงาน (Functionality cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านตั้งค่าเกี่ยวกับเว็บไซต์ได้ (เช่น การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร การปรับแต่งหน้าเว็บ) หรือการให้บริการของเว็บไซต์ เช่น การแสดงความคิดเห็นบนบล็อก

 

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์  (Analytical cookies)

“คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์” มีความสำคัญกับการวัดผลประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ คุกกี้นี้คือข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ในช่วงเวลาระหว่างเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถูกใช้เพื่อวัดผลการใช้งานเว็บไซต์และอาจถูกใช้เพื่อติดตามผู้ใช้งานแต่ละคน ภายในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการใช้งาน (User journey) ของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์เท่านั้น “คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์” จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล แต่จะเก็บข้อมูลสถิติซึ่งช่วยให้ปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ และความเร็วของเว็บไซต์

 

คุกกี้โซเชียลมีเดีย (Social media cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ได้รับการกำหนดโดยบริการโซเชียลมีเดียที่เราได้เพิ่มบนเว็บไซต์นี้ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหากับเพื่อน ๆ และเครือข่ายของท่านได้ คุกกี้ประเภทนี้สามารถติดตามเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์อื่น ๆ และสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของท่านได้ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื้อหาและข้อความที่ท่านเห็นบนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านเข้าชม หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะไม่สามารถใช้หรือดูเครื่องมือการแบ่งปันนี้ได้

 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้นี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดวันหมดอายุของคุกกี้แต่ละประเภทได้ที่ “การตั้งค่าคุกกี้” ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแถบด้านล่างของแต่ละเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราที่ท่านกำลังเยี่ยมชม

 

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ [“การตั้งค่าคุกกี้”] ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแถบด้านล่างของแต่ละเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราที่ท่านกำลังเยี่ยมชม

 

อย่างไรก็ตาม เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลของท่าน เราคือใคร และท่านสามารถติดต่อเราได้อย่างไร เป็นต้น ท่านสามารถเยี่ยมชมนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของเราที่

https://www.acuterealty.com/privacy_policy

 

การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้หากต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของเรา