บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด เซ็นต์สัญญาร่วมทุนในการพัฒนาโครงการ วิลล่ามีสุข เรสซิเดนท์เซส เฟส 2 จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีการลงนามระหว่าง บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด โดย คุณปรีชา ศุภปีติพร กับ บริษัท สิงหเนตร แมเนจเม้นท์ จำกัด โดย คุณศศิวิมล สิงหเนตร เซ็นต์สัญญาร่วมทุนในการพัฒนาโครงการ วิลล่ามีสุข เรสซิเดนท์เซส (เฟส 2) จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นคอนโดโครงการแรก ที่เน้นออกแบบ Contemporary Colonial-Vintage Style เพื่อตอบสนองความต้องการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยได้อย่างลงตัว