ส่อง 5 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน “ราคาที่ดิน” เพิ่มสูงสุด 10-19 %

ส่อง 5 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน “ราคาที่ดิน” เพิ่มสูงสุด 10-19 %

ส่อง 5 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน “ราคาที่ดิน” เพิ่มสูงสุด 10-19 %

อันดับที่ 1 “สถานีบางซื่อ” มีอัตราเติบโต 19.0% ในปี 2560 เทียบกับปีก่อนหน้า เป็นสถานีที่มีราคาที่ดินต่ำสุดเมื่อเทียบกับพื้นที่รอบสถานีอื่น ๆ ในเส้นทางเดียวกัน อยู่ที่ 250,000 บาท/ตารางวา เนื่องจากยังเป็นสถานีอยู่ห่างใจกลางเมือง ทำให้ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง

อันดับ 2 “สถานีสีลม” ย่านศูนย์กลางทางธุรกิจ (central business district : CBD) ของกรุงเทพมหานคร มีอัตราเติบโตต่อปีสูงเป็นอันดับสอง 18.5% เป็นสถานีที่มีราคาที่ดินสูงที่สุด 1,600,000 บาท/ตารางวา ในปี 2560 แสดงให้เห็นว่าเป็นทำเลที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง อาจเป็นเพราะที่ดินว่างสำหรับการพัฒนามีจำกัด

อันดับที่ 3 “สถานีคลองเตย” มีอัตราการเติบโตต่อปี 12.6% มีราคาที่ดินเฉลี่ย 650,000 บาท/ตารางวา และอันดับที่ 4 “สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” มีอัตราการเติบโตต่อปี 11.1% มีราคาที่ดินเฉลี่ย 700,000 บาท/ตารางวา

อันดับที่ 5 “สถานีเพชรบุรี” เป็นสถานีที่ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ มีอัตราการเติบโตต่อปี 10.5% ราคาที่ดิน 580,000 บาท/ตารางวา ต่างจากราคาที่ดินสถานีสุขุมวิท ซึ่งเป็นสถานีถัดไป อยู่ที่ 1,600,000 บาท/ตารางวา แสดงให้เห็นว่าเป็นทำเลที่มีศักยภาพแต่อาจต้องได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับพื้นที่มากขึ้น

ทั้งนี้ แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (MRT) รถไฟสายสีเขียวเข้ม-อ่อน (BTS) แอร์พอร์ตเรลลิงก์ (ARL) รวมทั้งระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางภายในกรุงเทพฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ราคาที่ดินโดยรอบสถานีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม สถานีใกล้เคียงมีราคาที่ดินและอัตราเติบโตแตกต่างได้ถึง 2 เท่า การลงทุนจึงต้องศึกษาศักยภาพรายทำเลอย่างรอบคอบ

Cr. ประชาชาติธุรกิจ

15/2/2561 13:07:16