ประกันภัยอาคารชุด มีกี่ประเภทและครอบคลุมส่วนใดบ้าง ?

หน้าหลัก / 

ข่าวสาร

ประกันภัยอาคารชุด มีกี่ประเภทและครอบคลุมส่วนใดบ้าง ?

นอกเหนือจากการรับประกันโครงสร้างอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมจากทางโครงการ ที่เป็นการรับประกันขั้นพื้นฐานที่จะได้รับหลังจากซื้ออาคารชุดนั้น ยังมีอีกสิ่งหนึ่ง ที่ผู้อาศัยหรือเจ้าของคอนโดควรรู้ไว้ คือ”การทำประกันภัยอาคารชุด” เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยและบุคคลอื่นๆในอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม ในวันนี้เราจะมาอธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับการทำประกันภัยอาคารชุดกันครับ
 
ประกันภัยอาคารชุด มีกี่ประเภทและครอบคลุมส่วนใดบ้าง ?
ในการทำประกันภัยอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมนั้น ส่วนใหญ่แล้วทางนิติบุคคลอาคารชุดจะเป็นผู้ที่ทำประกันภัยไว้ในทรัพย์สินส่วนกลาง นิยมทำไว้ 2 ประเภท คือ
1.ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All risks insurance) จะคุ้มครองและครอบคลุมทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับอาคาร ในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัย จะคุ้มครองในส่วนของความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิดทุนประกัน เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ลมพายุ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) และภัยจลาจล
2.ประกันความรับผิดชอบต่อสาธารณชน (Public Liability) เป็นการประกันภัยกับบุคคลภายนอก จัดเป็นประกันวินาศภัย ที่ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน
นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของประกันภัยอาคารชุดเพิ่มเติม ที่ครอบคลุมภายในห้องคอนโดมิเนียมของเราโดยเฉพาะ โดยที่เจ้าของห้องจะเป็นผู้ทำประกันภัยเอง หลักๆแล้วจะนิยมทำกันอยู่ 2 ประเภท คือ
1.ประกันอัคคีภัย (Industrial Fire Insurance) เป็นการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินภายในห้องที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ส่วนใหญ่แล้วสำหรับผู้ที่ซื้อคอนโดผ่านการกู้สินเชื่อจากธนาคาร ทางธนาคารจะมีข้อบังคับให้ทำประกันอัคคีภัยไว้ด้วย
2.ประกันภัยบุคคลที่ 3 (Third Party Insurance) เป็นการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้ที่ได้รับความเสียหายจากความประมาทหรืออุบัติเหตุจากเจ้าของห้อง เช่น เจ้าของห้องทำของหล่นใส่ หรือมีสิ่งของหล่นไปโดนบุคคลอื่น
จะเห็นว่า ประกันภัยอาคารชุดและคอนโดมิเนียมนั้น มีความสำคัญมากๆสำหรับเจ้าของห้อง ถึงแม้จะมีประกันภัยจากทางโครงการไว้ให้ แต่ทั้งหมดจะเน้นไปประกันภัยของส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่ สำหรับเจ้าของห้องควรมีประกันภัยคอนโดมิเนียมสำหรับห้องตัวเองไว้จะดีที่สุด เพื่อความสบายใจในเรื่องของค่าชดเชยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เพราะฉะนั้นแล้ว อย่าละเลยที่จะทำประกันภัยอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมไว้เพื่อความสบายใจนะครับ.

8/10/2562 9:46:16

รับข่าวสารกับ แอคคิวท์ เรียลตี้