สัมมนา “สร้างความสุข สนุกกับการทำงาน เป้าหมายชัดเจน สร้างสายสัมพันธ์ในองค์กร”

หน้าหลัก / 

กิจกรรม

สัมมนา “สร้างความสุข สนุกกับการทำงาน เป้าหมายชัดเจน สร้างสายสัมพันธ์ในองค์กร”

แอคคิวท์ เรียลตี้ และ เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์ ได้ร่วมกันจัดสัมมนา “สร้างความสุข สนุกกับการทำงาน เป้าหมายชัดเจน สร้างสายสัมพันธ์ในองค์กร” เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ให้แก่พนักงาน และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ได้รับเกียรติจากวิทยากรโดย โค้ชเก๋ คุณจีราวัฒน์ เลิศไสวธนากุล เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานใหญ่ อาคาร แอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ชั้น 15