แอคคิวท์ เรียลตี้ ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุน ในการแข่งขันกีฬาโปโลน้ำชิงถ้วยพระราชทาน

สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันกีฬาโปโลน้ำชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ ปีที่ 38 นัดสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ซึ่งแอคคิวท์ เรียลตี้ ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุน