แอคคิวท์ เรียลตี้ ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับวัดสวนเเก้ว

หน้าหลัก / 

กิจกรรม

แอคคิวท์ เรียลตี้ ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับวัดสวนเเก้ว

แอคคิวท์ เรียลตี้ ร่วมกันบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ให้กับทางวัดสวนแก้ว ซึ่งทางวัดจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยเจ้าหน้าที่ของทางวัด ได้เข้ามารับของที่สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559