Acute Realty ฝีมือไม่ตก กสิกรไทย ส่งมอบจักรยาน Eco ลดโลกร้อน ประกาศยอดขาย NPA ต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2565 บริษัทแอคคิวท์ เรียลตี้ กรุ๊ป ได้รับรางวัลจักรยาน Eco ลดโลกร้อน ชื่อรางวัล "ตัวแทนการขายทรัพย์สิน NPA ของธนาคารกสิกรไทย ที่ปิดยอดขายดีและปิดยอดขายอย่างต่อเนื่องตลอดมา" รับรางวัลโดย นายปรีชา ศุภปีติพร และนายสมศักดิ์ ศุภปีติพร กรรมการผู้จัดการบริษัทแอคคิวท์ เรียลตี้ กรุ๊ป เป็นผู้รับมอบ