แอคคิวท์ เรียลตี้ จัดอบรมสัมมนาให้แก่พนักงาน

แอคคิวท์ เรียลตี้ จัดอบรมสัมมนาให้แก่พนักงานเรื่อง ก้าวไกล เติมกำลังพิชิตยอดขายด้วยพลัง NPL จากจิตใต้สำนึก พร้อมเทคนิคต่างๆ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม หิน น้ำ ทราย สวย (หัวหิน)