ฟังธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ ธมฺมทีโป

หน้าหลัก / 

กิจกรรม

ฟังธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ ธมฺมทีโป

แอคคิวท์ เรียลตี้ ได้จัดกิจกรรมพิเศษ “ฟังธรรมบรรยาย” โดยอาราธนานิมนต์ พระอาจารย์ธมฺมทีโป มาสอนฝึกจิตและปฏิบัติธรรม ให้กับพนักงานในบริษัทฯ ณ โรงแรมฟอรั่ม ปาร์ค กรุงเทพฯ วันที่ 21 ธันวาคม 2558

รับข่าวสารกับ แอคคิวท์ เรียลตี้