แอคคิวท์ เรียลตี้ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในองค์กร ACR Sport Day 2016

แอคคิวท์ เรียลตี้ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในองค์กร เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559