แอคคิวท์ เรียลตี้ ร่วมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย

แอคคิวท์ เรียลตี้ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการปันโลหิต ให้น้อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในบริษัทฯร่วมกันทำความดี บริจาคโลหิตเพื่อเป็นประโยชน์และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559