ครม. ไฟเขียว ลดค่าจดทะเบียนโอน-จำนอง เหลือร้อยละ 0.01% หนุนคนไทยมีบ้าน

ครม. ไฟเขียว ลดค่าจดทะเบียนโอน-จำนอง เหลือร้อยละ 0.01% หนุนคนไทยมีบ้าน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย รวม 2 ฉบับ มีสาระสำคัญ เป็นการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม ร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01% และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ในคราวเดียวกัน จากเดิมร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01% เช่นเดียวกัน
 
โดยมีรายละเอียดสำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้
 
1.อาคารที่อยู่อาศัย ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว หรือ
 
2.อาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุด โดยราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท
 
นายธนกร กล่าวว่า ทั้งนี้การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการ มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่ไม่สูงมากและเหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม โดยผู้ซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยของตนเอง และผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ ในราคาซื้อขาย และราคาประเมินทุนทรัพย์ ไม่เกินมูลค่า 3 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65
 
ทั้งนี้คาดการณ์ว่า มาตรการนี้จะช่วยสนับสนุน และบรรเทาภาระประชาชน และส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ที่สูญเสียรายได้ ทางสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบฯ จะพิจารณาชดเชยรายได้ให้อปท. ตามความเหมาะสม.
 
ที่มา : https://www.matichon.co.th/politics/news_3097761

13/1/2565 9:11:52