รายการทรัพย์สินรอการขาย ณ กรกฎาคม 2561
ลำดับที่ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่) จังหวัด ราคาประกาศขาย (บาท)
151 B12137 บ้านเดี่ยว 0000-1-10.0 เชียงใหม่            1,877,000.00
152 B12147 อาคารพาณิชย์ 0000-0-43.0 เชียงใหม่            3,800,000.00
153 B12191 อาคารพาณิชย์ 0000-0-43.4 เชียงใหม่            4,900,000.00
154 B11854 สำนักงาน 0000-0-20.0 เชียงใหม่  สอบถามเจ้าหน้าที่ 
155 B11987 บ้านเดี่ยว 0001-2-92.0 พิจิตร            4,876,300.00
156 B11988 ที่ดินเปล่า 0001-0-54.0 พิจิตร            2,270,000.00
157 B12000 สำนักงาน 0000-1-85.0 พิจิตร  สอบถามเจ้าหน้าที่ 
158 B12003 สำนักงาน 0001-3-14.0 พิจิตร  สอบถามเจ้าหน้าที่ 
159 B12004 สำนักงาน 0000-1-12.0 พิจิตร  สอบถามเจ้าหน้าที่ 
160 B06442 โรงงาน 0009-0-16.4 พิษณุโลก          64,481,000.00
161 B12111 บ้านเดี่ยว 0005-3-72.0 พิษณุโลก            8,520,000.00
162 B12047 บ้านเดี่ยว 0000-0-49.5 เพชรบูรณ์            2,520,000.00
163 B11810 สำนักงาน 0001-0-49.8 แม่ฮ่องสอน  สอบถามเจ้าหน้าที่ 
164 B12037 บ้านเดี่ยว 0000-0-69.0 ลำปาง            1,427,000.00
165 B12048 บ้านเดี่ยว 0001-1-82.0 ลำพูน            2,132,000.00
166 B12163 อาคารพาณิชย์ 0000-1-81.5 สุโขทัย          12,901,000.00
167 B12148 สำนักงาน 0000-2-75.7 สุโขทัย  สอบถามเจ้าหน้าที่ 
1 | 2 | 3 | 4
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ สนใจติดต่อ 089-799-3329, 081-488-2565