แอคคิวท์ เรียลตี้ เชียงใหม่ จัดอบรมพิเศษ

หน้าหลัก / 

กิจกรรม

แอคคิวท์ เรียลตี้ เชียงใหม่ จัดอบรมพิเศษ

แอคคิวท์ เรียลตี้ เชียงใหม่ จัดอบรมพิเศษกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณปรีชา ศุภปีติพร ผู้บริหาร บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้เสริมสร้างทักษะในการทำงานแก่พนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รับข่าวสารกับ แอคคิวท์ เรียลตี้