แอคคิวท์ เรียลตี้ ร่วมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย

หน้าหลัก / 

กิจกรรม

แอคคิวท์ เรียลตี้ ร่วมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย

แอคคิวท์ เรียลตี้ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในบริษัทฯร่วมกันทำความดี บริจาคโลหิตเพื่อเป็นประโยชน์และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559

รับข่าวสารกับ แอคคิวท์ เรียลตี้