หน้าหลัก / 

ข่าวสาร

มาตรการพักชำระหนี้บ้าน

เมื่อช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัส covid-19 ไปบ้างแล้ว ล่าสุด ธนาคารหลายแห่งได้ออกมาตรการ “พักชำระหนี้บ้าน” เพื่อช่วยเหลือและให้หยุดพักชำระเงินเต้นและดอกเบี้ย เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
ผู้ที่จะได้รับสิทธิการพักชำระหนี้นั้น ต้องไม่มีสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน และไม่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย โดยจะต้องผ่านการพิจารณาจากธนาคารด้วย ไปดูกันเลยว่าแต่ละธนาคารมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
 
ธ.ออมสิน
พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน 
ไม่ต้องลงทะเบียน
 
ธ.ทหารไทย
พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน 
ลงทะเบียนได้ที่ 
https://www.tmbbank.com/page/view/loan-covid19.html
 
ธ.กรุงเทพ 
พักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย  3 เดือน
ลงทะเบียนได้ที่ https://www.bangkokbank.com/th-TH/COVID19-Update
 
ธ.ไทยพาณิชย์
พักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 4 เดือน
ติดต่อรับมาตรการช่วยเหลือได้ที่ 0-2777-7777
 
ธ.กรุงไทย 
พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน 
ลงทะเบียนได้ที่ https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan//419
 
ธ.กสิกรไทย
1.พักชำระเงินต้น-จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 12 เดือน
2.ลดยอดผ่อนต่องวด 50% 12 เดือน 
ลงทะเบียนได้ที่ LINE @ : @KBankLive โดย พิมพ์ @help ลงในไลน์แอด 
 
ธ.กรุงศรีอยุธยา
1.พักชำระเงินต้น-จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 12 เดือน
2.ลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด 12 เดือน
3.พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด 6 เดือน
ลงทะเบียนได้ที่ https://www.krungsri.com/bank/th/Contact/coronavirus-covid-19-contact.html?utm_source=home
 
ธอส.
1.พักชำระเงินต้น-จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 3 เดือน
2.พักชำระเงินต้น-จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 1 ปี
3.พักชำระเงินต้น-จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี  6 เดือน
ลงทะเบียนได้ที่ https://apiplatform.ghbank.co.th/covidnpl หรือ แอป  GHB ALL
 
ธ.ทิสโก้
1.พักชำระเงินต้น-จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 3 เดือน
2.พิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละราย 3 เดือน
ลงทะเบียนได้ที่ https://www.tisco.co.th/th/fi-support.html
 
ธ.ธนชาต
พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน
ลงทะเบียนได้ที่ https://www.tmbbank.com/page/view/loan-covid19.html
 
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวดทั้งต้นและดอก นานสุด 3 เดือน
และสามารถพัดชำระหนี้เฉพาะเงินต้นสูงสุด 3 เดือน
ลงทะเบียนได้ที่ Line Official account @cimbthai
 
ธ.ยูโอบี
1.พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ 3 รอบบัญชี
2.พักชำระหนี้เงินต้นได้สูงสุด 12 เดือน
ลงทะเบียนได้ที่ https://www.uob.co.th/personal/covid19/covid-19_financial-assistance-program.page
 

16/4/2563 12:19:05