ร่วมแสดงความยินดีกับ Acute Realty ใน “งานเลี้ยงขอบคุณสุดยอดนักขาย NPA PARTNERS” By KBANK

ร่วมแสดงความยินดีกับ Acute Realty ใน “งานเลี้ยงขอบคุณสุดยอดนักขาย NPA PARTNERS” By KBANK

งานนี้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณและมอบรางวัลให้กับกลุ่มบริษัทนายหน้าในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ที่ได้เซ็นสัญญาเป็น Partner ขายทรัพย์ NPA ของธนาคารกสิกรไทย และช่วยผลักดันให้มียอดขายทรัพย์มือสองของธนาคารฯ ในปีนี้ทะลุเกินกว่า 10,000,000,000 (หนึ่งหมื่นล้าน) บาท และในโอกาสนี้กลุ่มบริษัท Acute Realty สามารถคว้าได้ถึง 3 รางวัล ได้แก่

  1. รางวัลยอดขายสูงสุด Top 3 of the month โดย บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ หัวหินจำกัด
  2. รางวัลโอนไวให้เลย โดย บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ หัวหิน จำกัด
  3. รางวัลโอนไวให้เลย โดย บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ คุณกนกวรรณ บูรณวิทยานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส คุณรองเทพ โรจนพฤกษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อฯ และ คุณเดือนพร เครือพันทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อฯ ที่ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลแก่ Acute Realty ซึ่งนำทีมโดย คุณสมศักดิ์ ศุภปีติพร กรรมกรผู้จัดการ บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ หัวหิน จำกัด และคุณพรรณี สงวนศักดิ์มั่น ผู้จัดการการฝ่ายขายด้าน Resale และ NPA บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด เป็นผู้รับมอบรางวัล

กลุ่มบริษัท Acute Realty ขอขอบพระคุณธนาคารกสิกรไทยที่ได้ให้เกียรติจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และในส่วนที่ขาดไม่ได้ ขอขอบคุณทีมผู้บริหารและทีมงานทุกภาคส่วนของบริษัทที่ได้ร่วมมือร่วมใจผลักดันให้ประสบความสำเร็จใน campaign นี้ขึ้นมาได้.