หน้าหลัก / 

ข่าวสาร

ธอส.ปล่อยสินเชื่อบ้าน ผ่อนยาว 70 ปี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวถึงหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ว่า ไม่ได้สะท้อนศักยภาพของลูกหนี้ เพราะ ธอส.มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยถึง 10 มาตรการ มีลูกค้าเข้าร่วม 511,110 บัญชี วงเงิน 430,439 ล้านบาท และปัจจุบันมาตรการที่ 5 คือ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 4 เดือน วงเงินกู้ที่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ครบระยะเวลาตั้งแต่เดือน ส.ค.ที่ผ่านมา วงเงิน 180,000 ล้านบาท โดยลูกค้ากลุ่มนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่เข้าร่วมมาตรการ 8.5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยถึง 31 ต.ค.นี้ 100,000 ล้านบาท 2.กลุ่มที่ไม่เข้าร่วมมาตรการ 80,000 ล้านบาท ซึ่งกลับมาชำระหนี้ตามปกติ 65,000 ล้านบาท ที่เหลือเป็นหนี้เอ็นพีแอล 9,000 ล้านบาท คิดเป็น 8.5% ของมูลหนี้ลูกค้า ซึ่งตัวเลขหนี้เสียต่ำกว่าที่คาดไว้ว่าจะอยู่ที่ 25% โดย ธอส.จะติดต่อลูกค้าเป็นรายบุคคล เพื่อช่วยปรับโครงสร้างหนี้
 
 ส่วนมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลา เดือน ต.ค.นี้ วงเงิน 200,000 ล้านบาท ธอส.กำลังประเมินว่าจะมีความสามารถกลับมาชำระหนี้ได้เมื่อใด จึงอาจขยายมาตรการออกไปถึงเดือน ม.ค.64 “ธอส.ตั้งสำรองหนี้เผื่อสูญรองรับการไหลของหนี้เสียไว้ที่ 5,300 ล้านบาท ซึ่งตั้งแต่ ธอส.ออก 10 มาตรการช่วยโควิด-19 มีการสำรองหนี้สงสัยเผื่อสูญแล้ว 3,500 ล้านบาท ขาดอีก 1,800 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าสิ้นปีนี้จะได้ตามเป้า” นอกจากนี้ เตรียมออกสินเชื่อทู-เจน (Two-Gen) ให้เลือกผ่อนชำระได้ 2 generation นานสูงสุดถึง 70 ปี วงเงิน 10,000 ล้านบาท ช่วยให้ลูกค้ามีบ้านเป็นของตนเอง โดยให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้กู้หลัก และให้ทายาทอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเป็นผู้กู้ร่วม วงเงินกู้ไม่เกิน 1.5-1.8 ล้านบาทต่อราย ทำให้ผ่อนค่าบ้านลดลงจากปกติ 5,600 บาทต่อเดือน จากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท เหลือเพียง 2,500-3,000 บาทต่อเดือน “คาดเริ่มเปิดให้กู้เดือน พ.ย.นี้ หลังบอร์ด ธอส.อนุมัติวันที่ 22 ต.ค.นี้ ส่วนอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับการออก สลากออมทรัพย์ ชุดเกร็ดดาว เปิดจำหน่ายสิ้นปีนี้วงเงิน 20,000 ล้านบาท ราคาหน่วยละ 5,000 บาท ซึ่งเป็นสลากอายุสลาก 2 ปี และ 3 ปี”.
 
ที่มา : http://www.thairath.co.th/news/business/finance-banking/1936673

30/9/2563 15:29:53