แอคคิ้วท์ เรียลตี้ ได้จัดโครงการ "ปันน้ำใจให้น้อง กับ แอคคิวท์ เรียลตี้"

หน้าหลัก / 

กิจกรรม

แอคคิ้วท์ เรียลตี้ ได้จัดโครงการ "ปันน้ำใจให้น้อง กับ แอคคิวท์ เรียลตี้"

แอคคิ้วท์ เรียลตี้ จัดโครงการ "ปันน้ำใจให้น้อง กับ แอคคิวท์ เรียลตี้" โดยเปิดรับบริจาคเงินเพื่อซื้อถังน้ำไฟเบอร์และสิ่งของเพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้ยังร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวัน ปลูกผักสวนครัวและทาสีรั้วอาคารอเนกประสงค์อีกด้วย ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 6 มกราคม 2560