พนักงานแอคคิวท์ เรียลตี้ ร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 พนักงานแอคคิวท์ เรียลตี้ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรจาก คุณปรีชา ศุภปีติพร (หนึ่งในผู้บริหารแอคคิวท์ เรียลตี้) ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข โดยกิจกรรมนี้จัดกันเป็นประจำทุกปี ณ บจก.แอคคิวท์ เรียลตี้ (สำนักงานใหญ่) แอล. พี. เอ็น. ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ วันที่ 12 เมษายน 2559