หน้าหลัก / 

กิจกรรม

สัมมนา “ACT FOR SPEECH พูด เปลี่ยน ชีวิต”

แอคคิวท์ เรียลตี้ และ เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์ ได้ร่วมกันจัดสัมมนา “Act for speech พูด เปลี่ยน ชีวิต” เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ให้แก่พนักงาน และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรโดย โค้ชเก๋ คุณจีราวัฒน์ เลิศไสวธนากุล เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ บ้านกลาง หัวหิน คอนโด แอนด์ รีสอร์ท