การบริหารจัดการที่ดี ช่วยอัพราคาอสังหาฯ

การบริหารจัดการที่ดี ช่วยอัพราคาอสังหาฯ

การบริหารจัดการที่ดี ช่วยอัพราคาอสังหาฯ

จากการศึกษาเกี่ยวกับอาคารสำนักงานและคอนโดมิเนียมที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพกับอาคารที่ขาดการบริหารจัดการที่ดี โดยบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอล พบว่า

อาคารสำนักงานที่ได้รับการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีผลประกอบการและความสามารถในการแข่งขันสูงกว่า ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างอาคารที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ประกอบด้วยอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคคอมเพล็กซ์ อาคารสาทรสแควร์ อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ และอาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี มีพื้นที่เหลือเช่าเฉลี่ยรวมกันเพียง 2.9%ขณะที่อาคารเกรดเอในย่านศูนย์กลางธุรกิจ มีพื้นที่เหลือเช่าเฉลี่ยรวมกัน 9% นอกจากนี้ อาคารสำนักงานเกรดเอที่ได้รับการบริหารจัดการที่ดี ยังมีค่าเช่าโดยเฉลี่ยสูงกว่าอาคารเกรดเอในย่านเดียวกันระหว่าง 10%-30%

สำหรับคอนโดมิเนียม พบว่า การปรับขึ้นของราคาคอนโดมิเนียมระดับหรูที่มีอายุระหว่าง 5-7 ปีใน 4 ทำเล ได้แก่ ชิดลม พร้อมพงษ์ ทองหล่อ และเอกมัย โดยพิจารณาราคาขายเฉลี่ย ณ วันที่การก่อสร้างแล้วเสร็จกับราคาที่มีการขายต่อในช่วงกลางปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกันระหว่างคอนโดมิเนียมระดับเดียวกันที่ตั้งอยู่ในย่านเดียวกัน และมีคุณภาพการออกแบบ-ก่อสร้างใกล้เคียงกัน แต่ต่างกันที่คุณภาพของการบริหารจัดการอาคารที่ได้รับตั้งแต่การก่อสร้างแล้วเสร็จ พบว่า คอนโดมิเนียมที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีการปรับขึ้นของราคาในระดับที่น่าพอใจ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,255 วันที่ 23 - 26 เมษายน พ.ศ. 2560

26/4/2560 9:29:40