บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด จัดอบรมในหัวข้อ การบริหารการเงินที่ดี ให้กับพนักงาน

หน้าหลัก / 

กิจกรรม

บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด จัดอบรมในหัวข้อ การบริหารการเงินที่ดี ให้กับพนักงาน

บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด จัดคอร์สอบรมในหัวข้อ การบริหารการเงินที่ดี ให้กับพนักงานบริษัท เพื่อให้พนักงานรู้จักวิธีการจัดการเงินออมและแบ่งสัดส่วนในการใช้ เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2560 ชั้น 1 อาคารแอล. พี. เอ็น. ทาวเวอร์